Mgr. Kateřina Kočandrle Bauer, Th.D.

odborná asistentka na Ekumenickém institutu


221 988 624

5. patro, č. dv. 513

konzultační hodiny: podle dohody emailem


ORCID: 0000-0002-5764-5040

ResearchID: J-9610-2017

ScopusID: 55936005400


Academia.edu

WhoIs

Profil v SISu

Wikipedie


specializace:

ekumenická teologie, pravoslavná teologie, ruská náboženská filozofie, křesťanská spiritualita, vztah teologie a umění (ikonopisectví, poezie, divadlo)

PROFESNÍ HISTORIE:


 • 2016- vědecká pracovnice Ekumenického institutu, ETF UK, přednášející v oboru Teologie křesťanských tradic, ETF UK (předmět: Dějiny dogmatu)

 • 2011-2015- členka vědeckého týmu: “Symbolické prostředkování celistvosti v západním pravoslaví”, GAČR P401/11/1688, Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, přednášející v magisterském oboru Teologie-spiritualita-etika, ETF UK (předměty: Náboženství a spiritualita v současné Evropě, Ekumenické konfesijní kultury)

 • 2014-2015- přednášející v oboru Teologe křesťanských tradic, UK(předmět: Dějiny dogmatu).

 • 2010 (01)-2010 (12) - výzkumná pracovnice a přednášející v oboru Teologie křesťanských tradic v bakalářském i magisterském studiu, ETF UK (předměty: Hermenutika, Dějiny dogmatu, Systematická teologie, Sakramentální teologie) (Rozvojový projekt ETF UK (5a)

 • 2009 (02) -2009(12) - výzkumná pracovnice a přednášející v oboru Teologie křesťanských tradic v bakalářském i magisterském studiu ETF UK (předmety: Hermeneutika, Dějiny dogmatu, Sakramentální teologie) (Rozvojový projekt ETFK UK (7a)

 • 2004-2009- přednášející v oboru Teologie křesťanských tradic (předměty: Systematická teologie, Dějiny dogmatu, Hermeneutika a Sakramentální teologie) 

 • 2007- Jabok, Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Praha (studentský kaplan)

 • 2004- 2007- Jabok, Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Praha (vyučující těchto předmětů: anglického jazyka, semináře Teologie a symbol, spoluúčast na předmětu Úvod do studia teologie a Systematická teologie).

VZDĚLÁNÍ A ODBORNÁ KVALIFIKACE


 • 2005- 2009 ETF UK (ThD., v oboru evangelická teologie  pod vedením prof. Ivany Noble. Dizertační práce s názvem: Znovuobjevení symbolu u Louis-Marie Chauveta).

 • 1999-2004 ETF UK (Mgr., v oboru evangelická teologie pod vedením prof. Ivany Noble. Magisterská práce s názvem: Eucharistie v oficiálním učení a v teologické reflexi po II. vatikánském koncilu).

 • 1995-98 ETF UK (Bc., v oboru evangelická teologie)

 • 1991-94 Pedagogická fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích (Bc., v oboru pedagog anglického jazyka pro základní školy)

ČLENSTVÍ VE VĚDECKÝCH A ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH


 • Členem Mystical Theology Network

 • Členem European Society of Women in Theological Research

VĚDĚCKÉ PROJEKTY


 • 2011 - 2015 - členka řešitelského týmu výzkumného projektu “Symbolic Mediation of Wholeness in Western Orthodoxy” (GACR (P401/11/1688).

DLOUHODOBÉ BADATELSKÉ POBYTY


 • 2008-2009 Katholieke Universiteit Leuven- Belgie (dokončení doktorské práce)    

 • 2006 (leden-červenec) Katholieke Universiteit Leuven-Belgie (bádání v oblasti systematické teologie a liturgiky)

 • 2000 (leden-červen) Religious Studies, Roehampton, University of Surrey, London (Erasmus Scholarship: bádání v oblasti nového zákona, II. vatikánského koncilu a filozofii)

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE

Publikační a další odborná činnost evidována v databázi OBD.


 • Knihy:


NOBLE, Ivana, NOBLE, Tim, BAUEROVÁ, Kateřina, and PARUSHEV, Parush.Mnohohlas pravoslavné teologie ve 20. století na Západě {The Many Voices of the 20th Century Orthodox Theology in the West}. Brno: CDK, 2015, p. 295.

Academia.edu


NOBLE, Ivana, NOBLE, Tim, BAUEROVÁ, Kateřina, and PARUSHEV, Parush.Wrestling with the Mind of the Fathers. Yonkers, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 2015, p. 283.

Academia.edu


NOBLE, Ivana, BAUEROVÁ, Kateřina, NOBLE, Tim, and PARUSHEV, Parush. Cesty pravoslavné teologie ve 20. století na Západ. Brno: CDK, 2012. p. 411.

Academia.edu


English edited translation: Ways of Orthodox Theology in the West,  SVS, Yonkers, NY, 2015.

Academia.edu


Russian edited and expanded translation: Пути православного богословия на Запад в ХХ веке, – Москва: ББИ, 2016.

Academia.edu


BAUEROVÁ, Kateřina. Znovuobjevení symbolu u Louise-Marie Chauveta (Brno: CDK, 2010), str. 328.

Academia.edu


 • Kapitoly v recenzovaných monografiích:


BAUEROVÁ, Kateřina. „Mystery of Divine-Human Cooperation in Freedom and Creativity: An Example of Liturgical Life from the Russian Diaspora in France“ in J. Geldhof, D. Minch, & T. Maine (eds.), Approaching the Threshold of Mystery: Liturgical Worlds and Theological Spaces (Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2015). (ISBN: 978-3-7917-2741-7)

Academia.edu


BAUEROVÁ, Kateřina. “Mateřství jako prostor pro jiného druhého“, in Karel Rechlík, Jiří Hanuš, Jan Vybíral (eds.), Sensorium Dei: Člověk – prostor – transcendence (Brno: CDK, 2013), 81-95  (ISBN: 978-80-7325-322-6)

Academia.edu


BAUEROVÁ, Kateřina. „Setkání hésychasmu se sofiologií u Solovjova, Florentského, Bulgakova“,in Karel Sládek a kol. (eds). O filokalii: Kniha, hnutí, spiritualita (Velehrad-Roma, Olomouc, 2013), 118-131 (ISBN: 978-80-7412-144-9).

Academia.edu


BAUEROVÁ, Kateřina. “Sebepřijetí jako součást konverze podle feministické psychoanalytičky Clarissy Pinkoly Estés”, in HANUŠ, Jiří, NOBLE, Ivana (eds.) Konverze a konvertité (Brno: CDK, 2009), 111-113.

Academia.edu


BAUEROVÁ, Kateřina. „Řehoř z Palamy-Kristus v tělě narozený a v tělě oslavený“, in  Petr Jandejsek, Ivana Noble, Kateřina Baueová (eds.), Hledání Ježíšovy tváře: christologická čítanka (Praha: Jabok, 2008), 38-46.


BAUEROVÁ, Kateřina. „ Luce Irigaray- o vtělení jazykem“, in Pet Jandejsek, Ivana Noble, Kateřina Bauerová(eds.), Hledání Ježíšovy tváře: christologická čítanka, (Praha: Jabok, 2008) 134-142.


 • Články v recenzovaných časopisech:


BAUEROVÁ, Kateřina. „Geographical and Imaginary Spaces: Sergei Bulgakov and Joanna Reitlinger in Prague“, in Communio Viatorum 2 (2015), 193-209 [ISSN: 0010-3713].

Academia.edu


BAUEROVÁ, Kateřina. “The Masculine and the Feminine Dimensions of Being Human in the Icons of Sister Julia Reitlinger and Mother Maria Skobtsova”, in Logos: A Journal of Eastern Christian Studies 56 (2015) 1-2, 323-340 [ISSN: 0024-5895].

Academia.edu


BAUEROVÁ, Kateřina. “Tradition as Symbolically Mediated: Response to Aristotle Papanikolaou´s Paper”, St Vladimir’s Theological Quarterly 59:1 (2015) 105-111. [ISSN: 0036-3227].

Academia.edu


BAUEROVÁ, Kateřina. „The Play of the Semiotic and the Symbolic: The Authenticity of the Life of Mother Maria Skobtsova“, Feminist Theology 2014, Vol. 22(3) 290–301.

Academia.edu


BAUEROVÁ, Kateřina. “Emigration as Taking Roots and Giving Wings: Sergei Bulgakov, Nikolai Berdayev, Mother Maria Skobstova”, Communio Viatorum 2(2012), 184-202.

Academia.edu


BAUEROVÁ, Kateřina. „Апофатичните и катафатичните измерения на иконите, изразени чрез светлината“[Apofatichnite i katafatichnite izmereniya na ikonite, izrazeni chrez svetlinata; Bulgarian; The Apophatic and cataphatic Dimensions of Icons Expressed by Light],  Богословска Мисъл (Bogoslovska Misl) 16:3–4 (2012),  111–124 (ISSN: 1310-7909)

Academia.edu


BAUEROVÁ, Kateřina. „Teologie světla v pravoslavných ikonách“,  SAT 18:1 (2011), 35-43.


BAUEROVÁ, Kateřina. „Iconic Light as Incarnate Grace,“ Communio Viatorum, 1 (2010), 83-95.


BAUEROVÁ, Kateřina. “Neřečovost symbolu u Paula Ricoeura“, Teologická reflexe 1(2008), 78-92.

Academia.edu


Poslední změna: 15. květen 2023 13:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám