Nemocniční kaplan

Kvalifikační výcvikový kurz v rámci celoživotního vzdělávání na UK.


Cílem kurzu je získání odborných znalostí i dovedností z oblasti speciální pastorace, nezbytných pro výkon povolání nemocničních kaplanů. Součástí je jak teoretická příprava v oblasti pastorální a ekumenické teologie, speciálních otázek právních, etických či zdravotnických, tak nácvik v oblasti krizové komunikace i organizace a řízení v rámci multidisciplinárních týmů. Praktická část se uskutečňuje ve vybraných nemocnicích pod vedením zkušených kaplanů.

Kurz je určen jak těm, kdo již poskytují pastorační péči ve zdravotnických zařízeních, tak i dalším zájemcům, kteří absolvovali magisterské, případně bakalářské studium teologie.


Sedmý ročník kurzu

bude zahájen v pátek 18. října 2024 v 15:10 hod, D.v.

Místo konání: ETF UK, Černá 9, místnost bude upřesněna.


Přihlášení do kurzu je možné prostřednictvím přihlášky (s přílohami) do 15. června 2024 zaslané na adresu .

Oznámení kurzu - prosíme číst

Oznámení kurzu PDF

Rozvrh kurzu 2024/25

aktualizováno 11. 5. 2024

Přihláška DOC

Přihláška PDF


Garant kurzu: Ladislav Beneš, Dr., odborný asistent, katedra praktické teologie


Informace:

 • Výuka se koná v uvedené termíny dle rozvrhu vždy v pátek 15:10 - 18:30 a v sobotu 9:00-12:30 a 13:30 - 16:45. Ubytování žel nemůžeme zajistit.

 • Praxe se konají v daných termínech, obvykle 4 pracovní dny na jednom pracovišti (v několika nemocnicích v Praze a v Brně, případně jinde). Jde o řízené praxe s výukou a supervizí, není tedy možné tyto praxe konat v jiném termínu nebo na jiném místě.

 • Před nástupem na praxi účastníci doloží potvrzení o pojištění odpovědnosti pro případ škod, které uzavírají účastníci kurzu sami (někdy je součástí pojištění domácnosti atp.). Upozorňujeme, že na některých pracovištích se vyžaduje i očkování proti hepatitidě typu B, případně další.

 • Přihlášení do kurzu je možné prostřednictvím přihlášky do 15. června 2024 zaslané na adresu . Přihláška v PDF viz výše.

  Součástí přihlášky bude:

  • strukturovaný životopis

  • vizitka duchovní/ho na 1 stranu A4 (Sebepředstavení: Kdo jsem a čemu věřím; k čemu je moje práce dobrá; jaký je můj osobní styl; čemu se chci od ostatních učit.). S touto vizitkou se bude během kurzu nadále pracovat, upřesňovat jednotlivé oblasti atp.

  Do 15. července 2024 obdrží zájemci vyrozumění a případně informace o platbě a výuce. O přijetí rozhoduje na základě předložených dokumentů a po poradě s vyučujícími garant kurzu.

 • Cena kurzu: 24 800,- Kč.

 • Platbu za kurz je třeba uskutečnit do 15. září 2024. Případně zaplatit první splátku 12 400,- Kč, splatnost druhé části kurzovného (12 400,-) je do 20. ledna 2025. Neplaťte dříve než po informaci o přijetí do kurzu. Budete-li pak žádat platbu na fakturu, je třeba PŘEDEM požádat o vystavení faktury.

 • UPOZORNĚNÍ: Při nedokončení kurzu nelze vracet poplatek ani jeho část.

  • Počet účastníků: nejméně 14 - nejvíce 19.

 • Podmínky pro získání osvědčení:

  - splněné individuální úkoly   

  - kladné hodnocení z praxí

  - 85% účast (počítáno zvlášť pro výuku praktickou a tematickou)


---------------------------------------------------------------------------------------------------Poslední změna: 15. květen 2024 13:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám