Teologie-Spiritualita-Etika (Mgr.)

Rozvrh výuky na ETF je vytvářen a zveřejněn v rámci SIS, v modulu Rozvrh NG.


Studijní plán


Základní osnova studijního plánu pro AR 2021/22 a další roky

Při zápisu předmětů kontrolujte, zda Vámi vybraný předmět není zajišťován jiným předmětem. Například RL026 je zajišťován RETN7031.


Státní závěrečné zkoušky - popis, okruhy témat

(25. 4. 2023)


Poznámky:


Studijní plán je každoročně obdobný v základní struktuře. S dotazy ohledně konkrétní podoby studijního plánu pro daný akademický rok se můžete obracet na garanta oboru prof. Pavla Hoška.


Studijní plán 2019/2020.*,**Poslední změna: 4. říjen 2023 15:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám