Státní zkoušky

Státní závěrečné zkoušky - obecné informace


Harmonogram zkoušení


- Rozpis bakalářských a magisterských zkoušek, jmenovaní členové komisí a přiřazení studenti jsou po zadání k nahlédnutí prostřednictvím SIS.

Případně je "papírová" verze pro obory:

EvT a KKPP-Diakonika k nahlédnutí ZDE

SPP na ETF - došlo k aktualizaci harmonogramu zkoušení, platí verze v SIS.Doba na přípravu


- Studenti SPP na ETF se dostaví s předstihem, nejpozději 30 min. před začátkem zkoušení budou pozváni, aby si vylosovali otázku a připravili se na zkoušení.

- Studenti SPP na Jaboku se dostaví nejpozději 20 min. před začátkem zkoušení, kdy si vylosují otázky a mají čas na přípravu.


Protokoly o zkoušení


- Návod pro zkušební komisi na vyplňování protokolů o zkoušení ZDE, další návíod přímo v SIS - testovací prostředí .


Přihlašování na státní závěrečné zkoušky


Přihlašování na státní závěrečné zkoušky se děje výhradně prostřednictvím SIS. Stejně tak případné odhlašování ze zkoušek. Podle čl. 8, odst. 12 Studijního a zkušebního řádu UK se "přihlášením na vypsaný termín tento termín stává závazným pro studenta a zkoušející, případně zkušební komisi". Proto se v případě odstoupení od zkoušky musí student včas odhlásit, a pokud to již prostřednictvím SIS není možné, musí se z termínu řádně omluvit.

Pokud se student neomluví, nastává podle čl. 8, odst. 14 situace, kdy "student, který se nedostaví na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející nebo předseda zkušební komise."


O státních závěrečných zkouškách platí, stejně jako o ostatních zkouškách, ustanovení SZŘ UK čl. 8, odst. 14: "Nedostaví-li se student na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející nebo předseda zkušební komise." Je však možné se od zkoušky předem odhlásit.


ODHLAŠOVÁNÍ od státní závěrečné zkoušky, případně od některé části (mimo EvT), se děje rovněž prostřednictvím SIS, a to nejpozději 7 dnů před konáním SZZ. Pokud již není možné odhlášení prostřednictvím SIS, je třeba podat písemnou žádost. Formulář k nalezení ZDE.


Zkušební provoz elektronického přihlašování na SZZ všech oborů. Prosíme, mějte s námi (a SIS) trpělivost.


Harmonogramem AR jsou dány termíny SZZ i termíny přihlášení a odevzdání kvalifikačních prací.


- části státních zkoušek a podmínky pro účast jsou dány studijními plány jednotlivých oborů

- na každou část státní zkoušky má student jeden řádný a dva opravné termíny (SZŘ UK, čl. 9, 12)

- pokud se chce student přihlásit k SZZ nebo odevzdat písemnou práci, má být v tu chvíli zapsán ke studiu

- k SZZ se nelze přihlásit bez odevzdané závěrečné práce

- přihláška k SZZ je závazná; důvodem neúčastí může být pouze řádná omluva, tj. omluva ze závažného důvodu, podaná písemně

- pořadí i čas se může do určité míry měnit v závislosti na případných odhláškách od SZZ, sledujte prosím aktualizace rozpisu státnic


Informace podle studijních oborů

1. Evangelická teologie + Diakonika


Termín SZZ Evangelická teologie a KKPP-Diakonika:

3. – 7. 2. 2020 – přihláška a odevzdání dipl. práce do 13. 12. 2019

15. – 19. 6. 2020 – přihláška a odevzdání dipl. práce do 24. 4. 2020 - POZOR - změna s ohledem na nouzový stav!!! (termíny SZZ jsou 22.-24.6.2020)

14. – 18. 9. 2020 – přihláška a odevzdání dipl. práce do 19. 6. 2020


Harmonogram zkoušení EVT a KKPP-Diakonika. AKTUALIZOVÁNO

poslední aktualizace: 6. 8. 2020.


Harmonogram bakalářských a magisterských zkoušek, členové komisí a přiřazení studenti jsou k nahlédnutí v příslušném modulu SIS. Případně viz výše.


2. Teologie křesťanských tradic


Státní závěrečné zkoušky:

3. – 7. 2. 2020 – přihláška a odevzd. dipl. práce do 13. 12. 2019

15. – 19. 6. 2020 – přihláška a odevzdání dipl. práce do 24. 4. 2020

7. – 11. 9. 2020 – přihláška a odevzdání dipl. práce do 19. 6. 2020


3. Sociální a pastorační práce


Harmonogramem AR jsou dány termíny bakalářských zkoušek i termíny přihlášení a odevzdání kvalifikačních prací.

Otázky k bakalářským zkouškám SPP - Jabok

Otázky k bakalářským zkouškám SPP - ETS

Otázky k bakalářským zkouškám SPP - ETF ("nová akreditace")


Harmonogram bakalářských a magisterských zkoušek, členové komisí a přiřazení studenti jsou k nahlédnutí v příslušném modulu SIS. Případně viz výše.


Nejbližší termín (pracoviště ETF, "nová akreditace"):

3. – 7. 2. 2020 – přihláška a odevzd. dipl. práce do 13. 12. 2019

15. – 19. 6. 2020 – přihláška a odevzdání dipl. práce do 24. 4. 2020 - POZOR - změna s ohledem na nouzový stav!!! (termíny SZZ jsou 22.-24.6.2020)

14. – 18. 9. 2020 – přihláška a odevzdání dipl. práce do 19. 6. 2020

Harmonogram zkoušení SPP - ETF AKTUALIZOVÁNO

poslední aktualizace: 6. 8. 2020


Nejbližší termíny (pracoviště JABOK:

27. 1. – 31. 1. 2020 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 6. 12. 2019)

22. – 26. 6. 2020 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 7. 5. 2020)

7. – 11. 9. 2020 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 12. 6. 2020)


Rozpis bakalářských zkoušek na JABOKu ZDE. (bude aktualizováno co nejdsříve)Důležité:


povinná prezence studentů na dopolední zkoušení na Jaboku dle harmonogramu

• ke komisi se student dostaví 20 minut před začátkem zkoušky, vyzvedne si zadání otázek a připraví se na tzv. „potítku“ ke zkoušce

• krátce po skončení zkoušení v komisích se budou vyhlašovat výsledky zkoušek


Prosím, sledujte aktuální seznamy vyvěšené na Jaboku, neboť může dojít eventuálně ke změně místnosti. Děkujeme za pochopení. Prosíme studenty, aby u zkoušek byli s dostatečným předstihem.


Studenty i vyučující prosíme o kontrolu. Chyby hlaste prosím na adresu studijní referentky. Studenty prosíme, aby v případě, že se dozvědí, že se nebudou některé zkoušky účastnit, aby tuto skutečnost neodkladně rovněž nahlásili.

Pořadí, resp. přesný termín (hodina) se může ještě nepatrně změnit vzhledem k odhlášení jiných studentů. Prosíme o pochopení.


- studenti oboru SPP se přihlašují elektronicky přes SIS UK, modul "Termíny zkoušek - přihlašování" nebo zcela výjimečně písemnou přihláškou.

- kontrola plnění podmínek pro připuštění ke státnicím se provádí nejpozději do čtvrtka v týdnu před státnicemi; u Psychologie a Pedagogiky provádí kontrolu studijní oddělení z výpisu předmětů v SISu, u ostatních částí státních zkoušek je třeba, aby se student při splnění všech povinných předmětů a dosažení 180 kreditů (resp. 170 před odevzdáním bakalářské práce) dostavil s indexem osobně na studijní odděleníPoslední změna: 24. září 2020 12:25 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám