Katedra Nového zákona

vedoucí katedry Nového zákona:

doc. Jiří Mrázek, Th.D.

221 988 200


Lidé na katedře Nového zákona


vedoucí

doc. Jiří Mrázek, Th.D.

docent

doc. Jan Roskovec, Ph.D.

odborný asistent

Mgr. Jan Amos Dus, Th.D.

Mgr. David Cielontko, Ph.D.

lektorka klasických jazyků

PhDr. Milena Přecechtělová

Mgr. Lucie Kopecká

Doktorandi


Mgr. Ing. Hana Horáková

Tisíciletá říše ve Zjevení sv. Jana 20, 1-10 a její role v dějinách milenarismu

školitel doc. Jiří Mrázek, Th.D.


Mgr. Pavel Langhammer

Ježíš ve vzpomínce janovského společenství. Obraz Ježíše ve čtvrtém evangeliu jako produkt sociální paměti

školitel doc. Jan Roskovec, Ph.D.


Martin Nosál, PhD.

Lukáš a jeho podobenstvá

školitel doc. Jiří Mrázek, Th.D.


Kyle Ronald Lawrence Parsons, M.A.

Judas Remembered: Reframing the Compositional History of the Judas Tradition in Early Christianity from a Social Memory Perspective

školitel doc. Jan Roskovec, Ph.D.


Ladislava Říhová, Ph.D.

Reflexe pohanství u Minucia Felixe a jeho předchůdců

školitel doc. Jiří Mrázek, Th.D.


Mgr. Ján Semjan

Očakavánie parúzie u apoštola Pavla

školitel doc. Jiří Mrázek, Th.D.


Mgr. Daniela Stehlíková

Pavol a obnova Israela

školitel doc. Jan Roskovec, Ph.D.


Mgr. Ing. Radomír Škaloud

Porušování církevní jednoty z pohledu Nového zákona

školitel doc. Jiří Mrázek, Th.D.


Steven Talené, M.A.

Remembrances of Paul’s Opponents in the First Hundred Years after His Death

školitel doc. Jan Roskovec, Ph.D.


Poslední změna: 24. červenec 2023 22:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám