Katedra praktické teologie (+ Diakonika)


Vítejte na stránkách Katedry praktické teologie !


Bližší informace o studijním programu, bádání a lidech ve studijním programu

Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika ZDE.


Praktická teologie je teologický obor, který zahrnuje celou řadu dílčích disciplín. Katedra PT na ETF UK se soustředí především na výuku a výzkum v oblasti homiletiky, liturgiky, katechetiky, poimeniky a diakoniky.

Pojítko, které všechny tyto dílčí disciplíny spojuje, spatřujeme v tom, že se zabývají rozmanitými způsoby komunikace evangelia v dnešním světě v nejrůznějších sociokulturních podmínkách. Jde v nich o sdělování dobré zprávy o Božím zachraňujícím, osvobozujícím a napravujícím příklonu k lidem a současně o sdílení dění, které z přijetí této dobré zprávy vyrůstá: předně živé víry, činné lásky a neutuchající naděje.

Předmět praktické teologie je tak vymezen horizontem Kristovy církve, jejíž hranice jsou širší než hranice církví institučních. Komunikaci evangelia však současně nelze oddělit od existence církevních institucí, neboť tam, kde se evangelium sděluje a kde se rozvíjí život víry, lásky a naděje, tam také vzniká půda pro život církve v její hmatatelné podobě.


Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 9, pošt. přihrádka 529

115 55 Praha 1 - Nové Město


4. patro, č. dveří: 415 a 416

Telefon: 221 988 415, 221 988 417

Fax: 221 988 215


---------------------------


Poslední změna: 28. květen 2020 15:30 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám