Děkan a proděkani


Děkan: doc. Jan Roskovec, Ph.D.


221 988 411

2. patro, č. dv. 212

konzultační hodiny


ORCID: 0000-0002-0001-4205

ResearcherID: A-3438-2015

Scopus ID: 36099578300


Profil v SIS (předměty, rozvrh)

WhoIs


Academia.edu

ResearchGate


specializace:

interpretace pavlovských a janovských spisů, historický Ježíš
Složení kolegia děkana ETF UK, jmenovaného k 1. červnu 2022:

Ladislav Beneš, Dr. – proděkan pro studijní a sociální záležitosti


221 988 415

4. patro, č. dv. 415

konzultační hodiny


Profil v SISu

Wikipedia

WhoIs


specializace:

pastorace, diakonika, praktická teologie, kaplanství


doc. Petr Gallus, Ph.D. – proděkan pro rozvoj


221 988 511

5. patro, č. dv. 511

konzultační hodiny


ResearcherID: J-8965-2017

ScopusID: 57210717076

GND: 133446042


Academia.edu

Profil v SISu

WhoIs

Wikipedia


specializace:

christologie, antropologie, fundamentální teologie, sémiotika, vztah teologie a filosofie, sociální etika


Olga Navrátilová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční a ekumenické vztahy,


221 988 323

5. patro, č. dv. 506

konzultační hodiny: podle dohody emailem


ORCID: 0000-0002-2969-6318


Academia.edu

WhoIs

Profil v SISu


specializace:

německá klasická filosofie (zejména G. W. F. Hegel), filosofie osvícenství (zejména J. G. Herder)


prof. ThDr. Martin Prudký – proděkan pro vědeckou činnost,


221 988 416

4. patro, č. dv. 430

konzultační hodiny


ORCID: 0000-0002-9525-0699

ResearcherID: A-9796-2018

Scopus ID: 56960618200


Profil v SIS (předměty, rozvrh)

WhoIs

Academia.edu

ResearchGate

Wikipedie


specializace:

literatura Starého zákona, exegeze narativních textů (zejm. kniha Genesis), metodologie výkladu

a interpretace Bible, biblická teologiedoc. Petr Sláma, Ph.D. – proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání


734 252 006

4. patro, č. dv. 428

konzultační hodiny


ORCID: 0000-0001-7728-8266

ResearcherID: E-6031-2013

Scopus ID: 55935822600


Profil v SIS (předměty, rozvrh)

WhoIs

Academia.edu

ResearchGate


specializace:

teologie Starého zákona, dějiny a literatura starověkého Izraele, kniha Exodus, exegeze Starého zákona, rabínská literatura


Pavel Moskala, Th.D. – tajemník fakulty.


tajemnik@etf.cuni.cz

221 988 219

2. patro, č. dv. 218

Poslední změna: 3. prosinec 2023 22:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám