Výzkumné projekty

"Teorie a praxe managementu církve"

Doktorský projekt GAUK

Řešitel: Mgr. Jiří Bochez

Doba řešení: 2023-2024

Předmětem projektu je studium teorie církve a církevního managementu, v nichž jde o propojování tradičního teologického diskursu vedeného v rámci eklesiologie (nauka o církvi) a kybernetiky (nauka o vedení sboru) s poznatky společenskovědních disciplín, především ekonomie, sociologie a dalších věd. Teorie církve a církevní management jsou v České republice v podstatě novým polem zkoumání. Cíle práce jsou navázány na Strategický plán Českobratrské církve evangelické (dále jen ČCE). Strategický plán popisuje současnou situaci v ČCE systematickým způsobem: je uspořádán tematicky, popisuje současný a cílový stav, stanovuje dílčí cíle a průběžné úkoly, sleduje stav plnění. Cíl projektu je zarámovat strategický plán teoreticky, zhodnotit přínos moderních manažerských metod v prostředí církve obecně a začít debatu o teorii církve.


"Přechodové rituály v českém protestantismu"

Standardní badatelský projekt GAČR č. 22-03932S

Doba řešení: 2022-2024

Hlavní řešitelka: doc. Tabita Landová, Ph.D.

Členové týmu: Mgr. Ondřej Macek, Ph.D.; Mgr Jana Hofmanová

Anotace: Podstatou projektu je zkoumání přechodových rituálů v české protestantské tradici od Tolerančního patentu do současnosti. Předmětem výzkumu jsou tradiční obřady, kterými evangelické církve provázejí přechody v životním cyklu jednotlivce (křest, konfirmace, svatba, pohřeb), ale i některé rituály v této tradici nové. Záměrem je prozkoumat, jak se v protestantismu proměňovaly jejich koncepty, liturgická forma, teologický význam a spiritualita s nimi spojená. V projektu budou hledány souvislosti těchto změn se společensko-kulturními proměnami, liturgickým hnutím, ekumenismem, rozvojem věd o symbolech a rituálech. Projekt se bude zabývat i tím, jaké výzvy pro jejich konání přinesla sekularizace a pandemie Covid-19.


"Teologická antropologie v ekumenické perspektivě"

Univerzitní centrum excelence

Doba řešení: 2018-2023

Členové týmu z katedry praktické teologie: doc. Tabita Landová, PhD.; Mgr Jana Hofmanová

Stránky projektu ZDE


"Kázání a homiletická teorie Jana Augusty v kontextu homiletiky Jednoty bratrské"

Standardní badatelský projekt GAČR č. 16-09001S

Doba řešení: 2016-2018

Hlavní řešitelka: Tabita Landová, Th.D.

Podstatou projektu je výzkum postily Jana Augusty zvané „Summovník“ (dokončena r. 1557 na Křivoklátě, vytištěna kolem r. 1571). V současné době představuje Augustův „Summovník“ nejstarší dochovanou postilu Jednoty bratrské a významnou českou literární památku. Projekt je motivován objevením tohoto díla r. 2012. Hlavním výstupem je monografie: O službě slova, víře a spasení. Reformní kazatelství Jana Augusty v kontextu homiletiky Jednoty bratrské


"Hermeneutika liturgické tradice Jednoty bratrské"

Juniorský badatelský projekt GAAV č. KJB901830902

Doba řešení: 2009-2011

Hlavní řešitelka: Tabita Landová, Th.D.

Výstupem je vedle řady studií monografie  „Liturgie Jednoty bratrské (1457-1620)“, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014.Poslední změna: 1. duben 2023 23:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám