Nemocniční kaplan

NEMOCNIČNÍ KAPLAN

Nový ročník kurzu pro nemocniční kaplany - přihlášky do 15. 12. 2017 !!!!


NEMOCNIČNÍ KAPLAN

Kvalifikační kurz v rámci celoživotního vzdělávání.


Ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou a Asociací nemocničních kaplanů


Garant kurzu:

Ladislav Beneš, Dr., odborný asistent, katedra praktické teologie


Administrace, koordinace: bude určeno dodatečně


Kontakt: kaplan@etf.cuni.cz


4. ročník kurzu bude zahájen 9. března 2018 v 15:10 v budově UK ETF


Termín přihlášky byl prodloužen!!!

Do kurzu je možné se hlásit do 15. prosince 2017 na adrese kaplan@etf.cuni.cz

ZDE přihláška ke stažení v .DOC ZDE v .PDF

Do 15. ledna 2018 obdrží zájemce vyrozumění

Kurz je třeba zaplatit do 28. 2. 2018. (Případně zaplatit první splátku; splatnost druhé části kurzovného je do 30. 9. 2018.)


Další informace naleznete ZDE


Informace pro přijaté účastníky kurzu: budou zveřejněny dodatečně


Kurz odpovídá kvalifikačním předpokladům daným dohodou mezi ERC a ČBK

a Metodickému pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb. • Harmonogram a rozvrh kurzu ZDE

  Zahájení kurzu: 9. 3. 2018 v 15:10


  Poznámky k rozvrhu:


  1) Výuka se koná: pátky 15:10-18:30; soboty 9:00-12:30 a 13:30-16:45


  2) Praxe se konají v uvedené dny po domluvě s vedoucími praxí na uvedených pracovištích (nemocnice Milosrdných sester Pod Petřínem, Ústřední vojenská nemocnice v Praze a nemocnice Olomouc, případně jinde). Jde o řízené praxe s výukou a supervizí, není tedy možné tyto praxe konat v jiném termínu nebo na jiném místě. Před nástupem na praxi účastníci doloží potvrzení o pojištění odpovědnosti pro případ škod.  Obrázky a informace ze závěrečné slavnosti 3. ročníku ZDEPoslední změna: 4. prosinec 2017 20:54 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


ID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám