Mgr. Jan Kranát, Ph.D.

odborný asistent na katedře filosofie


221 988 322

5. patro, č. dv. 505

konzultační hodiny: podle dohody emailem


ORCID: 0000-0003-2596-0836

Academia.edu

ResearchGate

WhoIs

Profil v SIS


specializace:

německý idealismus a jeho kritika (Schleiermacher), problematika osvícenství a modernity, ruská filosofie (Solovjov, Berďajev, Bulgakov), islámská "moderna" (M. Abduh, R. Ridá).

VZDĚLÁNÍ


 • 1990–1995 studium na Filosofické fakultě UK, obor filosofie.

 • 1995–2000 postgraduální studium oboru Systematická filosofie na FF UK, ukončené disertační prací Kierkegaardův paradox (prof. Ladislav Hejdánek).

ZAHRANIČNÍ STUDIUM


 • 1999 DAAD stipendium na teologické fakultě Ruprecht-Karls Universität Heidelberg

 • 1999–2000 studium na teologické fakultě Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg

ZAMĚSTNÁNÍ


 • 1995–2000 asistent na katedře filosofie ETF UK.

 • 2000 – odborný asistent na katedře filosofie ETF UK

JINÉ


 • 2011 – členství Schleiermacher-Gesellschaft

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE

Publikační a další odborná činnost evidována v databázi OBD.


 • KRANÁT Jan, Pocit naprosté závislosti. Schleiermacherovo vyrovnávání s idealistickým pojmem Absolutna, in: Benyovszky, L. a Pětová M., Bůh a božství v německém filosofickém myšlení, Praha, Togga, 2020. ISBN 978-80-7476-183-6. str. 63–82.

 • KRANÁT Jan, Auf der Suche nach dem „erträglichen Sinn“ (Die Wechselbeziehung von Buchstabe und Geist bei Lessing). In: Joar H., Salatowsky S., Schmidt-Bigemann W., Das Projekt der Aufklärung Philosophischtheologische Debatten von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Walter Sparn zum 75. Geburtstag, Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt, 2018, s. 195-203. ISBN 978-3-374-05183-0.

 • KRANÁT Jan, Teologická fakulta na humboldtovské univerzitě? Humboldt a Schleiermacher. In Chotaš J., Moderní univerzita. Ideál a realita. Praha: Filosofia, 2015, s. 97-113. ISBN 978-80-7007-419-0.

 • KRANÁT Jan, Kdy vznikla liberální teologie? (Lessingova obrana tradice). In Neština M., O filozofii a viere. Zborník z prvého česko-slovenského filozoficko-teologického sympózia. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislavě, 2018, s. 51-62. ISBN 978-80-223-4546-0.

 • KRANÁT Jan, Filosofie a neštěstí. In Baštecká B., Psychosociální krizová spolupráce. Praha, Grada Publishing, a.s., 2013, s. 43-50. ISBN 978-80-247-4195-6.

 • KRANÁT Jan, Schleiermacherův původní názor, In Schleiermacher F., O náboženství. Praha, Vyšehrad, 2012, s. 13-47, ISBN 978-80-7021-849-5.

 • KRANÁT Jan, Romantismus v teologii? Schleiermacherův „vyšší realismus“, In Noble I., Hanuš J., Křesťanství a romantismus, Brno, CDK, 2011, str. 47-63, ISBN 978-80-7325-250-2.

 • KRANÁT Jan, Schleiermacherův první pobyt v Berlíně (1796-1804). Studie a texty Evangelické teologické fakulty, 2010, vol. 2010/2, s. 3-16. ISSN 1802-6818.

 • KRANÁT Jan, „Vyslovit, zachytit, znázornit.“ Pojem pocitu ve Schleiermacherových promluvách O náboženství, Studie a texty Evangelické teologické fakulty, 2010, vol. 2010/2, str. 75-98, ISSN 1802-6818.

 • KRANÁT Jan, Má protestantismus svou filosofii dějin? Kacířské dějiny Gottfrieda Arnolda, Studie a texty Evangelické teologické fakulty 14 (2009/1), s. 70-78, ISSN 1802-6818.

 • KRANÁT Jan, Potřebuje náboženství nazírat? Schleiermacherova cesta od názoru k pocitu, Teologická reflexe 2/2008, str. 181-190, ISSN 1211-1872.

 • KRANÁT Jan, Neidentita v identitě? Protestantismus věčného protestu, In: Evangelická identita. Sborník příspěvků z kurzu pro kazatele CČE, pořádaného Spolkem evangelických kazatelů v Praze 21.-25. ledna 2008, Praha 2008, ISBN 978-80-86211-61-9.

 • KRANÁT Jan, Politická filosofie čili O politické svobodě. In: Ondřej Fischer (vyd.), Úvod do filosofie pro pomáhající profese, Praha 2008, str. 73-84, ISBN 978-80-904137-4-0.

 • KRANÁT Jan, Ist Kant der Philosoph des Protestantismus?, Communio viatorum III, 2006, str. 123-130, ISSN 0010-3713.

 • KRANÁT Jan, Provincie, periférie, pomezí. Mají dějiny mimo centrum smysl?, předneseno na konferenci Provincie a periférie, FF UJEP Ústí n. L., 13. 11. 2006, publikováno ve sborníku konference Provincie a periférie, Ergo 2/06, Ústí n. L. 2007, ISSN 1212-8317.

 • KRANÁT Jan, Filosofie na přelomu tisíciletí. Stručný pohled na léta devadesátá a na hlavní proudy dneška, Teologická reflexe 1/2005, str. 5-22, ISSN 1211-1872.

 • KRANÁT Jan, Filosofie jako věda (?!...), in: Evangelická teologie pod drobnohledem, vyd. Petr Gallus, Petr Macek, Brno 2006, s. 81-88, ISBN 80-7325-083-7.

 • KRANÁT Jan, Tschechisch oder deutsch? Augustin Smetana über Bestimmung Böhmens in: Gedachter Glaube, Festschrift für Prof. Heimo Hofmeister zum 65. Geburtstag, hg. Michael Wladika, Heidelberg 2005, str. 260-265, ISBN 3-8260-3055-9.

 • KRANÁT Jan, Proti (nesmyslnému) dialogu. Meze dorozumění přírodověd a teologie, In: Stav dialogu přírodovědců s teology: témata – osobnosti – instituce, Sborník konference TF JčU, České Budějovice 2005, str. 49-54, ISBN 80-7040-770-0.

 • KRANÁT Jan, Absolutní paradox. Několik poznámek ke Kierkegaardově „christologii“, In: EPITOAUTO, sborník k pětašedesátinám Petra Pokorného, vyd. Jiří Mrázek, Rút Dvořáková, Štěpán Brodský, Třebenice, Mlýn 1998, str. 99-102; ISBN 80-902296-1-1.


Překlady:

 • LESSING, Gotthold Ephraim, Křesťanství rozumu a jiné eseje, Praha, OIKOYMENH, 2016, Knihovna novověké tradice a současnosti, ISBN 9788072982295, 50% s Ruth J. Weiniger.

 • SCHLEIERMACHER, Friedrich, O náboženství, Praha, Vyšehrad, 2012, 189 str., ISBN 978-80-7021-849-5.

 • SCHMITT, Carl, Politická teologie, OIKYMENH, Praha 2012, ISBN 978-80-7298-401-5, 50% s Otakarem Vochočem.

 • RAHNER, Karl a VORGRIMLER, Herbert, Teologický slovník. Vyd. 2., revid. (ve Vyšehradu 1.), Praha, Vyšehrad, 2009, 491 str., přel. František Jirsa, Jan Sokol, Jan Kranát, ISBN 978-80-7021-934-8.

 • BERĎAJEV, Nikolaj, Filosofie svobodného ducha 1/2, Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2009, ISBN 978-80-86818-97-9, ISBN 978-80-86818-98-6.

 • BERĎAJEV, Nikolaj, Říše Ducha a říše císařova, Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2005, ISBN 80-86818-16-0.

 • BERĎAJEV, Nikolaj, Nový středověk, Úvaha o osudu Ruska a Evropy, Červený Kostelec, Pavel Mervart 2004, ISBN 80-86818-05-5

 • LOTMAN, Jurij, Téma karet a karetní hry v ruské literatuře počátku 19. století, In: Exotika, Výbor z prací tartuské školy, vyd. a doslov napsal Tomáš Glanc, Brno, Host, 2003, str. 139-173, ISBN 80-86055-99-x.

 • PJATIGORSKIJ, Alexandr, Psychologický systém raného buddhismu a některé semiotické otázky teorie soudobé psychiatrie, in: Exotika, Výbor z prací tartuské školy, vyd. a doslov napsal Tomáš Glanc, Brno, Host, 2003, str. 195-204, ISBN 80-86055-99-x.

 • IVANOV, Vjačeslav, K semiotické teorii karnevalu jako inverze binárních protikladů, in: Exotika, Výbor z prací tartuské školy, vyd. a doslov napsal Tomáš Glanc, Brno, Host, 2003, s. 215-236, ISBN 80-86055-99-x.

 • BERĎAJEV, Nikolaj, Dostojevského pojetí světa, Praha 2000, OIKOYMENH, 50% Irina Mesnjankina, ISBN 80-7298-020-3.

 • CULDAUTOVÁ, Francine: Nástin gnostické teologie, Praha 1999, OIKOYMENH, ISBN 80-86005-87-9.

 • BERĎAJEV, Nikolaj, O otroctví a svobodě člověka: Pokus o personalistickou filosofii, Praha 1998, OIKOYMENH, 50% Irina Mesnjankina, ISBN 80-86005-50-x.

 • BERĎAJEV, Nikolaj, Smysl dějin, Pokus o filosofii člověka a jeho osudu, Praha 1995, OIKOYMENH, 50% Irina Mesnjankina, ISBN 80-85241-91-9.


Poslední změna: 11. únor 2022 11:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám