Aktuality, zprávy, sdělení


Aktuality, nejbližší akce

  • ARCHEOLOGICKÉ EXPEDICE - IZRAEL 2020


    Také v roce 2020 se uskuteční dva výjezdy akademických pracovníků a studentů na archeologické lokalit v Tel Moca a Tel Azeka. Podrobnější informace najdete zde
Seminář doktorandů

Seminář doktorandů se v koná obvykle jednou měsíčně, zpravidla ve čtvrtek v 16:50--18:50 hod.

Kromě pravidelných zasedání semináře se doktorandi spolu s akademickými a vědeckými pracovníky účastní akcí pořádaných katedrou (návštěvy zahraničních kolegů, konference, sympozia a pod.).

Podrobnosti a data viz Výuka: Th.D. biblická teologie.


Seminář má vytvořen také svůj kurz na portálu MOODLE - RET1521 Seminář doktorandů SZ ( / 6.9.2017)


Archeologické expedice v Izraeli

Od roku 2012 se pracovníci katedry spolu se skupinou studentů v jarních či letních měsících pravidelně účastní mezinárodních archeologických expedic ve spolupráci s Archeologickým institutem Univerzity Tel Aviv.


K minulým i připravovaným expedicím viz samostatná stránka tohoto webu.

( mp / 11. 4. 2018)


Zadávání písemných prací a jejich evidence

Témata bakalářských a magisterských písemných prací jsou vypisována ve Studijním informačním systému UK ( https://is.cuni.cz/studium/login.php).

V tomto systému se pak také vede veškerá úřední evidence včetně závěrečného odevzdání elektornické verze, jakož i zveřejnění práce a posudků po obhajobě.

Pravidla, informace, pokyny i pomůcky (šablony, fonty...) naleznete na webu http://web.etf.cuni.cz/ETF-139.html .

( mp / 30.9.2011)


Informace a materiály ke zkouškám pro studijní obor Evangelická teologie

Informace o jednotlivých zkouškách, příslušných examinátorech, jakož i informace, materiály a podklady k přípravě jsou nově dostupné -- ZDE --

Pro všechny zkoušky se termíny vypisují ve Studijním informačním systému UK https://is.cuni.cz/studium/login.php.

Pokud je ke zkoušce požadováno předkládání písemných příprav textů, dodržujte uvedené termíny (obvykle 2 dny před zkouškou).

V případě potíží či nejasností se obracejte na příslušné examinátory (viz informace o zkouškách), případně na vedoucího katedry. (mp / 16.2.2010)


Archiv - aktuality, zprávy a sdělení z předchozích let


Poslední změna: 5. prosinec 2019 16:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám