Vědecká rada


předseda: doc. Jiří Mrázek, Th.D. (děkan)


interní člen VR: doc. Jindřich Halama, Dr.

interní člen VR: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.

interní člen VR: prof. Ivana Noble, PhD.

interní člen VR: prof. ThDr. Martin Prudký

interní člen VR: prof. ThDr. Jan Štefan

interní člen VR: prof. Martin Wernisch Dr.


externí člen VR: doc. Vít Hušek, Th.D.

externí člen VR: doc. Petr Chalupa, Th.D.

externí člen VR: prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.

externí člen VR: RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.

externí člen VR: prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.


čestný člen VR: prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan


zástupce studentů: Mgr. Jáchym Šenkyřík


Zápisy z jednání


Poslední změna: 1. březen 2022 17:55 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám