Akademický senát

Akademický senát

Akademický senát Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Černá 9, 115 55 Praha 1
předseda: Jan Kranát, Ph.D.

místopředseda: mgr. David Cielontko

člen učitelské komory: Ing. Ondřej Fischer, MA, Ph.D.

člen učitelské komory: prof. Pavel Hošek, Th.D.

člen učitelské komory: PhDr. Eva Křížová, Ph.D.

člen učitelské komory: Olga Navrátilová, Ph.D.

člen učitelské komory: Doc. Petr Sláma, Th.D.

člen studentské komory: Martin Béreš

člen studentské komory: Lalia Diopová

člen studentské komory: Mirjam Marková

člen studentské komory: Petra Procházková

člen studentské komory: Benjamin Roll

člen Akademického senátu UK: Mgr. David Cielontko

člen Akademického senátu UK: Jan Kranát, Ph.D.

člen Akademického senátu UK: Benjamin Roll

člen Akademického senátu UK: doc. Petr Sláma, Th.D.Své připomínky a návrhy (nebo také povzbuzení) můžete směřovat

na konkrétní členy  učitelské či  studentské komory.

Pokud chcete senátu oficiálně podat jakýkoli podnět,

můžete užít hromadné e-mailové adresy  senat[at]etf.cuni.cz

E-mail zaslaný na tuto adresu obdrží všichni členové senátu.
Plán zasedání AS ETF UK

Zasedání senátu jsou veřejná.


20. 11. 2018

15. 1. 2019

5. 3.

14. 5.

17. 9.


Není-li uvedeno jinak, zasedání se konají v 11:00 v Děkanské posluchárně.


Komory AS

Studentská komora AS


David Cielontko (ET, místopředseda)

Martin Béreš (ET)

Lalia Diopová (ET)

Petra Procházková (PSP)

Benjamin Roll (ET)


Zástupci ETF UK v Akademickém senátu Univerzity Karlovy


Jan Kranát

Petr Sláma


David Cielontko

Benjamin Roll
Poslední změna: 24. listopad 2018 13:42 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočkyID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám