Úvodní slovo děkana


Milý čtenáři nebo čtenářko,


děkuji, že jste na své cestě internetem došli až na tyto stránky. Doufám, že na nich najdete, co hledáte. Pokud ano, budeme rádi, když si případně najdete cestu i přímo na naši fakultu. A doufám, že i tam, v reálu, najdete to, co hledáte.

V dnešní době už není tak samozřejmé se setkávat „na živo“, tváří v tvář místo on line. Přesto se o to pořád snažíme, seč to zrovna jde. Je to lepší než na sebe mluvit přes internet.

Naše fakulta je v porovnání s ostatními docela malá, ale to má i své výhody. Máme na sebe navzájem víc času. Vedle různých předností máme samozřejmě i své chyby. Doufám, že také malé. Naproti tomu naše badatelské i pedagogické úsilí je velké (tedy aspoň to úsilí).
doc. Jiří Mrázek, Th.D.

děkan Evangelické teologické fakulty Karlovy univerzity


Poslední změna: 3. listopad 2021 15:24 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám