Katedra sociální práce

Vedoucí katedry sociální práce

Doc. PhDr. Eva Křížová, PhD.

221 988 501


Katedra sociální práce vznikla v r. 2013 a je akademickým pracovištěm, na němž působí odborníci různého zaměření: sociální práce, teologie, sociologie, psychologie, práva. Při výchově a přípravě budoucích sociálních pracovníků tak mohou být uplatněny různé metodologické přístupy k sociální problematice a poskytnut komplexní náhled na možnosti řešení daných témat.  Katedra spolupracuje s dalšími vzdělávacími institucemi a organizacemi, ve formě praxí studentů též s množstvím neziskových organizací a organizací veřejné správy, především sociálního zaměření. Klíčové postavení zaujímá spolupráce s Diakonií ČCE s možnostmi studentských praxí, možností stanovení témat pro bakalářské práce, výzkumu a jiných aktivit.

Lidé na katedře sociální práce


vedoucí

Doc. PhDr. Eva Křížová, Ph.D.

vyučující

PhDr. Eva Mašková, Ph.D.

JUDr. Daniel Bartoň, LL.M., Ph.D.

PhDr. Marta Kolářová, Ph.D.

PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

PhDr. Hana Janečková, Ph.D.

PhDr. Pavel Pěnkava, Ph.D.

Mgr. Bc. Eliška Hudcová Ph.D.

Mgr. Alžběta Matochová

externí spolupracovníci


Poslední změna: 28. říjen 2021 22:31 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám