Katedra praktické teologie


Vítejte na stránkách Katedry praktické teologie !


Praktická teologie je teologický obor, který zahrnuje celou řadu dílčích disciplín. Katedra PT na ETF UK se soustředí především na výuku a výzkum v oblasti homiletiky, liturgiky, katechetiky, poimeniky a diakoniky. Pojítko, které všechny tyto dílčí disciplíny spojuje, spatřujeme v tom, že se zabývají rozmanitými způsoby komunikace evangelia v dnešním světě v nejrůznějších sociokulturních podmínkách. Všechny tyto způsoby se týkají sdělování dobré zprávy o Božím zachraňujícím, osvobozujícím a napravujícím příklonu k lidem v jejich vzdálenosti od Boha, kterou sami nemohou překonat. V komunikaci evangelia jde současně o sdílení veškerého dění, které z přijetí této dobré zprávy vyrůstá: předně živé víry, činné lásky a neutuchající naděje. Předmět praktické teologie je tak vymezen horizontem Kristovy církve, jejíž hranice jsou širší než hranice církví institučních. Komunikaci evangelia však současně nelze oddělit od existence církevních institucí, neboť tam, kde se evangelium sděluje a kde se rozvíjí život víry, lásky a naděje, tam také vzniká půda pro život církve v její hmatatelné podobě.


Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 9, pošt. přihrádka 529

115 55 Praha 1 - Nové Město


4. patro, č. dveří: 415 a 416

Telefon: 221 988 415, 221 988 417

Fax: 221 988 215


---------------------------


Poslední změna: 7. únor 2020 12:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám