Katedra religionistiky

Vedoucí katedry religionistiky

Prof. Pavel Hošek, Ph.D.

221 988 420


Religionistika na teologické fakultě zkoumá náboženství z hlediska křesťanské víry a tradice, tedy i v čilém rozhovoru se všemi teologickými obory a s filosofií, a musí si být tohoto svého předporozumění vědoma. Mělo by to spoluurčovat témata jejího tázání, zásadně ovšem nikoli její metodické postupy. Ani, ba právě na teologické fakultě se religionistika nesmí stát obhájkyní křesťanského pravověří, aby se snad pomocí poznatků o mimokřesťanských náboženstvích či o současném světě, bohatém na nová náboženská hnutí a rozmanité formy spirituality, snažila prokázat křesťanství jako vrchol náboženských dějin nebo jako nejlepší nabídku na "náboženském trhu". Přesto však může a má pravdu křesťanské víry potvrzovat, vždy ovšem nepřímo, tedy jestliže "nechtěně" přesvědčí výsledky svého bádání jejich příjemce (a zároveň spolutvůrce), který ani na teologické fakultě není předem dán.


Poslední změna: 24. listopad 2023 13:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám