• Uchazeči
  • Programy a obory - základní přehled

Programy a obory - základní přehled

Přehled studijních programů a jejich oborů akreditovaných na ETF


studijní program

kód SP

studijní obor

kód SO

udílený titul

garant oboru

Bakalářské SP

Teologie

B6141

Evangelická teologie

6141R007

Bc.

J. Mrázek

Teologie

B6141

Teologie křesťanských tradic

6141R051

Bc.

P. Hošek

Sociální práce

B7508

Sociální a pastorační práce

0923RP240004


Bc.

E. Křížová

Sociální práce

B7508

Social Services Focused on Diaconia and Christian Social Practice

6141R077

Bc.

J. Halama

Magisterské SP

Teologie

M6141

Evangelická teologie (pouze k dostudování)

6141T007

Mgr.

J. Mrázek

Navazující magisterské SP

Teologie

N6141

Evangelická teologie

6141T007

Mgr.

J. Mrázek

Teologie

N6141

Teologie křesťanských tradic - ekumenika

6141T073

Mgr.

P. Hošek

Teologie

N6141

Teologie - spiritualita - etika

6141T079

Mgr.

P. Hošek

Teologie

N6141

Křesťanská / Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika

N0221A100007


Mgr.

T. Landová

Doktorské SP

Teologie

P6141

Biblická teologie

6141V001

Ph.D.

J. Mrázek

Teologie

P6141

Historická teologie a teologie náboženství (pouze k dostudování)

6141V067

Ph.D.

M. Wernisch

Teologie

P6141

Systematická a praktická teologie (pouze k dostudování)

6141V068

Ph.D.

J. Štefan

Teologie

P6141

Praktická a ekumenická teologie a teologická etika

6141V080

Ph.D.

I. Noble

Teologie

P6141

Historická a systematická teologie

6141V081

Ph.D.

M. Wernisch

Filosofie

P6101

Filosofie (pouze k dostudování)

6101V004

Ph.D.

L. Karfíková

Filosofie

P6101

Filosofie náboženství

6101V035

Ph.D.

L. Karfíková

(všechny dr. obory též anglicky a německy)


Další podrobnosti o těchto programech jsou uvedeny v akreditační databázi Univerzity Karlovy.


Poslední změna: 24. září 2020 12:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám