Vědecká rada

Vědecká rada ETF UK


předseda: doc. Jiří Mrázek, Th.D. (děkan)

interní člen VR: doc. Jindřich Halama, Dr.

interní člen VR: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.

interní člen VR: prof. Ivana Noble, PhD.

interní člen VR: prof. ThDr. Martin Prudký

interní člen VR: prof. ThDr. Jan Štefan

interní člen VR: prof. Martin Wernisch Dr.

externí člen VR: doc. Vít Hušek, Th.D.

externí člen VR: doc. Petr Chalupa, Th.D.

externí člen VR: prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.

externí člen VR: RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.

externí člen VR: prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.

čestný člen VR: prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan

zástupce studentů: Mgr. Dávid Cielontko


Zápisy z jednání


Poslední změna: 17. březen 2021 11:57 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám