Kateřina Bauerová

Kateřina Bauerová, ThD.


2016 - vědecká pracovnice Ekumenického institutu, ETF UK, přednášející v  oboru Teologie křesťanských tradic, ETF UK (předmět: Systematická teologie), přednášející v magisterském oboru Teologie-spiritualita-etika, ETF UK (předměty: Náboženství a spiritualita v současné Evropě, Ekumenické konfesijní kultury)


2011 - 2015 - členka vědeckého týmu: “Symbolické prostředkování celistvosti v západním pravoslaví”, GAČR P401/11/1688, Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, přednášející v magisterském oboru Teologie-spiritualita-etika, ETF UK (předměty: Náboženství a spiritualita v současné Evropě, Ekumenické konfesijní kultury)


2014 - 2015 - přednášející v oboru Teologe křesťanských tradic , ETF UK (předmět: Dějiny dogmatu).


2010 (01) - 2010 (12) – vědecká pracovnice a přednášející v oboru Teologie křesťanských tradic v bakalářském i magisterském studiu, ETF UK (předměty: Hermenutika, Dějiny dogmatu, Systematická teologie, Sakramentální teologie) (Rozvojový projekt ETF UK (5a))


2009 (02) - 2009 (12) – vědecká pracovnice a přednášející v oboru Teologie křesťanských tradic v bakalářském i magisterském studiu ETF UK (předmety: Hermeneutika, Dějiny dogmatu, Sakramentální teologie) (Rozvojový projekt ETFK UK (7a))


2004 - 2009 - přednášející v oboru Teologie křesťanských tradic (předměty: Systematická teologie, Dějiny dogmatu, Hermeneutika a Sakramentální teologie) 


2007 - Jabok, Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Praha (studentský kaplan)


2004 - 2007 - Jabok, Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Praha (vyučující těchto předmětů: anglického jazyka, semináře Teologie a symbol, spoluúčast na předmětu Úvod do studia teologie a Systematická teologie).


Oblasti výuky a bádání

ekumenická teologie

systematická teologie

pravoslavná teologie

ruská náboženská filozofie

hermeneutika

teologická antropologie

křesťanská spiritualita

teologie a umění

teologie a psychoanalýza


Vzdělání a odborné kvalifikace

2005 - 2009 Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy (ThD., v oboru evangelická teologie  pod vedením prof. Ivany Noble. Dizertační práce s názvem: Znovuobjevení symbolu u Louis-Marie Chauveta).


1999 - 2004 Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr., v oboru evangelická teologie pod vedením prof. Ivany Noble. Magisterská práce s názvem: Eucharistie v oficiálním učení a v teologické reflexi po II. vatikánském koncilu).


1995 - 1998 Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy (Bc., v oboru evangelická teologie)


1991 - 1994 Pedagogická fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích (Bc., v oboru pedagog anglického jazyka pro základní školy)


Členství ve vědeckých a odborných společnostech

Členem Mystical Theology Network


Členem European Society of Women in Theological Research


Vědecké projekty

2011 - 2015 - členka řešitelského týmu výzkumného projektu “Symbolic Mediation of Wholeness in Western Orthodoxy” (GACR (P401/11/1688).


Publikace

Knihy


NOBLE, Ivana, NOBLE, Tim, BAUEROVÁ, Kateřina, and PARUSHEV, Parush.Mnohohlas pravoslavné teologie ve 20. století na Západě {The Many Voices of the 20th Century Orthodox Theology in the West}. Brno: CDK, 2015, p. 295.

Academia.edu


NOBLE, Ivana, NOBLE, Tim, BAUEROVÁ, Kateřina, and PARUSHEV, Parush.Wrestling with the Mind of the Fathers. Yonkers, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 2015, p. 283.

Academia.edu


NOBLE, Ivana, BAUEROVÁ, Kateřina, NOBLE, Tim, and PARUSHEV, Parush. Cesty pravoslavné teologie ve 20. století na Západ. Brno: CDK, 2012. p. 411.

Academia.edu


English edited translation: Ways of Orthodox Theology in the West,  SVS, Yonkers, NY, 2015.

Academia.edu


Russian edited and expanded translation: Пути православного богословия на Запад в ХХ веке, – Москва: ББИ, 2016.

Academia.edu


BAUEROVÁ, Kateřina. Znovuobjevení symbolu u Louise-Marie Chauveta (Brno: CDK, 2010), str. 328.

Academia.edu


Kapitoly v recenzovaných monografiích:


BAUEROVÁ, Kateřina. „Mystery of Divine-Human Cooperation in Freedom and Creativity: An Example of Liturgical Life from the Russian Diaspora in France“ in J. Geldhof, D. Minch, & T. Maine (eds.), Approaching the Threshold of Mystery: Liturgical Worlds and Theological Spaces (Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2015). (ISBN: 978-3-7917-2741-7)

Academia.edu


BAUEROVÁ, Kateřina. “Mateřství jako prostor pro jiného druhého“, in Karel Rechlík, Jiří Hanuš, Jan Vybíral (eds.), Sensorium Dei: Člověk – prostor – transcendence (Brno: CDK, 2013), 81-95  (ISBN: 978-80-7325-322-6)

Academia.edu


BAUEROVÁ, Kateřina. „Setkání hésychasmu se sofiologií u Solovjova, Florentského, Bulgakova“,in Karel Sládek a kol. (eds). O filokalii: Kniha, hnutí, spiritualita (Velehrad-Roma, Olomouc, 2013), 118-131 (ISBN: 978-80-7412-144-9).

Academia.edu


BAUEROVÁ, Kateřina. “Sebepřijetí jako součást konverze podle feministické psychoanalytičky Clarissy Pinkoly Estés”, in HANUŠ, Jiří, NOBLE, Ivana (eds.) Konverze a konvertité (Brno: CDK, 2009), 111-113.

Academia.edu


BAUEROVÁ, Kateřina. „Řehoř z Palamy-Kristus v tělě narozený a v tělě oslavený“, in  Petr Jandejsek, Ivana Noble, Kateřina Baueová (eds.), Hledání Ježíšovy tváře: christologická čítanka (Praha: Jabok, 2008), 38-46.


BAUEROVÁ, Kateřina. „ Luce Irigaray- o vtělení jazykem“, in Pet Jandejsek, Ivana Noble, Kateřina Bauerová(eds.), Hledání Ježíšovy tváře: christologická čítanka, (Praha: Jabok, 2008) 134-142.Články v recenzovaných časopisech:


BAUEROVÁ, Kateřina. „Geographical and Imaginary Spaces: Sergei Bulgakov and Joanna Reitlinger in Prague“, in Communio Viatorum 2 (2015), 193-209 [ISSN: 0010-3713].

Academia.edu


BAUEROVÁ, Kateřina. “The Masculine and the Feminine Dimensions of Being Human in the Icons of Sister Julia Reitlinger and Mother Maria Skobtsova”, in Logos: A Journal of Eastern Christian Studies 56 (2015) 1-2, 323-340 [ISSN: 0024-5895].

Academia.edu


BAUEROVÁ, Kateřina. “Tradition as Symbolically Mediated: Response to Aristotle Papanikolaou´s Paper”, St Vladimir’s Theological Quarterly 59:1 (2015) 105-111. [ISSN: 0036-3227].

Academia.edu


BAUEROVÁ, Kateřina. „The Play of the Semiotic and the Symbolic: The Authenticity of the Life of Mother Maria Skobtsova“, Feminist Theology 2014, Vol. 22(3) 290–301.

Academia.edu


BAUEROVÁ, Kateřina. “Emigration as Taking Roots and Giving Wings: Sergei Bulgakov, Nikolai Berdayev, Mother Maria Skobstova”, Communio Viatorum 2(2012), 184-202.

Academia.edu


BAUEROVÁ, Kateřina. „Апофатичните и катафатичните измерения на иконите, изразени чрез светлината“[Apofatichnite i katafatichnite izmereniya na ikonite, izrazeni chrez svetlinata; Bulgarian; The Apophatic and cataphatic Dimensions of Icons Expressed by Light],  Богословска Мисъл (Bogoslovska Misl) 16:3–4 (2012),  111–124 (ISSN: 1310-7909)

Academia.edu


BAUEROVÁ, Kateřina. „Teologie světla v pravoslavných ikonách“,  SAT 18:1 (2011), 35-43.


BAUEROVÁ, Kateřina. „Iconic Light as Incarnate Grace,“ Communio Viatorum, 1 (2010), 83-95.


BAUEROVÁ, Kateřina. “Neřečovost symbolu u Paula Ricoeura“, Teologická reflexe 1(2008), 78-92.

Academia.eduPoslední změna: 6. červen 2017 15:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočkyID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám