Ekumenický institut

Ekumenický institut byl založen v lednu 1956 při katedře systematické teologie (tehdy vedené Josefem Luklem Hromádkou) ke studiu ekumenických otázek a k organizaci mezicírkevních vztahů doma i v zahraničí. Po roce 1989, pod vedením prof. Pavla Filipiho, profesora praktické teologie, byl Ekumenický institut propojen s katedrou praktické teologie.

Od roku 2016 vede Ekumenický institut prof. Ivana Noble.


Webové stránky Ekumenického institutu


https://ei.etf.cuni.cz/cz/


Lidé na Ekumenickém institutu

Prof. Ivana Noble, Ph.D., vedoucí

konzultační hodiny podle dohody viz mail (5. patro, č. dv. 513)

specializace: ekumenická teologie, teologie kultury, dialog s postmoderní společností, křesťanská spiritualita, pravoslavná teologie


Doc. Tim Noble, Ph.D.

konzultační hodiny podle dohody viz mail (5. patro, č. dv. 513)

specializace: Mission Studies, especially the theology and history of mission, mission and the other, mission as dialogue of cultures.

Latin American Liberation Theology, Contextual Theology, Central European Theology, Theology and Film, Theology and Literature


Mgr. Kateřina Bauerová, Th.D.

konzultační hodiny podle dohody viz (5. patro, č. dv. 513)

specializace: ekumenická teologie, pravoslavná teologie, ruská náboženská filozofie, křesťanská spiritualita, vztah teologie a umění (ikonopisectví, poezie, divadlo)


Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D.

konzultační hodiny podle dohody viz (4. patro, č. dv. 416)

specializace: dějiny křesťanství, ekumenická teologie, římskokatolická církev a ekumenismus, ekumenismus v České republice, II. vatikánský koncil, církve v České republice

Poslední změna: 4. březen 2019 10:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4
Jak k nám