Aktuality


Aktuality, nejbližší akce

 • V úterý 26. dubna 2022 pořádáme hostovskou přednášku a blokový seminář -- hostem bude Prof. Dr. Thomas Römer (College de France)

  a) v 11:00--12:30 hod. přednáška "The Exodus and Wilderness Traditions in the Hebrew Bible and the question of the origins of Yhwh" (leták přednášky).

  b) v 15:10--16:40 hod. blokový seminář "The Question of Wisdom Influence in the Composition of the Joseph Narrative" (leták semináře).

  Jak přednáška, tak seminář se koná v angličtině.

  Za aktivní účast v semináři zahrnující zpracování paperu mohou studenti získat 2 kredity (předmět RET1071 v SIS).

  Podrobnější informace podává dr. Jan Rückl.


 • Ve dnech 6.--7. května 2022 se koná blokový seminář Old Testament Theology: Current Concepts, Issues, and Methods, na němž se kromě pracovníků katedry a studenmtů ETF budou účastnit prof. Manfred Oeming (Heidelberg) a prof. Konrad Schmid (Zürich) se svými studenty.

  Podrobnosti jsou uvedeny v SIS -- předmět RET10425.

  Podrobnější informace podává prof. Martin Prudký


 • ARCHEOLOGICKÉ EXPEDICE -- IZRAEL 2022

  Také pro tento rok připravujeme archeologické expedice ve spolupráci s Univerzitou Tel Aviv v Izraeli

  1) ve dnech 31. července -- 12. srpna vykopávky v lokalitě Tel Azeka (především pro bakalářské a magisterské studenty: formulář přihlášky)


  2) ve dnech 4. -- 23. září vykopávky v lokalitě Tel Moca (především pro magisterské studenty a doktorandy: formulář přihlášky).


  Výběrové řízení se bude konat 6. dubna 2022.

  Podrobnější informace podává doc. Filip Čapek.

  -- Leták pro rok 2022 --


 • DVOUMĚSÍČNÍ STUDIJNÍ POBYT -- TEL AVIV UNIVERSITY, IZRAEL 2022

  Vyhlašujeme výběrové řízení na dvouměsíční studijní pobyt na Institutu archeologie University Tel Aviv pro dva studenty / studentky.

  Doba pobytu: 10. listopad 2022 – 10. leden 2023


  Termín pro podání přihlášky: ÚTERÝ 31. května 2022 (zde ke stažení formulář přihlášky, posílejte elektronicky na )

  Přihláška ke stažení viz Aktuality https://web.etf.cuni.cz/ETFN-1.html 2-měsíční pobyt v Izraeli

  Termín výběrového řízení: STŘEDA 8. června 2022


  Podmínky: › dobrá znalost angličtiny

  - doporučení vyučujícího z ETF

  - odpovídající zdravotní stav

  - základní znalost studijní problematiky (k doporučené literatuře viz stránky katedry Starého zákona)

  Podrobnější informace podává doc. Filip Čapek,Seminář doktorandů

Seminář doktorandů se v koná obvykle jednou měsíčně, zpravidla ve čtvrtek v 16:50--18:50 hod.

Kromě pravidelných zasedání semináře se doktorandi spolu s akademickými a vědeckými pracovníky účastní akcí pořádaných katedrou (návštěvy zahraničních kolegů, konference, sympozia a pod.).

Podrobnosti a data viz Výuka: doktorský studijní program Biblická teologie.


Zadávání písemných prací a jejich evidence

Témata bakalářských a magisterských písemných prací jsou vypisována ve Studijním informačním systému UK ( https://is.cuni.cz/studium/login.php).

V tomto systému se pak také vede veškerá úřední evidence včetně závěrečného odevzdání elektornické verze, jakož i zveřejnění práce a posudků po obhajobě.

Pravidla, informace, pokyny i pomůcky (šablony, fonty...) naleznete na webu http://web.etf.cuni.cz/ETF-139.html .

( mp)


Informace a materiály ke zkouškám pro studijní obor Evangelická teologie

Informace o jednotlivých zkouškách, příslušných examinátorech, jakož i informace, materiály a podklady k přípravě jsou nově dostupné -- ZDE --

Pro všechny zkoušky se termíny vypisují ve Studijním informačním systému UK https://is.cuni.cz/studium/login.php.

Pokud je ke zkoušce požadováno předkládání písemných příprav textů, dodržujte uvedené termíny (obvykle 2 dny před zkouškou).

V případě potíží či nejasností se obracejte na příslušné examinátory (viz informace o zkouškách), případně na vedoucího katedry. (mp)


Archiv - aktuality, zprávy a sdělení z předchozích letPoslední změna: 29. březen 2022 13:19 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám