• Uchazeči
  • Uznávání zahraničního vzdělání

Uznávání zahraničního vzdělání

Uznávání zahraničního vzdělání je dvojího typu, resp. může mít rozdílný účel:


a) Uznávání zahraničního vzdělání pro uchazeče o studium na UK

Informace pro uchazeče se zahraničním SŠ a VŠ vzděláním - posouzení zahraničního středoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení do bakalářskéh, navazujícího magisterského nebo doktorského studia ZDE.


Formuláře

Formy ověření dle států


Informace o uznávání zahraničního vzdělání:

Studijní oddělení

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.


Podklady je třeba zaslat v listinné podobě na adresu fakulty:

Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Černá 646/9

110 00 Praha 1


Platební údaje:

Banka: Komerční banka a.s.

Účet: 85439011/0100

IBAN: CZ28 0100 0000 0000 8543 9011

SWIFT: KOMBCZPPXXX


Variabilní symbol:

a) u elektronické přihlášky - vygenerované číslo přihlášky

b) v případě papírové (listinné) přihlášky - rodné číslo (bez lomítka)

Specifický symbol: 11


Upozornění pro uchazeče ze zahraničí: bankovní poplatky vždy hradí uchazeč, tj. uchazeč uhradí takovou částku, aby fakulta obdržela celý určený poplatek.
b) Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání (obecná „nostrifikace“)

Toto uznávání je určeno pro všechny absolventy zahraničních vysokých škol, kteří nepotřebují uznání svého zahraničního vysokoškolského vzdělání pro účely dalšího studia na UK (např. v případě uznání pro účely studia na jiné vysoké škole a pro účely zaměstnání v České republice)


Informace na stránkách UK ZDE .

Kontaktní osoba ETF: Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.


Upozorňujeme, že všechny žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání určené Univerzitě Karlově se podávají pouze na této adrese:


Rektorát Univerzity Karlovy

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Poslední změna: 21. listopad 2022 13:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám