doc. Pavol Bargár, M.St., Ph.D.

docent na katedře religionistiky


221 988 420

4. patro, č. dv. 426

konzultační hodiny: podle dohody emailem


ORCID: 0000-0002-5503-6831

ResearchID: K-1157-2017

Scopus Author ID: 56084796000


Researchgate

Academia.edu

WhoIs

Profil v SISu


specializace:

vztah teologie a kultury, interkulturní teologie, teologická antropologie, misiologie, mezináboženské vztahy

VZDĚLÁNÍ A ODBORNÁ KVALIFIKACE

 • 2024: habilitace na ETF UK

 • 2009–2011: St Edmund’s College, The University of Cambridge (M.St. v židovsko-křesťanských vztazích)

 • 2005–2009: Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Th. D. v oboru Historická teologie a teologie náboženství; téma disertační práce: “Mýty moderného človeka”; titul převeden na Ph.D.)

 • 2000–2005: Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (Mgr. v oboru Evanjelická teológia)

DLOUHODOBÉ STUDIJNÍ A PRACOVNÍ POBYTY V ZAHRANIČÍ

 • 2013: Globální ekumenický teologický institut (GETI) Světové rady církví, Soul a Busan, Jižní Korea

 • 2013: Summer Tutorial Program, Wheaton College, Wheaton, IL (bádateľský program)

 • 2007–2008: Karls Universität, Heidelberg (2 semestre; Erasmus)

GRANTY A PROJEKTY

 • Výzkumný grantový projekt „The Misuse of Religion in Post-Communist Countries and Building Resilience“ (2022–2025); člen týmu (hlavní řešitel: Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.)

 • Výzkumný grantový projekt John Templeton Foundation č. 61385 „Faith and Beliefs of ´Nonbelievers´“ (2019–2024); člen týmu, manažer projektu (hlavní řešitel: Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.)

 • Výzkumný grantový projekt Univerzitní výzkumná centra UK č. 204052 „Teologická antropologie v ekumenické perspektivě“ (2018–2023); člen týmu (hlavní řešitel: Prof. Ivana Noble, Ph.D.)

 • Výzkumný grantový projekt GAČR 17-00987S „Proměny tradice: důsledky pro současnou ekumenickou teologii (2017–2019); člen týmu (hlavní řešitel: Mgr. Zdenko Š Širka, Ph.D.)

 • Výzkumný grantový projekt John Templeton Foundation č. 58599 „The Future of Religious Faith from Central Eastern European Perspective“ (2017); člen týmu, koordinátor slovenské části týmu (hlavní řešitel: Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.)

 • Výzkumný grantový projekt GAČR P401/14-22950P „Mýtus jako výrazový prostředek narativní teologie“ (2014–2016); hlavní řešitel

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH

 • International Association for Mission Studies

 • Central and Eastern European Association for Mission Studies

 • Společnost křesťanů a Židů, člen výboru

ČLENSTVÍ V REDAKČNÍCH RADÁCH ČASOPISŮ

 • Acta Missiologiae

 • Acta Missiologica

 • Dingir

 • Exchange

 • Křesťanská revue

 • Revue Společnosti křesťanů a Židů

FUNKCE V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH

 • Central and Eastern European Association for Mission Studies, viceprezident

 • International Council of Christians and Jews, druhý viceprezident (2017–2021), člen výkonného výboru (2014–2017, 2021–2024)

 • Společnost křesťanů a Židů, člen výboru

JINÉ AKTIVITY

 • 2018–současnost: školitel v doktorském studiu pro Oxford Centre for Mission Studies (akreditace: Middlesex University)

 • 2017: Global Ecumenical Theological Institute – Europe (GETI´17), člen organizačního týmu a pedagogického sboru pro intenzivní program v oblasti ekumenické teologie

 • 2011–2013: M.Th. in Missiology, tutor v kombinovaném magisterském programu (akreditace: University of South Africa)

 • Recenzent článků pro víceré zahraniční i české odborné časopisy

 • Českobratrská církev evangelická, laický kazatel

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE

Publikační a další odborná činnost evidována v databázi OBD.

Kompletní bibliografie zde.


Knihy:

 • Pavol Bargár. Embodied Existence: Our Common Life in God. Eugene, OR: Cascade Books, 2023. 182 s. ISBN: 978-1-6667-4408-8.

 • Pavol Bargár. Narrative, Myth, Transformation: Reflecting Theologically on Contemporary Culture, Jihlava: Mlýn, 2016, 196 s. ISBN 9-788086-498607


Editované publikace:

 • Pavol Bargár, ed. The Bible, Christianity, and Culture: Essays in Honor of Professor Petr Pokorný. Praha: Karolinum, 2023. 375 s. ISBN: 978-80-246-5407-2.

 • Zuzana Jurechová and Pavol Bargár, eds. Crisis Situations in the Czecho-Slovak Context after 1989. Prague: CECMS, 2011. ISBN 978-80-903986-5-8.

 • Zuzana Jurechová a Pavol Bargár, eds. Krizové situace v česko-slovenském kontextu po roce 1989. Praha: SCMS, 2011. ISBN 978-80-903986-4-1.


Recenzované články a kapitoly:

 • “Nigerian Initiated Pentecostal/Charismatic Churches in the Czech Republic: Active Missionary Force or a Cultural Ghetto?,” Exchange – Journal of Contemporary Christianities in Context 43, no. 1 (2014): 48–67. Reprint: in Martha Frederiks and Dorottya Nagy (eds.), Religion, Migration, and Identity: Methodological and Theological Explorations (Leiden and Boston, MA: Brill, 2016), 79–96.

 • “Mission in New Contexts: Post-Communist Europe in Dialogue with Together towards Life,” The Ecumenical Review 66, no. 1 (March 2014): 72–81.

 • “Niebuhr’s Typology Reconsidered: Reading Christ and Culture through the Lenses of the Praxis Matrix,” Communio Viatorum 56, no. 3 (2014): 294–316.

 • “‘Blessed Are You Who Are Poor:’ The Poor in Together towards Life, The Cape Town Commitment, and Evangelii Gaudium,” International Review of Mission 104, no. 2 (November 2015): 242–254.

 • “Mission in the Czech Republic: An Ecumenical Perspective,” In Corneliu Constantineanu, Marcel V. Măcelaru, Anne-Marie Kool, and Mihai Himcinschi (eds.), Mission in Central and Eastern Europe: Realities, Perspectives, Trends (Oxford: Regnum Books International, 2016), 270–291.

 • “The Current Discourse on Refugees in Europe in Light of the Sacred: A Czech Case. A Cultural Sociological Approach in Dialogue with a Missiological Perspective,” Acta Missiologiae 5 (2017): 15–24.

 • “Pondering ‘The Mission of the Orthodox Church in Today’s World:’ A Protestant Missiological Reflection,” International Review of Mission 106, no. 2 (December 2017): 389–399.

 • “‘Break On Through To The Other Side:’ The Symbols of Creation and Resurrection/Salvation in Jim Morrison. Theological Explorations,” Testimonia Theologica 11, no. 2 (2017): 136–148.

 • “Narrativity as a Locus Hermeneuticus for Ecumenical Theology: Culture, Koinonia and Transformation,” Transformation 35, no. 1 (2018): 30–43.

 • “David Bowie’s and David Ford’s Ideas on Salvation,” Communio Viatorum 59, no. 3 (2017): 329–348.

 • “Church, Society, and Earth in The Church and Together towards Life: A Reflection from a Post-communist Context,” The Ecumenical Review 70, no. 3 (2018): 443–454.

 • “Ekonomika života: Ekumenický koncept zo stredourópskej perspektívy,” Teologická reflexe 24, no. 2 (2018): 189–202.

 • “The Reformation from the Perspective of World Christianity,” AUC Theologica 8, no. 2 (2018): 67–89.

 • “‘I Felt It… It Was Perfect:’ Apollo, Dionysus, Christ, and Black Swan,” Communio Viatorum 60, no. 3 (2018): 313–333.

 • “The Role of the Imagination in Theology,” Poetry and Theology, ed. Maroš Nicák (Jihlava: Mlýn, 2018), 213–229.

 • “Mission amidst Ideologies: Ideology and Hegemony in The Cape Town Commitment, Together towards Life, Evangelii Gaudium, and Mission of the Orthodox Church in Today’s World,” Exchange – Journal of Contemporary Christianities in Context 48, no. 2 (2019): 85–104.

 • “Destructive Pursuits of Holiness in Darren Aronofsky’s Mother!,” Acta Missiologica 13, no. 1 (2019): 70–76.

 • “Christian Identity in a Pluralistic Society: Culture, Power, Witness,” In Identitäre Versuchungen: Identitätsverhandlungen zwischen Emanzipation und Herrschaft, ed. Judith Gruber, Sebastian Pittl, Stefan Silber, and Christian Tauchner, Concordia Reihe Monographien – Band 73 (Aachen: Verlag Mainz, 2019), 265–274.

 • “Learning about Spirituality Together with ‘Seekers:’ Reading Together towards Life in the Czech Postsecular Context,” International Review of Mission 108, no. 2 (2019): 326–336.

 • “Človek na ceste za Pravdou: teologická antropológia Milana Balabána,” Teologická reflexe 25, no. 1 (2019): 58–72.

 • “‘Together Towards a Banquet:’ The Feast as Promise and Resistance in Together towards Life and Contemporary Theological Discourse,” International Review of Mission 109, no. 1 (May 2020): 99–111.

 • “Relating to Others: The Coronavirus, the Imagined Body, and Enfleshment,” Communio Viatorum 62, no. 1 (2020): 46–66.

 • “The Modern, the Postmodern, and… the Metamodern? Reflections on a Transforming Sensibility from the Perspective of Theological Anthropology,” Transformation 38, no. 1 (2021): 3–15.

 • (společně s Pavlem Hoškem) “Lidé žijící v příbězích,” In Kdo je člověk? Teologická antropologie ekumenicky, ed. Ivana Noble a Zdenko Širka (Praha: Karolinum, 2021), 71–88.

 • “The Phenomenon of ‘F-Word Pseudoreligion’ as a Challenge in Mission in Central and Eastern Europe,” Acta Missiologiae 9 (2021): 37–50.

 • “‘Imagine!’: Culture, Theology, and the Power of Imagination,” Communio Viatorum 63, no. 2 (2021): 164–77.

 • “Toward Comm/unity amid Brokenness: Christian Mission as (a Pursuit of) Relational Anthropology,” International Review of Mission 110, no. 2 (Nov 2021): 231–45.

 • “Pursuing Shalom in the City: A Theological Reflection on the Beautiful and the Good in Urban Settings,” Acta Missiologica 16, no. 1 (May 2022): 236–49.

 • “Christian Mission and Communism: A Protestant Perspective from Former Czechoslovakia,” In The Oxford Handbook of Mission Studies, ed. Kirsteen Kim, Knud Jørgensen, and Alison Fitchett-Climenhaga (Oxford: Oxford University Press, 2022), 365–82.

 • “And Beauty Will Make You Free: On the Transformative Power of Beauty,” AUC Theologica 12, no. 2 (2022): 41–56.

 • “Christianity, Culture, and Transformation: A Theological Reflection,” In The Bible, Christianity, and Culture: Essays in Honor of Professor Petr Pokorný, ed. Pavol Bargár (Praha: Karolinum, 2023), 303–319.


Poslední změna: 11. únor 2024 19:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám