Úvodní slovo děkana


Srdečně zdravím čtenáře i čtenářky těchto stránek!


Těm, kteří vědí, co zde hledají, přeji, aby se k tomu úspěšně proklikali.

Těm, kdo se jen obecně zajímají, přeji, aby jim to, co zde objeví, ukázalo naši fakultu jako zajímavou.


Teologie se v křesťanství vyvinula v kritickou vědu. Jejím úkolem není jen uchovávat a předávat to, co si věřící lidé myslí o Bohu, o sobě i o světě, nýbrž toto myšlení víry, jeho předpoklady a důsledky v dějinách i současnosti kriticky zkoumat. Vzděláním v evangelické teologii naše fakulta připravuje ke službě kazatele a kazatelky evangelických církví, ale nabízí je také všem, kdo chtějí poznat křesťanství a jeho projevy v reformačním profilu a ekumenické otevřenosti. Vyučujeme zde také sociální práci, tedy službě pomáhající lidem žít v dobrých společenských vztazích. Vedle výuky se ve svých oborech věnujeme také vědeckému bádání, objevování nového.


Jsme fakulta malá, ale snažíme se to chápat hlavně jako výhodu – třeba v tom, že k sobě, učitelé i studující, máme docela blízko.


Mám naději, že elektronická návštěva může vést k návštěvě osobní.

A těším se na viděnou.


doc. Jan Roskovec, Ph.D.

děkan Evangelické teologické fakulty Karlovy univerzity


Poslední změna: 7. září 2022 13:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám