Výuka

Informace o pravidelné výuce, kterou katedra zajišťuje


Informace zde jsou členěny podle jednotlivých studijních programů:


Základní informace o všech nabízených přednáškách, seminářích, cvičeních a dalších formách výuky jsou pro každý akademický rok uváděny ve Studijním informačním systému UK.


Materiály k jednotlivým kurzům (přednáškám, seminářům, cvičením...) jsou pro přihlášené účastníky dostupné na fakultním výukovém portálu moodle.


Poslední změna: 6. říjen 2020 23:05 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4
Jak k nám