Teologie-Spiritualita-Etika (Mgr.)

Rozvrh výuky na ETF je vytvářen a zveřejněn v rámci SIS, v modulu Rozvrh NG.


Studijní plán


Základní osnova studijního plánu pro AR 2021/22 a další


Studijní plán 2019/2020.*,**Poznámky:


1) Studijní plán je každoročně obdobný v základní struktuře. S dotazy ohledně konkrétní podoby studijního plánu pro daný akademický rok se můžete obracet na garanta oboru, prof. Pavla Hoška.


2) Pokud student nemůže v rozvrhu v SIS najít svoje zapsané předměty, obvykle to mívá tyto příčiny:


- Nemá je vůbec zapsané.

- Hledá je ve špatném semestru (Rozvrh NG - přepínání semestru vpravo nahoře).

- Po kliknutí na "Můj rozvrh" je třeba zakliknout např. "Normální" (tj. týdenní) a ve filtru "zobrazit všechny předměty".
Poslední změna: 24. září 2021 12:56 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám