Formuláře

Formuláře


U formulářů ve formátu PDF je třeba mít pro jejich zobrazení, tisk a případné úpravy na počítači nainstalovaný program Acrobat Reader, který je možno zdarma stáhnout zde, nebo komerční program Adobe Acrobat nebo jiný program pro práci s PDF.

Formulář je možno po stažení vytisknout a vyplnit ručně, nebo je možno některé jeho rubriky vyplnit v počítači, případně uložit v režimu "ulož jako" ("save as").


Vážení studenti, žádosti vyplňujte prosím čitelně a kompletně - včetně vyplnění ročníku studia, data podání žádosti, podpisu atp.


Formuláře obecné


Pro studenty:


Informace k zápisu předmětů. Dokument obsahuje rovněž základní informace o studentských průkazech, Studijním informačním systému, rozvrhu, systému studia, kreditech,... a mnoho dalších informací, které by se na začátku studia i později mohly hodit.


 • Obecná žádost

 • Žádost o přerušení - ukončení přerušení studia

  Studium bude přerušeno nejdříve ode dne nabytí právní moci rozhodnutí děkana o přerušení studia. Chce-li však mít student studium přerušené co nejdříve, případně od konkrétního dne, nechť písemnou žádost přinese osobně (nejlépe s dostatečným předstihem) na studijní oddělení. V případě, že je děkan přítomen a rozhodne o studentově žádosti, je možno rozhodnutí vydat bezodkladně, student je překontroluje a podepíše v něm případně, že se vzdává práva na přezkum daného rozhodnutí.

  UPOZORNĚNÍ: dříve se umožňovalo "pokračování" nebo "prodloužení" přerušení. To již není možné. Je třeba požádat o nové přerušení studia podle výše uvedených pravidel.


 • Prohlášení o zanechání studia

 • Žádost o uznání zkoušek a zápočtů

  Studenti, kteří znovu vstupují do studia na UK ETF a žádají uznání předchozího studia (nebo jednotlivých předmětů) na ETF, nemusí vyplňovat formulář a žádat vyučující o uznání předmětů jednotlivě. Mohou předložit pouze volně formulovanou žádost o uznání a jako doklad přiloží výpis předmětů ze SISu, který vydá a správnost potvrdí studijní oddělení.

 • Žádost o uznání zkoušek a zápočtů pro studenty PSP, kteří absolvovali v předchozím studiu něterou VOŠ, se kterou ETF uzavřela smlouvu o uznávání, lze nalézt s dalšími informacemi ZDE.Jiné formuláře


Studijní a zkušební řád UK

Pravidla pro organizaci studia na ETF UK

Metodika pro studenty pro zapisování a absolvování volitelných předmětů mezi fakultami UK

Statut UK a další vnitřní předpisy UK

Příloha č. 2 Statutu UK - Poplatky spojené se studiem

Nápověda k zápisu předmětů pro 2018/19, případně pro další roky


Formuláře podle oborů


Evangelická teologieSociální práceTeologie křesťanských tradicKrizová a pastorační práce - DiakonikaDoktorské studium a rigorózní řízení
Poslední změna: 22. září 2021 19:53 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4
Jak k nám