Nemocniční kaplan

Nový ročník kurzu pro nemocniční kaplany - možno podávat přihlášky!!!

Přihlášky do 30. 5. 2019 (termín prodloužen!!!)


NEMOCNIČNÍ KAPLAN

Kvalifikační výcvikový kurz v rámci celoživotního vzdělávání.

5. ročník kurzu bude zahájen 18. 10. 2019 v 15:00 v budově UK ETF. Zakončení bude v prosinci 2020.


Kurz se koná ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou a Asociací nemocničních kaplanů


Garant kurzu:

Ladislav Beneš, Dr., odborný asistent, katedra praktické teologie


Administrace, koordinace: benes@etf.cuni.cz


Kontakt (pro přihlášky): kaplan@etf.cuni.cz


Pozvánka ZDE


Informace:

1) Výuka se koná: pátky 15:00-18:30; soboty 9:00-12:30 a 13:30-16:45

Předběžné termíny v roce 2019: 18.-19.10.; 8.-9.11.; 6.-7.12.; a v roce 2020: 17.-18.1.; 28.-29.2.; 27.-28.3.; 15.-16.5.; 29.-30.5; 2.-3.10.; 6.-7.11.; 4.12.


2) Praxe se konají v daných termínech, vždy 5 pracovních dnů na jednom pracovišti (v Praze obvykle nemocnice Milosrdných sester Pod Petřínem, nemocnice Na Homolce a Thomayerova nemocnice v Krči, a Fakultní nemocnice v Olomouci, případně jinde). Jde o řízené praxe s výukou a supervizí, není tedy možné tyto praxe konat v jiném termínu nebo na jiném místě. Před nástupem na praxi účastníci doloží potvrzení o pojištění odpovědnosti pro případ škod, které uzavírají účastníci kurzu sami (někdy je součástí pojištění domácnosti atp.).

Předběžné termíny praxí: 11.-15.11. 2019; 20.-24.4. a 12.-16.10. nebo 19.-23.10. 2020.


Do kurzu je možné se hlásit do 15. května 2019. Přihlášku s přílohami (strukturovaný životopis a vizitka duchovní/ho na 1 stranu A4: Kdo jsem a čemu věřím; k čemu je moje práce dobrá; jaký je můj osobní styl; čemu se chci od ostatních učit.) zašlete na adresu: kaplan@etf.cuni.cz


ZDE přihláška v .DOCX ZDE v .PDF


Do 30. června 2019 obdrží zájemce vyrozumění, informace o platbě a výuce.


Kurz je třeba zaplatit do 15. 9. 2019 (Případně zaplatit první polovinu kurzovného; splatnost druhé poloviny je do 20. 3. 2020).

Cena kurzu: 16 800,- Kč, první splátka: 8 400,- Kč.

Upozorňujeme, že při nedokončení kurzu nelze poplatek vrátit.

Číslo běžného účtu 85439011/0100, v.s. 35; do poznámky, resp. účelu platby uvést PŘÍJMENÍ!!!


............................................................................Nemocniční kaplan - kurz v AR 2017/18 - probíhající kurz


 • ROZPIS PRAXÍ je účastníkům kurzu zasílán elektronicky. Vzhledem k onemocnění vedoucího praxí Mgr. D. Smetany se bude část praxí nadále konat i v nemocnici v Motole a dojde ke změně rozpisu. Děkujeme za pochopení.

  A zcela nová informace (28.3., 13:00 hod.): fotografie na průkazky do Thomayerovy nemocnice netřeba. • Harmonogram a ROZVRH kurzu ZDE - aktualizováno 19. 9. 2018  Zahájení kurzu: 9. 3. 2018 v 15:00 v místnosti E (III. patro); od října 2018 se bude kurz konat ve Velké posluchárně.


  Poznámky k rozvrhu:


  1) Výuka se koná: pátky 15:00-18:30; soboty 9:00-12:30 a 13:30-16:45


  2) Praxe se konají v uvedené dny po domluvě s vedoucími praxí na uvedených pracovištích (v Praze nemocnice Milosrdných sester Pod Petřínem a nemocnice Na Homolce a nemocnice Olomouc, případně jinde). Jde o řízené praxe s výukou a supervizí, není tedy možné tyto praxe konat v jiném termínu nebo na jiném místě. Před nástupem na praxi účastníci doloží potvrzení o pojištění odpovědnosti pro případ škod.4. ročník kurzu bude zahájen 9. března 2018 v 15:00 v budově UK ETF (nikoliv až 15:10, jak původně oznámeno)


Termín přihlášky byl prodloužen!!!

Do kurzu je možné se hlásit do 15. prosince 2017 na adrese kaplan@etf.cuni.cz

ZDE přihláška ke stažení v .DOC ZDE v .PDF

Do 15. ledna 2018 obdrží zájemce vyrozumění

Kurz je třeba zaplatit do 28. 2. 2018. (Případně zaplatit první splátku; splatnost druhé části kurzovného je do 30. 9. 2018.)


Další informace naleznete ZDE


Informace pro přijaté účastníky kurzu: budou zveřejněny dodatečně


Kurz odpovídá kvalifikačním předpokladům daným dohodou mezi ERC a ČBK

a Metodickému pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb.


Obrázky a informace ze závěrečné slavnosti 3. ročníku ZDEPoslední změna: 30. květen 2019 15:49 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám