Katedra Nového zákona 

Lidé na katedře


Vedoucí katedry Doc. Jiří Mrázek, Th.D.pracovna:č. 413 (4. patro) osobní stránkytelefon:221 988 413e-mail:  mrazek@etf.cuni.czProfesor Prof. ThDr. Petr Pokorný, Dr.Sc., Dr.h.c.pracovna:č. 410 (4. patro)  osobní stránkytelefon:221 988 410e-mail:  pokorny@etf.cuni.czOdborný asistent Jan Roskovec, Th.D.pracovna:č. 410 (4. patro) osobní stránkytelefon:221 988 411e-mail:  roskovec@etf.cuni.cz
Výuka jazyků Odborná asistentka PhDr. Milena Přecechtělovápracovna:č. 414 (4. patro) osobní stránkytelefon:221 988 414e-mail:  precechtelova@etf.cuni.czLektoři Jan A. Dus, Th.D.pracovna:č. 413 (4. patro) osobní stránkytelefon:221 988 413e-mail:  jadus@etf.cuni.cz Mgr. Lucie Kopeckápracovna:č. 410 (4. patro) osobní stránkytelefon:221 988 411e-mail:  kopecka@etf.cuni.cz
Doktorandi

Mgr.Bukovský Jiří


Prvokřesťanská zkušenost a prvokřesťanská teologie v Pavlových listech do Korintu.


školitel Jan Roskovec, Th.D.
Mgr. Cielontko Dávid


Sociálna realita Podobenstiev Enochovych.


školitel prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.
Mgr. Duchek Libor


Pneumatologie v Listech Galatským a Římanům. Funkce Ducha sv v Pavlově argumentaci.


školitel Jan Roskovec, Th.D.
Mgr. Bc. Fialová Radka


Justin Mučedník v kontextu raně křesťanské apologetiky.


školitel doc. Jiří Mrázek, Th.D.
Mgr. Ing. Horáková Hana


Tisíciletá říše ve Zjevení sv. Jana 20, 1-10 a její role v dějinách milenarismu.


školitel doc. Jiří Mrázek, Th.D.
Mgr. Kopecká Lucie


Tajná kniha Janova.


školitel prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.
Mgr. Nosál Martin, PhD.


Lukáš a jeho podobenstvá.


školitel doc. Jiří Mrázek, Th.D.
Mgr. Paluchník Pavel


Stavební pilíře pareneze v epištole Židům.


školitel prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.
Mgr. Říhová Ladislava, Ph.D.


Reflexe pohanství u Minucia Felixe a jeho předchůdců.


školitel prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.
Mgr. Semjan Ján


Očakavánie parúzie u apoštola Pavla.


školitel doc. Jiří Mrázek, Th.D.
Poslední změna: 18. březen 2017 11:47 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám