prof. Ivana Noble, Ph.D.

vedoucí Ekumenického institutu


221 988 624

5. patro, č. dv. 513

konzultační hodiny: podle dohody emailem


ORCID: 0000-0001-9486-5475

ResearchID: J-8917-2017

ScopusID: 55935758100


Academia.edu

ResearchGate

Wikipedia

WhoIs

Profil v SISu

CV in English


specializace:

ekumenická teologie, teologie kultury, dialog s postmoderní společností, křesťanská spiritualita, pravoslavná teologie

VZDĚLÁNÍ A ODBORNÁ KVALIFIKACE


 • 2016 - vedoucí Ekumenického institutu ETF UK

 • 2014 - profesorka na Ekumenickém institutu ETF UK

 • 2005 - habilitace v oboru systematická teologie, ETF UK; Habilitační práce: Teologie jako interpretace náboženské zkušenosti

 • 2004 - 2014 - Senior Research Fellow na Mezinárodním baptistickém semináři v Praze

 • 1999 - 2005 - odborná asistentka na Ekumenickém institutu ETF UK

 • 1999 - PhD v systematické teologii, Heythrop College, University of London; Disertační práce: Accounts of Hope: a Problem of Method in Postmodern Apologia

 • 1995 - 2001 – ředitelka Institutu ekumenických studií v Praze

 • 1993 - 1994 - asistentka na katedře systematické teologie, HTF UK

 • 1992 - 1993 - farářka Církve československé husitské v Berouně (se středisky Hýskov a Chýňava)

 • 1991 - Mgr z teologie, HTF UK; Magisterská práce: Vztah přirozené a zjevené teologie u Paula Tillicha

 • 1988-89 - Certifikát z ekumenické teologie, The Ecumenical Institute of the WCC, Bossey

 • 1988 - Bc z teologie, Husova Čs. Bohoslovecká fakulta; Bakalářská práce: Vztah křesťanské církve k Židům během II. světové války

ČLENSTVÍ VE VĚDECKÝCH A ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH


 • 2016 - , 2003 - 2004 American Academy of Religion

 • 2015 - členka řídícího výboru CEFRES

 • 2015 - členka mezinárodní rady, The Louvain Centre for Eastern and Oriental Christianity, Leuven

  členka oborové rady pro teologii a religionistiku, Flanders Research Foundation (FWO)

 • 2013 - zakládající členka mezioborové “Stolní společnosti Evropa”

 • 2012 - 2016 - členka vědecké rady Jihočeské univerzity

 • 2011 - členka redakční rady Acta Universitatis Carolinae Theologica

 • 2009 - členka redakční rady časopisu Redakční rada Církevní dějiny

 • 2006 - Spiritual Directors Europe

 • 2006 - členka vědecké rady UK

 • 2006 - členka vědecké rady ETF UK

 • 2006 - 2008 - External Examiner, Irish School of Ecumenics

 • 2003 - 2006 - členka redakční rady časopisu Teologie a Společnost

 • 2002 - 2008 - členka sekce filosofie-teologie-právo, GAUK

 • 2001 - členka redakční rady a redakčního teamu časopisu Communio Viatorum

 • 2000 - Societas Oecumenica: European Academic Association for Ecumenical Theology (2006 - 2008 prezidentka; 2002 - 2004 sekretářka)

VĚDECKÉ PROJEKTY, GRANTY


 • 2018 - 2023 - hlavní řešitelka projektu UNCE "Teologická antropologie v ekumenické perspektivě"

 • 2016 - spoluřešitelka projektu “The Churches’ Response of Welcome to the Migrant Other” (Norway Grant NF-CZ07-ICP-4-4472015, January-September, 2016; hlavní řešitel: Tim Noble)

 • 2013 - 2015 - garantka doktorského projektu „Hermeneutika zkušenosti a její využití v christologii a ekleziologii“ (GAUK 1088213; hl. řešitel: Zdenko Širka, spoluřešitelé: Petr Jandejsek, Cristian Panaitescu)

 • 2012 - garantka mezinárodního postdoktoransdkého projektu „Specific Forms of Theological Epistemology in Christian History“ (řešitelka: Nevena Dimitrova)

 • 2011 - 2015 - hlavní řešitelka projektu „Symbolické prostředkování celistvosti v západním pravoslaví“ (GAČR P401/11/1688) 2011-2015; spoluřešitelé: Kateřina Bauerová, Tim Noble, Parush Parushev)

 • 2006 - 2007 - garantka doktorandského projektu „Obnova současné blízkovýchodní teologické reflexe: Palestina a Bilad Aš-Šam“ (GAUK 388/2006; řešitelka: Monika Šlajerová)

 • 2005 - 2011 - spoluřešitelka výzkumného záměru „Hermeneutika křesťanské, zvláště české protestantské tradice v kulturních dějinách Evropy“ (MSM0021620802; hlavní řešitel: Martin Prudký)

 • 2002 - 2004 - spoluřešitelka projektu „Teologie jako věda“ (GAČR 401/04/0481; hlavní řešitel: Petr Macek)

 • 2000 - 2002 - hlavní řešitelka projektu „Vztah mezi hermeneutikou podezření a apofatickou cestou“ (GAČR 401/01/D118; garant projektu: Petr Pokorný)

 • 2000 - 2001 - hlavní řešitelka grantu „Liturgika“ (FRVŠ 1702/01, F5, spoluřešitelé: David Holeton, Pavel Hradilek)

 • 1998 - 1999 - spoluřešitelka projektu „Ekumenická teologie“ (FRVŠ 1733/99; hlavní řešitel Pavel Filipi)

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE

Publikační a další odborná činnost evidována v databázi OBD.

Kompletní aktualizovaná bibliografie zde.


Knihy:

 • NOBLE, Ivana, ŠIRKA, Zdenko et al. Кто есть человек? Богословская антропология. (Серия «Современное богословие»). Москва: Издательство ББИ, 2022. ISBN: 978-5-89647-419-7.

 • NOBLE, Ivana. Essays in Ecumenical Theology II: Conversations with Orthodoxy.. Leiden: Brill, 2022, pp. 438. ISBN: 978-90-04-51799-8.

 • NOBLE, Ivana, ŠIRKA, Zdenko et al., Kdo je člověk? Teologická antropologie ekumenicky. {Who are People? Theological Anthropology Ecumenically} Praha: Karolinum, 2021, p. 344 [ISBN: 978-80-246-4779-1 (print)

 • NOBLE, Ivana. Essays in Ecumenical Theology I: Aims, Methods, Themes, and Contexts. Leiden – Boston: BRILL, 2019, viii + 286 pp. [ISBN: 978–90–04-38108-7]

 • NOBLE, Ivana, NOBLE, Tim, BAUEROVÁ, Kateřina a PARUSHEV, Parush. Голоса православного богословия на Западe в ХХ веке, (Серия «Современное богословие»). – Москва: Издательство ББИ, 2019. – хii + 320 с. [ISBN 978-5-89647-389-3]

 • NOBLE, Ivana, NOBLE, Tim, BAUEROVÁ, Kateřina a PARUSHEV, Parush. Mnohohlas pravoslavné teologie ve 20. století na Západě {The Many Voices of the the Century Orthodox Theology in the West}. Brno: CDK, 2015, p. 295. [ISBN: 978–80–7325-403-2].

 • NOBLE, Ivana, NOBLE, Tim, BAUEROVÁ, Kateřina a PARUSHEV, Parush. Wrestling with the Mind of the Fathers. Yonkers, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 2015, p. 283.. [ISBN: 978–0–88141–514–8].

 • NOBLE, Ivana, NOBLE, Tim, BAUEROVÁ, Kateřina a PARUSHEV, Parush. Пути православного богословия на Запад в ХХ веке, (Серия «Современное богословие»). – Москва: Издательство ББИ, 2016. – хiv + 438 с. [ISBN 978-5-89647-339-8]

 • NOBLE, Ivana, NOBLE, Tim, BAUEROVÁ, Kateřina a PARUSHEV, Parush. Ways of Orthodox Theology in the West, SVS, Yonkers, New York, 2015, p. 384. [ISBN 978-0-88141-505-6]

 • NOBLE, Ivana, BAUEROVÁ, Kateřina, NOBLE, Tim a PARUSHEV, Parush. Cesty pravoslavné teologie ve 20. století na Západ. Brno: CDK, 2012. p. 411. [ISBN 978-80-7325-290-8]

 • NOBLE, Ivana. Theological Interpretation of Culture in Post-Communist Context: Central and East European Search for Roots. Farnham – Burlington: Ashgate, 2010, s. 220 [ISBN: 9781409400073 (hbk)].

 • NOBLE, Ivana. Tracking God: An Ecumenical Fundamental Theology. Eugene, Oregon: Wipf & Stock, 2010, s. 261. [ISBN: 13: 978-1-60608-700-8].

 • NOBLE, Ivana. Po Božích stopách:Teologie jako interpretace náboženské zkušenosti. Brno: CDK. 2004, s. 328 [ISBN: 80-7325-053-5]; 2019 s. 325 [ISBN: 978-80-7325-481-0]

 • DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. Accounts of Hope: A Problem of Method in Postmodern Apologia. Bern – Berlin – Bruxelles: Peter Lang, European University Studies, Ser. XXIII, Theology, Vol. 726, 2001, 338 s. [ISBN: 3-906767-54X].


Poslední změna: 10. září 2022 19:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám