Ivana Noble

Prof. Ivana Noble, PhD.


2016 - vedoucí Ekumenického institutu ETF UK


2014 - profesorka na Ekumenickém institutu ETF UK


2005 - docentka na Ekumenickém institutu ETF UK


2004 - 2014 - Senior Research Fellow na Mezinárodním baptistickém semináři v Praze


1999 - 2005 - odborná asistentka na Ekumenickém institutu ETF UK


1995 - 2001 – ředitelka Institutu ekumenických studií v Praze


1993 - 1994 - asistentka na katedře systematické teologie, HTF UK


1992 - 1993 - farářka Církve československé husitské v Berouně (se středisky Hýskov a Chýňava)


1985 - 1986 - doručovatelka tisku, Pošta Plzeň-Doubravka


1984 - 1985 - vychovatelka na základní škole internátní pro neslyšící v Plzni


Academia.edu


Oblasti výuky a bádání

ekumenická systematická teologie

fundamentální teologie

pravoslavná teologie

hermeneutika

teologie kultury

teologická antropologie

politická teologie

dialog s postmoderní společností

křesťanská spiritualita


Vzdělání a odborné kvalifikace

2014 - profesorka ekumenické teologie, ETF UK


2005 - habilitace v oboru systematická teologie, ETF UK

Habilitační práce: Teologie jako interpretace náboženské zkušenosti


1999 - PhD v systematické teologii, Heythrop College, University of London

Disertační práce: Accounts of Hope: a Problem of Method in Postmodern Apologia


1991 - Mgr z teologie, HTF UK

Magisterská práce: Vztah přirozené a zjevené teologie u Paula Tillicha


1988 - 89 - Certifikát z ekumenické teologie, The Ecumenical Institute of the WCC, Bossey


1988 - Bc z teologie, Husova Čs. Bohoslovecká fakulta

Bakalářská práce: Vztah křesťanské církve k Židům během II. světové války


Členství ve vědeckých a odborných společnostech

2016 - , 2003 - 2004 American Academy of Religion


2015 - členka řídícího výboru CEFRES


2015 - členka mezinárodní rady, The Louvain Centre for Eastern and Oriental Christianity, Leuven

členka oborové rady pro teologii a religionistiku, Flanders Research Foundation (FWO)


2013 - zakládající členka mezioborové “Stolní společnosti Evropa”


2012 - 2016 - členka vědecké rady Jihočeské univerzity


2011 - členka redakční rady Acta Universitatis Carolinae Theologica


2009 - členka redakční rady časopisu Redakční rada Církevní dějiny


2006 - Spiritual Directors Europe


2006 - členka vědecké rady UK


2006 - členka vědecké rady ETF UK


2006 - 2008 - External Examiner, Irish School of Ecumenics


2003 - 2006 - členka redakční rady časopisu Teologie a Společnost


2002 - 2008 - členka sekce filosofie-teologie-právo, GAUK


2001 - členka redakční rady a redakčního teamu časopisu Communio Viatorum


2000 - Societas Oecumenica: European Academic Association for Ecumenical Theology (2006 - 2008 prezidentka; 2002 - 2004 sekretářka)


Vědecké projekty, granty

2016 - spoluřešitelka projektu “The Churches' Response of Welcome to the Migrant Other” (Norway Grant NF-CZ07-ICP-4-4472015, January-September, 2016; hlavní řešitel: Tim Noble)


2013 - 2015 - garantka doktorského projektu „Hermeneutika zkušenosti a její využití v christologii a ekleziologii“ (GAUK 1088213; hl. řešitel: Zdenko Širka, spoluřešitelé: Petr Jandejsek, Cristian Panaitescu)


2012 - garantka mezinárodního postdoktoransdkého projektu „Specific Forms of Theological Epistemology in Christian History“ (řešitelka: Nevena Dimitrova)


2011 - 2015 - hlavní řešitelka projektu „Symbolické prostředkování celistvosti v západním pravoslaví“ (GAČR P401/11/1688) 2011-2015; spoluřešitelé: Kateřina Bauerová, Tim Noble, Parush Parushev)


2006 - 2007 - garantka doktorandského projektu „Obnova současné blízkovýchodní teologické reflexe: Palestina a Bilad Aš-Šam“ (GAUK 388/2006; řešitelka: Monika Šlajerová)


2005 - 2011 - spoluřešitelka výzkumného záměru „Hermeneutika křesťanské, zvláště české protestantské tradice v kulturních dějinách Evropy“ (MSM0021620802; hlavní řešitel: Martin Prudký)


2002 - 2004 - spoluřešitelka projektu „Teologie jako věda“ (GAČR 401/04/0481; hlavní řešitel: Petr Macek)


2000 - 2002 - hlavní řešitelka projektu „Vztah mezi hermeneutikou podezření a apofatickou cestou“ (GAČR 401/01/D118; garant projektu: Petr Pokorný).


2000 - 2001 - hlavní řešitelka grantu „Liturgika“ (FRVŠ 1702/01, F5, spoluřešitelé: David Holeton, Pavel Hradilek).


1998 - 1999 - spoluřešitelka projektu „Ekumenická teologie“ (FRVŠ 1733/99; hlavní řešitel:  Pavel Filipi)


Publikace


bibliografie

Poslední změna: 11. červen 2017 12:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4
Jak k nám