Lidé na katedře

UčiteléVedoucí katedry

 Doc. ThDr. Petr Macek, Ph.D.


Odborný asistent

Mgr. Ladislav Beneš, Dr.


Vědecký pracovník

Mgr. Tabita Landová, Ph.D.

osobní stránky


Další spolupracovníci

Mgr. Martin Vaňáč - Ekumenický institut

osobní stránky


Doktorandi

Mgr. Petra Bandhauer: "Nábožensko-pedagogický systém Marie Montessori v ekumenické katechezi."

Mgr. Eva Kateřina Průšová: "Jaký význam dávají rodičky prožití perinatální ztráty a truchlení."


Pomocná vědecká síla

Bc. Barbara Hrubovská


Poslední změna: 25. listopad 2017 09:48 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


ID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám