Lidé na katedře

UčiteléVedoucí katedry

Doc. Tabita Landová, Ph.D.

osobní stránky


Odborný asistent

Mgr. Ladislav Beneš, Dr.


Další spolupracovníci

Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D. - Ekumenický institut

osobní stránky


Doktorandi

Mgr. Eva Kateřina Průšová: "Jaký význam dávají rodičky prožití perinatální ztráty a truchlení" (školitel: L. Beneš, Dr.)

Mgr. Jana Hofmanová: "Společenství omilostněných hříšníků? Vina a odpuštění v bohoslužebném životě českých evangelických církví" (školitelka: T. Landová, PhD.)

Mgr. Martina Šimandlová: "Role pastorace při prevenci a léčbě dětského traumatu" (školitel: L. Beneš, Dr.)


Mgr. Petra Bandhauer: "Nábožensko-pedagogický systém Marie Montessori v ekumenické katechezi" (školitel: L. Beneš, Dr.) - obhájeno v lednu 2019


Pomocná vědecká síla

Bc. Barbara Hrubovská


Poslední změna: 8. únor 2019 09:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám