Lidé na katedře

UčiteléVedoucí katedry

Doc. Tabita Landová, Ph.D.

osobní stránky


Odborný asistent

Mgr. Ladislav Beneš, Dr.


Další spolupracovníci

Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D. - Ekumenický institut

osobní stránky


Externí spolupracovník

Mgr. Ondřej Macek, Ph.D. - farář ČCE v Nosislavi


Doktorandi

Mgr. Jiří Bochez: "Teorie a praxe církevního managementu" (školitelka T. Landová)

Mgr. Jana Hofmanová: "Společenství omilostněných hříšníků? Vina a odpuštění v bohoslužebném životě českých evangelických církví" (školitelka: T. Landová)

ThDr. Ruth Kubíčková, Ph.D.: "Duch svatý, Boží přítomnost a křesťanská identita v prakticko-teologické perspektivě vybraných charismatických hnutí současnosti" (školitel: L. Beneš)

Mgr. Martina Šimandlová: "Role pastorace při prevenci a léčbě dětského traumatu" (školitel: L. Beneš)


Pomocná vědecká síla


Poslední změna: 6. listopad 2019 11:23 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám