Katedra Starého zákona

vedoucí katedry Starého zákona a proděkan

prof. Martin Prudký, Dr.

221 988 416


Katedra Starého zákona se věnuje biblickým studiím zaměřeným na starozákonní část Písma (tzv. Hebrejskou bibli) v jeho historickém a literárním kontextu. Zahrnuje širokou škálu dílčích disciplín od filologie a lingvistiky starověké hebrejštiny, aramejštiny a dalších jazyků, přes biblickou archeologii a dějiny starověkého Izraele a Judska, okolních kultur a civilizací s jejich kulturním dědictvím, až po podrobné studium Bible jako jedinečné knihovny svědectví "lidu Hospodinova" a po metodologické otázky porozumění těmto textům a problematiku jejich odpovědného výkladu či interpretace.

Pracovníci katedry se podílejí také na činnostech Centra biblických studií Akademie věd a Univerzity Karlovy.


Lidé na katedře Starého zákona


vedoucí

prof. Martin Prudký, Dr.

profesor

prof. Filip Čapek, Ph.D.

docent

doc. Petr Sláma, Ph.D.

doc. Jan Rückl, Ph.D.

spolupracovník v rámci grantových projektů

Mgr. David Rafael Moulis, Ph.D

pomocná vědecká síla


Poslední změna: 26. září 2023 19:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám