Výuka


Informace o pravidelné výuce, kterou katedra zajišťuje, jsou zde členěny podle jednotlivých studijních programů a oborů.


Základní informace o všech nabízených přednáškách, seminářích, cvičeních a dalších formách výuky jsou každoročně uváděny ve studijním informačním systému UK.


Materiály k jednotlivým kurzům (přednáškám, seminářům, cvičením...) jsou pro přihlášené účastníky dostupné na fakultním výukovém portálu moodle.


Poslední změna: 19. září 2017 17:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám