Katedra Nového zákona

vedoucí katedry Nového zákona:

doc. Jiří Mrázek, Th.D.

221 988 200


Lidé na katedře Nového zákona


vedoucí

doc.Jiří Mrázek, Th.D.

odborný asistent

Mgr. Jan Roskovec, Ph.D.

Mgr. Jan Amos Dus, Th.D.

vědecký pracovník - CBS

Mgr. David Cielontko, Ph.D.

lektorka klasických jazyků

Ph.Dr. Milena Přecechtělová

Mgr. Lucie Kopecká

Doktorandi


Mgr. Libor Duchek

Pneumatologie v Listech Galatským a Římanům. Funkce Ducha sv v Pavlově argumentaci

školitel Jan Roskovec, Ph.D.


Mgr. Ing. Hana Horáková

Tisíciletá říše ve Zjevení sv. Jana 20, 1-10 a její role v dějinách milenarismu

školitel doc. Jiří Mrázek, Th.D.


Mgr. Lucie Kopecká

Tajná kniha Janova

školitel doc. Jiří Mrázek, Th.D.


Mgr. Pavel Langhammer

Ježíš ve vzpomínce janovského společenství. Obraz Ježíše ve čtvrtém evangeliu jako produkt sociální paměti

školitel Jan Roskovec, Ph.D.


Martin Nosál, PhD.

Lukáš a jeho podobenstvá

školitel doc. Jiří Mrázek, Th.D.


Mgr. Pavel Paluchník

Stavební pilíře pareneze v epištole Židům

školitel doc. Jiří Mrázek, Th.D.


Kyle Ronald Lawrence Parsons, M.A.

Judas Remembered: Reframing the Compositional History of the Judas Tradition in Early Christianity from a Social Memory Perspective

školitel Jan Roskovec, Ph.D.


Ladislava Říhová, Ph.D.

Reflexe pohanství u Minucia Felixe a jeho předchůdců

školitel doc. Jiří Mrázek, Th.D.


Mgr. Ján Semjan

Očakavánie parúzie u apoštola Pavla

školitel doc. Jiří Mrázek, Th.D.


Mgr. Daniela Stehlíková

Pavol a obnova Israela

školitel Jan Roskovec, Ph.D.


Mgr. Ing. Radomír Škaloud

Porušování církevní jednoty z pohledu Nového zákona

školitel doc. Jiří Mrázek, Th.D.


Steven Talené, M.A.

Remembrances of Paul’s Opponents in the First Hundred Years after His Death

školitel Jan Roskovec, Ph.D.


Poslední změna: 8. duben 2022 00:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám