Výzkumné projekty

"Přechodové rituály v českém protestantismu"

Standardní badatelský projekt GAČR č. 22-03932S

Doba řešení: 2022-2024

Hlavní řešitelka: doc. Tabita Landová, Ph.D.

Členové týmu: Mgr. Ondřej Macek, Ph.D.; Mgr Jana Hofmanová

Anotace: Podstatou projektu je zkoumání přechodových rituálů v české protestantské tradici od Tolerančního patentu do současnosti. Předmětem výzkumu jsou tradiční obřady, kterými evangelické církve provázejí přechody v životním cyklu jednotlivce (křest, konfirmace, svatba, pohřeb), ale i některé rituály v této tradici nové. Záměrem je prozkoumat, jak se v protestantismu proměňovaly jejich koncepty, liturgická forma, teologický význam a spiritualita s nimi spojená. V projektu budou hledány souvislosti těchto změn se společensko-kulturními proměnami, liturgickým hnutím, ekumenismem, rozvojem věd o symbolech a rituálech. Projekt se bude zabývat i tím, jaké výzvy pro jejich konání přinesla sekularizace a pandemie Covid-19.


"Teologická antropologie v ekumenické perspektivě"

Univerzitní centrum excelence

Doba řešení: 2018-2023

Členové týmu z katedry praktické teologie: doc. Tabita Landová, PhD.; Mgr Jana Hofmanová

Stránky projektu ZDE


"Kázání a homiletická teorie Jana Augusty v kontextu homiletiky Jednoty bratrské"

Standardní badatelský projekt GAČR č. 16-09001S

Doba řešení: 2016-2018

Hlavní řešitelka: Tabita Landová, Th.D.

Podstatou projektu je výzkum postily Jana Augusty zvané „Summovník“ (dokončena r. 1557 na Křivoklátě, vytištěna kolem r. 1571). V současné době představuje Augustův „Summovník“ nejstarší dochovanou postilu Jednoty bratrské a významnou českou literární památku. Projekt je motivován objevením tohoto díla r. 2012. Hlavním výstupem je monografie: O službě slova, víře a spasení. Reformní kazatelství Jana Augusty v kontextu homiletiky Jednoty bratrské


"Hermeneutika liturgické tradice Jednoty bratrské"

Juniorský badatelský projekt GAAV č. KJB901830902

Doba řešení: 2009-2011

Hlavní řešitelka: Tabita Landová, Th.D.

Výstupem je vedle řady studií monografie  „Liturgie Jednoty bratrské (1457-1620)“, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014.Poslední změna: 7. leden 2022 15:20 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám