Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D.

odborný asistent na Ekumenickém institutu a vyučující na katedře praktické teologie


221 988 417

5. patro, č. dv. 416

konzultační hodiny: podle dohody emailem


ORCID: 0000-0003-4464-2972


Academia.edu

ResearchGate

WhoIs

Profil v SISu


specializace:

dějiny křesťanství, ekumenická teologie, římskokatolická církev a ekumenismus, ekumenismus v České republice, II. vatikánský koncil

VZDĚLÁNÍ


 • 2018, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, postgraduální studium, obor: Historie - české dějiny, disertační práce: Čeští kardinálové 20. století

 • 2001, Mgr., Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, kombinované magisterské studium, obor: Náboženské nauky, diplomová práce: Ekumenismus v České republice: příspěvek ke studiu ekumenických vztahů v České republice na pozadí vztahu státu k církvím v letech 1918 - 2000

 • 2000, Bc., Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta, bakalářské studium, obor: Teologie křesťanských tradic, bakalářská práce: Křesťanské církve v českých zemích od poloviny 19. století do dvacátých let 20. století

 • 1999, Mgr., Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, magisterské studium, obor: Historie - archivnictví a pomocné vědy historické, diplomová práce: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v letech 1891 - 1939

ZAMĚSTNÁNÍ


 • od 2008 Univerzita Karlova v Praze – Evangelická teologická fakulta, Ekumenický institut, asistent a vyučující

 • 2001 - 2008 Univerzita Karlova v Praze – Evangelická teologická fakulta, studijní referent, koordinátor a vyučující bakalářského oboru Teologie křesťanských tradic

 • 2001 - 2008 Institut ekumenických studií v Praze, výkonný ředitel občanského sdružení

 • 1997 - 2001 Divadelní ústav v Praze, výzkumný pracovník Bibliografického oddělení

 • 1995 - 1996 Ekumenická rada církví v ČR, pracovník sekretariátu

AKTIVNÍ ÚČAST NA KONFERENCÍCH A SEMINÁŘÍCH (2010-2015):


 • Vedení workshopu na téma "Laici vs. klerici – rozpad jednoty Božího lidu ve středověku" v rámci 41. víkendového semináře pro zájemce o teologii „Středověk ještě neskončil – dědictví středověku v církvích dneška“, pořádaný Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy a Institutem ekumenických studií v Praze ve dnech 6. a 7. listopadu 2015.

 • Referát na téma "Kardinálské kolegium - dědictví středověku" v rámci 41. víkendového semináře pro zájemce o teologii „Středověk ještě neskončil – dědictví středověku v církvích dneška“, pořádaný Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy a Institutem ekumenických studií v Praze ve dnech 6. a 7. listopadu 2015.

 • Referát na téma „Biskupská synoda jako jeden z plodů II. vatikánského koncilu“ v rámci mezinárodní konference „Mezi historií a Evangeliem. Existence a život církve ve světle II. vatikánského koncilu“, pořádané Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 4. a 5. dubna 2013.

 • Referát na téma „Seminář v Jirchářích a ekumenismus v České republice“ v rámci mezinárodní konference „Mezi historií a Evangeliem. Existence a život církve ve světle II. vatikánského koncilu“, pořádané Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 4. a 5. dubna 2013.

 • Vedení workshopu na téma „Příklady recepce Druhého vatikánského koncilu“ v rámci 35. semináře pro zájemce o teologii „II. Vatikánský koncil – 50 let od jeho zahájení“, pořádaného Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy a Institutem ekumenických studií v Praze ve dnech 16. a 17. listopadu 2012 v Praze.

 • Referát na téma "Josef Beran a Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy" v rámci ekumenické konference "Osobnost a dílo kardinála Josefa Berana", pořádané Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze dne 13. května 2009.

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE

Publikační a další odborná činnost evidována v databázi OBD.


Výběr z bibliografiePoslední změna: 11. únor 2022 15:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám