Aktuality


Aktuality, nejbližší akce


 • Archeologické expedice v Izraeli v roce 2023

  Vyhlašujeme výběrové řízení na účast v archeologických výzkumech v Izraeli, které naše fakulta pořádá v roce 2023.


  Jedná o tyto expedice:

  - V termínu 15. 7. – 28. 7. 2023 proběhnou vykopávky starověké pevnosti Tel Azeka v oblasti Šefely

  Přihláška Tel Azeka 2023 zde


  - V termínu 20. 8. - 8. 9. 2023 proběhnou vykopávky v lokalitě Tel Moca v blízkosti Jeruzaléma, kde byl odkryt chrám z doby železné

  Přihláška Tel Moca 2023 zde


  Obě expedice se proběhnou v rámci dlouhodobé spolupráce s Institutem archeologie Univerzity Tel Aviv. Účastníkům budou uhrazeny náklady na dopravu do Izraele, výlohy za vedení archeologického výzkumu, ubytování a stravu na místě vykopávek. Účastníci expedice Tel Azeka si sami hradí náklady spojené s víkendovým pobytem v Jeruzalémě a osobní výdaje (náklady budou hrazeny ze zdrojů fakulty cca ve výši 80- 90%, určitá finanční spoluúčast studentů je očekávána).


  Podmínky:

  - dobrá znalost angličtiny

  - odpovídající (dobrý) zdravotní stav

  - základní znalost studijní problematiky (doporučená literatura viz stránky katedry Starého zákona)

  - doporučení vyučujícího


  Termín pro podání přihlášek je úterý 18. dubna 2023 do 23:59 na zahraničním oddělení ETF; přihlášky


  Pohovory s přihlášenými zájemci proběhnou ve středu 26. dubna 2023 (čas pohovorů bude přihlášeným upřesněn).


  Doporučená literatura k přípravě na pohovor:

  - D. R. Moulis, Hezekiah’s Cultic Reforms according to the Archaeological Evidence (2019)

  - Y. Garfinkel, The Face of Yahweh? (BAR 2020)

  - S. Kisilevitz - I. Koch - O. Lipschits - D. S. Vanderhoofd, Facing the Facts About the "Face of God". A Critical Response to Yosef Garfinkel (BAR 2020)

  - O. Lipschits - F. Čapek - D. R. Moulis, Tel Azeka po prvních pěti letech výzkumu (2017)

  - O. Lipschits - Y. Gadot - M. Oeming, Four Seasons of Excavations at Tel Azekah: The Expected and (Especially) Unexpected Results (2017)


  Pro zájemce o účast na výzkumu v lokalitě Tel Moca doporučujeme absolvovat blokový seminář k tématu, který proběhne ve čtvrtek 16. března 2023 (kurz RET1072B viz SIS).


Seminář doktorandů

Seminář doktorandů se v koná obvykle jednou měsíčně, zpravidla ve čtvrtek v 16:50--18:50 hod.

V zimním semestru 2022/2023 probíhá seminář každý týden -- aktivní účastí na mezionárodním online semináři "Cult in the Hebrew Bible and in Archaeology" (viz výše).

Kromě pravidelných zasedání semináře se doktorandi spolu s akademickými a vědeckými pracovníky účastní akcí pořádaných katedrou (návštěvy zahraničních kolegů, konference, sympozia a pod.).


Zadávání písemných prací a jejich evidence

Témata bakalářských a magisterských písemných prací jsou vypisována ve Studijním informačním systému UK ( https://is.cuni.cz/studium/login.php).

V tomto systému se pak také vede veškerá úřední evidence včetně závěrečného odevzdání elektornické verze, jakož i zveřejnění práce a posudků po obhajobě.

Pravidla, informace, pokyny i pomůcky (šablony, fonty...) naleznete na webu http://web.etf.cuni.cz/ETF-139.html .

( mp)


Informace a materiály ke zkouškám pro studijní obor Evangelická teologie

Informace o jednotlivých zkouškách, příslušných examinátorech, jakož i informace, materiály a podklady k přípravě jsou nově dostupné -- ZDE --

Pro všechny zkoušky se termíny vypisují ve Studijním informačním systému UK https://is.cuni.cz/studium/login.php.

Pokud je ke zkoušce požadováno předkládání písemných příprav textů, dodržujte uvedené termíny (obvykle 2 dny před zkouškou).

V případě potíží či nejasností se obracejte na příslušné examinátory (viz informace o zkouškách), případně na vedoucího katedry. (mp)


Archiv - aktuality, zprávy a sdělení s "prošlou lhůtou platnosti"...Poslední změna: 20. březen 2023 22:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám