Aktuality


Aktuality, nejbližší akce

 • ARCHEOLOGICKÉ EXPEDICE -- IZRAEL 2021


  Také pro tento rok připravujeme archeologické expedice ve spolupráci s Univerzitou Tel Aviv v Izraeli

  1) ve dnech 11. -- 22. července vykopávky v lokalitě Tel Azeka

  2) ve dnech 12. srpna -- 1. září vykopávky v lokalitě Tel Moca.


  Vzhledem k tomu, že v roce 2020 byly akce zrušeny, zúčastní se výjezdů v roce 2021 ti studenti, kteří uspěli ve výběrovém řízení pro rok 2020.

  Další výběrové řízení pro expedice v roce 2022 se bude konat nejspíš v únoru 2022.

  Podrobnější informace podává doc. Filip Čapek.

  -- Leták pro rok 2021 --

Seminář doktorandů

Seminář doktorandů se v koná obvykle jednou měsíčně, zpravidla ve čtvrtek v 16:50--18:50 hod.

Kromě pravidelných zasedání semináře se doktorandi spolu s akademickými a vědeckými pracovníky účastní akcí pořádaných katedrou (návštěvy zahraničních kolegů, konference, sympozia a pod.).

Podrobnosti a data viz Výuka: doktorský studijní program Biblická teologie.


Zadávání písemných prací a jejich evidence

Témata bakalářských a magisterských písemných prací jsou vypisována ve Studijním informačním systému UK ( https://is.cuni.cz/studium/login.php).

V tomto systému se pak také vede veškerá úřední evidence včetně závěrečného odevzdání elektornické verze, jakož i zveřejnění práce a posudků po obhajobě.

Pravidla, informace, pokyny i pomůcky (šablony, fonty...) naleznete na webu http://web.etf.cuni.cz/ETF-139.html .

( mp / 30.9.2011)

Informace a materiály ke zkouškám pro studijní obor Evangelická teologie

Informace o jednotlivých zkouškách, příslušných examinátorech, jakož i informace, materiály a podklady k přípravě jsou nově dostupné -- ZDE --

Pro všechny zkoušky se termíny vypisují ve Studijním informačním systému UK https://is.cuni.cz/studium/login.php.

Pokud je ke zkoušce požadováno předkládání písemných příprav textů, dodržujte uvedené termíny (obvykle 2 dny před zkouškou).

V případě potíží či nejasností se obracejte na příslušné examinátory (viz informace o zkouškách), případně na vedoucího katedry. (mp / 16.2.2010)

Archiv - aktuality, zprávy a sdělení z předchozích let


Poslední změna: 22. říjen 2021 18:55 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám