Témata bakalářských a diplomových pracíTémata závěrečných prací jsou zveřejněna v rámci SISu ZDE. Také je možno dohodnout téma individuálně s vyučujícími.


Téma je třeba vybrat a zapsat do 30. 11. akademického roku, ve kterém student hodlá ukončit své studium.


Příklady témat:Bakalářské práce

 • Debata o ordinaci v Českobratrské církvi evangelické

 • Práce Armády spásy v ČR po roce 1990

 • Diskuse o křtu v Českobratrské církvi evangelické po roce 1945

 • Generální sněm českých evangelických církví 17.-18.12. 1918

 • Hnutí Focolare v ČR

 • Česká biskupská konference a její ekumenický profil (možno i jako diplomovou práci)

 • Ekumenická rada církví v ČR: historie a aktivity


Diplomové práce

 • Role imaginace v procesu přípravy a recepce kázání

 • Konfirmace v ČCE a proměny jejího významu

 • Eucharistická modlitba a její místo v bohoslužbě současných evangelických církví

 • Zvěst o vzkříšení Ježíše Krista v kázání církve

 • Karl Barth jako kazatel

 • Václav Kejř jako kazatel

 • Konkrétní situace v kázání – na příkladu významných svátků či událostí (listopad 1989; 8. květen; 11. září; povodně)

 • Ekumenický význam duchovní písně

 • Charakteristické věroučné důrazy křesťanské písňové tvorby od 60. let 20. století po současnost

 • Vyučování v církvi pod drobnohledem moderní pedagogiky

 • České katechetické pomůcky – jejich srovnání a obsahová analýza

 • Vzdělávání presbyterů v ČCE (případně jiných církvích); obsah, zaměření, plán

 • Dosavadní praxe duchovní služby v nemocnicích (názory, interview, hodnocení)

 • Sněm katolické církve v ČR

 • Plukovník duchovenské služby Bohumil Radechovský - reemigrant a vojenský kaplan

 • Teologicko-pedagogická analýza pomůcek pro nedělní školu v ČCEPoslední změna: 6. únor 2019 14:05 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám