Uznávání zahraničního vzdělání

Uznávání zahraničního vzdělání je dvojího typu, resp. může mít rozdílný účel:


a) Uznávání zahraničního vzdělání pro uchazeče o studium na UK

Informace pro uchazeče se zahraničním SŠ a VŠ vzděláním - posouzení zahraničního středoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení do bakalářskéh, navazujícího magisterského nebo doktorského studia ZDE.


Formuláře

Formy ověření dle států


Informace o uznávání zahraničního vzdělání:

Studijní oddělení

Kontaktní osoba: Jan Roskovec, Th.D.


Podklady je třeba zaslat v listinné podobě na adresu fakulty:

Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Černá 9

P.O.Box 529Číslo účtu: 85439011/0100

Informace pro platbu ze zahraničí
b) Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání (obecná „nostrifikace“)

Toto uznávání je určeno pro všechny absolventy zahraničních vysokých škol, kteří nepotřebují uznání svého zahraničního vysokoškolského vzdělání pro účely dalšího studia na UK (např. v případě uznání pro účely studia na jiné vysoké škole a pro účely zaměstnání v České republice)


Informace na stránkách UK ZDE .

Kontaktní osoba ETF: Jan Roskovec, Th.D.


Upozorňujeme, že s platností od 1. 1. 2017 se všechny tyto žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání určené Univerzitě Karlově podávají pouze na této adrese:


Rektorát Univerzity Karlovy

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika

Poslední změna: 4. červen 2020 17:42 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám