Výuka

Katedra praktické teologie nabízí řadu kursů z oblasti praktické teologie (homiletika, liturgika, katechetika, poimenika, diakonika), ale i z oblasti ekumeniky, spirituality a rétoriky. Studentům, kteří do budoucna zvažují službu v církvi a chtějí se na ni odpovědně připravovat, doporučujeme využívat tuto nabídku kursů nad rámec předepsaných studijních povinností.


Předměty zajišťované katedrou


Vyučované předměty doc. Tabita Landová


Vyučované předměty dr. Ladislav Beneš


Vyučované předměty dr. Ondřej Macek


Vyučované předměty dr. Monika Ulrichová


Vyučované předměty dr. Martin Vaňáč


Rozvrh předmětů katedry praktické teologie


Poslední změna: 13. září 2022 18:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám