Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D.

odborný asistent na Ekumenickém institutu a vyučující na katedře praktické teologie


221 988 417

4. patro, č. dv. 416

konzultační hodiny: podle dohody emailem


ORCID: 0000-0003-4464-2972


Academia.edu

ResearchGate

WhoIs

Profil v SISu


specializace:

dějiny křesťanství, ekumenická teologie, římskokatolická církev a ekumenismus, ekumenismus v České republice, II. vatikánský koncil


další aktivity:

 • Člen akademického senátu ETF UK

 • Šéfredaktor časopisu Getsemany

 • Předseda spolku Institut ekumenických studií v Praze

 • Člen Sdružení evangelikálních teologů

 • Člen Společnosti pro církevní právo

 • Člen školské rady VOŠ Jabok (jmenovaný zřizovatelem)

 • Pravidelný host Poradního odboru ekumenického Českobratrské církve evangelické

 • Přednášky na kurzech Alfa ve farnosti sv. Terezie v Praze–Kobylisích, příprava lednové ekumenické bohoslužby tamtéž

 • Občasná spolupráce s médii např. Český rozhlas, Magazín Christnet atd.


VZDĚLÁNÍ


 • 2018, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, postgraduální studium, obor: Historie - české dějiny, disertační práce: Čeští kardinálové 20. století

 • 2001, Mgr., Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, kombinované magisterské studium, obor: Náboženské nauky, diplomová práce: Ekumenismus v České republice: příspěvek ke studiu ekumenických vztahů v České republice na pozadí vztahu státu k církvím v letech 1918 - 2000

 • 2000, Bc., Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta, bakalářské studium, obor: Teologie křesťanských tradic, bakalářská práce: Křesťanské církve v českých zemích od poloviny 19. století do dvacátých let 20. století

 • 1999, Mgr., Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, magisterské studium, obor: Historie - archivnictví a pomocné vědy historické, diplomová práce: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v letech 1891 - 1939

ZAMĚSTNÁNÍ


 • od 2008 Univerzita Karlova v Praze – Evangelická teologická fakulta, Ekumenický institut, asistent a vyučující

 • 2001 - 2008 Univerzita Karlova v Praze – Evangelická teologická fakulta, studijní referent, koordinátor a vyučující bakalářského oboru Teologie křesťanských tradic

 • 2001 - 2008 Institut ekumenických studií v Praze, výkonný ředitel občanského sdružení

 • 1997 - 2001 Divadelní ústav v Praze, výzkumný pracovník Bibliografického oddělení

 • 1995 - 1996 Ekumenická rada církví v ČR, pracovník sekretariátu

AKTIVNÍ ÚČAST NA KONFERENCÍCH A SEMINÁŘÍCH:


 • Přednáška "Ženy v ekumenickém hnutí" a workshop "Římskokatolicko-starokatolický dialog o ordinaci žen"; 56. víkendový seminář pro zájemce o teologii na téma "Ženy v církvích"; Institut ekumenických studií ve spolupráci s Ekumenickým institutem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy a Jabokem, Vyšší odbornou školou sociálně pedagogickou a teologickou; Praha, 24. – 25. 11. 2023.

 • Juniorská prezentace "Čas, nemoc a slavení"; 31. 10. 2023.

 • Přednáška "Ordinace žen v širším ekumenickém kontextu"; Symposium k 70. výročí ordinace žen v ČCE "Hotovo? Cesty a odbočky k ordinaci / svěcení žen do duchovenské služby; Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy a Českobratrská církev evangelická, Praha, 23. 10. 2023.

 • Přednáška "Auch nach einem Vierteljahrhundert noch ein Experiment: Synode der Leuenberger Kirchen in der Tschechischen Republik"; The international research conference on the occasion of the 50th anniversary of the Leuenberg Agreement "The Leuenberg Agreement in a Multicultural and Multireligious Context"; Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave; Bratislava, Slovensko, 4. 9. 2023.

 • Juniorská prezentace "Eucharistická pohostinnost"; pracovní setkání univerzitního výzkumného centra "Teologická antropologie v ekumenické perspektivě"; Praha, UNCE, Praha, 27. 6. 2023

VÝZKUMNÉ PROJEKTY

2019 - 2023 člen univerzitního výzkumného centra "Teologická antropologie v ekumenické perspektivě" (vedoucí prof. Ivana Noble) (UNCE HUM/012 č. 204052)Publikační a další odborná činnost evidována v databázi OBD.


Výběr z bibliografiePoslední změna: 22. leden 2024 16:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám