Katedra sociální práce

Vedoucí katedry sociální práce

Doc. PhDr. Eva Křížová, PhD.

221 988 501


Katedra sociální práce vznikla v r. 2013 a je akademickým pracovištěm, na němž působí odborníci různého zaměření: sociální práce, teologie, sociologie, psychologie, práva. Při výchově a přípravě budoucích sociálních pracovníků tak mohou být uplatněny různé metodologické přístupy k sociální problematice a poskytnut komplexní náhled na možnosti řešení daných témat.  Katedra spolupracuje s dalšími vzdělávacími institucemi a organizacemi, ve formě praxí studentů též s množstvím neziskových organizací a organizací veřejné správy, především sociálního zaměření. Klíčové postavení zaujímá spolupráce s Diakonií ČCE s možnostmi studentských praxí, možností stanovení témat pro bakalářské práce, výzkumu a jiných aktivit.

Lidé na katedře sociální práce


vedoucí

Doc. PhDr. Eva Křížová, Ph.D.

vyučující (abecedně)

Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.

JUDr. Daniel Bartoň, LL.M., Ph.D.

Mgr. Bc. Eliška Hudcová Ph.D.

PhDr. Hana Janečková, Ph.D.

PhDr. Eva Mašková, Ph.D.

Mgr. Alžběta Matochová

PhDr. Pavel Pěnkava, Ph.D.

Mgr. Karel Řezáč, Ph.D.

PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

externí spolupracovníci (abecedně)

MUDr. Dominika Benešová

Klára Ptáčková (pomocná vědecká pracovnice)


Poslední změna: 7. listopad 2023 18:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám