Akademický senát

Akademický senát Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Černá 9, 115 55 Praha 1


Teze k děkanské volbě

Zápis z porady členů AS ETF

Usnesení AS ETF ke konání ZOH v Pekingu 2022


Složení na funkční období 1.10.2020-30.9.2022


Učitelská komora:

Studentská komora:

1. KRANÁT Jan

2. LANDOVÁ Tabita

3. NAVRÁTILOVÁ Olga

4. FISCHER Ondřej

5. VAŇÁČ Martin

6. SLÁMA Petr

1. DIOPOVÁ Lalia

2. LABUSOVÁ Johana

3. POKORNÝ Adam

4. HORKÝ Ondřej

5. ŠENKYŘÍK Jáchym

6. BARTOŠOVÁ Hana


Své připomínky a návrhy (nebo také povzbuzení) můžete směřovat na konkrétní členy učitelské či studentské komory.

Pokud chcete senátu oficiálně podat jakýkoli podnět, můžete užít hromadné e-mailové adresy  senat@etf.cuni.cz.

E-mail zaslaný na tuto adresu obdrží všichni členové senátu.


Aktuality z AS ETF UK

Akademický senát ETF vyhlásil na 5.-6.10.2022 doplňovací volby do akademické části Akademického senátu UK.

Volby proběhnou elektronicky pomocí počítačové sítě. Návrhy na kandidáty můžete už nyní zasílat předsedovi volební komise ing. Ondřeji Fischerovi, PhD. ( ). Bližší informace k usnesení: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-673-version1-220628.pdf


Protokol o výsledcích voleb do AS ETF na období 2022-24

Protokol o výsledcích voleb do AS ETF na období 2020-22

Protokol o výsledcích voleb do AS ETF na období 2018-20

Protokol o výsledcích voleb do AS ETF na období 2016-18

Protokol o výsledcích voleb do AS ETF na období 2014-16

Protokol o výsledcích voleb do AS ETF na období 2012-14

Protokol o výsledcích voleb do AS ETF na období 2010-12

Protokol o výsledcích voleb do AS UK na období 2022-25

Protokol o výsledcích voleb do AS UK na období 2019-22

Protokol o výsledcích voleb do AS UK na období 2016-19

Protokol o výsledcích voleb do AS UK na období 2013-16

Protokol o výsledcích voleb do AS UK na období 2010-13

Plán zasedání AS ETF UK v AR 2021/22

(v závorce data plánovaných událostí akademického života)


2. 11. - volba volební komise pro volby do AS UK

(23.-24. 11. - volby do AS UK)

11. 1. - vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana ETF

(15. 2. - předvolební shromáždění k volbě děkana podle čl. 10 Jednacího řádu AS ETF)

22. 2. - volba kandidáta na funkci děkana ETF

5. 4. - vyhlášení voleb do AS ETF

10. 5. - příprava voleb do AS ETF

(17.-18. 5. - předpokládaný termín voleb do AS ETF)

20. 9. - schvalování rozpočtu


Zasedání senátu jsou veřejná.

Není-li uvedeno jinak, zasedání se konají v 11:00 v Děkanské posluchárně.

V případě distančního zasedání se lze jednání účastnit přes adresu:

 

Topic: AS ETF

Join Zoom Meeting

https://cesnet.zoom.us/j/96998073087?pwd=eE5SbHlyY1VlbXJobitxQWJ2cEl1dz09

 

Meeting ID: 969 9807 3087

Passcode: 367418

Zápisy ze schůzí AS


Zápis 28.6.2022

Zápis 7.6.2022

Zápis 10.5.2022

Zápis 26.4.2022

Zápis 22.2.2022

Zápis z akademické obce k volbě děkana 15.2.2022

Zápis z porady senátorů k volbě děkana 7.2.2022

Zápis 31.1.2022

Zápis 11.1.2022

Zápis 2.11.2021

Zápis 21.9.2021

Zápis 29.6.2021

Zápis 20.4.2021

Zápis 2.3.2021

Zápis 5.1.2021

Zápis 15.12.2020

Zápis 13.10.2020

Zápis 15.9.2020

Zápis 30.6.2020

Zápis 12.5.2020

Zápis 17.12.2019

Zápis 17.9.2019

Zápis 28.5.2019

Zápis 19.3.2019

Zápis 7.2.2019

Zápis 18.11.2018

Zápis 16.10.2018

Zápis 25.9.2018

Zápis 26.6.2018

Zápis 9.5.2018

Zápis 10.4.2018

Zápis 6.3.2018

Zápis 9.1.2018

Zápis 8.12.2017

Zápis 10.10.2017

Zápis 18.9.2017

Zápis 5.9. 2017

Zápis 30.5.2017

Zápis 25.4.2017

Zápis 21.2.2017

Zápis 29.11.2016

Zápis 11.10.2016

Zápis 20.9.2016

Zápis 24.5.2016

Zápis 1.3.2016

Zápis 26.1.2016

Zápis 7.1.2016

Zápis 1.12.2015

Zápis 2.10.2015

Zápis 8.9.2015

Zápis 12.5.2015

Schůzka s vedením ETF 11.3.2015

Zápis 3.3.2015

Zápis 20.1.2015

Zápis 11.11.2014

Zápis 15.10.2014

Zápis 7.10.2014

Zápis 23.9.2014

Zápis 9.6.2014

Zápis 6.5.2014

Zápis 1.4.2014

Zápis 4.3.2014

Zápis 28.1.2014

Zápis 3.12.2013

Zápis 25.9.2013

Zápis 18.6.2013

Zápis 21.5.2013

Zápis 7.5.2013

Zápis 13.4.2013

Zápis 20.3.2013

Zápis 8.1.2013

Zápis 16.10.2012

Zápis 18.9.2012

Zápis 22.5.2012

Zápis 18.4.2012

Zápis 12.1.2012

Zápis 29.11.2011

Zápis 20.9.2011

Zápis 21.6.2011

Zápis 14.4.2011

Zápis 25.1.2011

Zápis 20.10.2010

Zápis 30.9.2010

Zápis 18.5.2010

Zápis 4.5.2010

Zápis 20.4.2010

Zápis 23.2.2010

Zápis 18.2.2010

Zápis 14.1.2010

Zápis 11.11.2009

Zápis 30.9.2009

Zápis 27.5.2009

Zápis 4.3.2009

Zápis 26.11.2008

Zápis 15.10.2008

Zápisy ze schůzí AS ETF UK v roce 2008

Zápisy ze schůzí AS ETF UK v roce 2007

Zápisy ze schůzí AS ETF UK v roce 2006

Zápisy ze schůzí AS ETF UK v roce 2005

Zápisy ze schůzí AS ETF UK v roce 2004

Zápisy ze schůzí AS ETF UK v roce 2003


Legislativni komise v lednu 2007

Vyhodnocení ankety o Marathonu


Zástupci ETF UK v Akademickém senátu Univerzity KarlovyJan Kranát

Petr Sláma (rezignoval k 7. 6. 2022)


Lalia Diopová

Františka Keprtová


24. 11. 2021 zvoleni tito zástupci:

Františka Keprtová

Lalia Diopová


Poslední změna: 29. červen 2022 15:40 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám