Komise pro etiku ve výzkumu


Komise pro etiku ve výzkumu je poradním orgánem děkana. Posuzuje etické aspekty výzkumných projektů ohledně jejich cíle, postupů, nástrojů a možných důsledků. K takovým aspektům patří především ochrana práv, důstojnosti, zdraví a bezpečnosti osob, kterých se výzkum týká.

Činnost komise se řídí jednak Statutem komise, jednak politikou a metodikou správy výzkumných dat na UK (všechny dokumenty k tomu viz níže).


Členové komise

Děkan jmenoval 30. 4. 2024 komisi v tomto složení:


Ing. Ondřej Fischer, MA, Ph.D.

doc. Petr Gallus, Ph.D - předseda

doc. Tabita Landová, Ph.D.

Mgr. Alžběta Matochová

doc. Timothy Noble, Ph.D.


Dokumenty


Dokument Politika správy výzkumných dat na UK


Dokument Metodika nakládání s výzkunmými daty


Statut komise (opatření děkana 4/2024)


Žádost o etické posouzení projektu


Vzor informovaného souhlasu


Žadatelé o etické posouzení projektu vyplní výše uvedenou žádost a zašlou ji emailem předsedovi komise na adresu gallus@etf.cuni.cz.


Zápisy z jednání


30. května 2024


Poslední změna: 17. červen 2024 16:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám