JUDr. Daniel Bartoň, LL.M., Ph.D.

vyučující na katedře sociální práce


603 162 204

5. patro, č. dv. 508

konzultační hodiny


ORCID: 0000-0001-8400-8605

Academia.edu


Profil v SIS (předměty, rozvrh)

WhoIs

ResearchGate


specializace:

lidská práva, náboženská svoboda, oběti trestné činnosti, sexuální delikty


Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy absolvoval obory Právo a právní věda (Mgr., 2008), Veřejné právo I (Ph.D., 2012, disertační práce na téma „Svoboda náboženského vyznání v kontextu evropského a mezinárodního práva“) a Evropské právo (JUDr., 2013), na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy obor Teologie křesťanských tradic (Bc., 2010) a na University of Cambridge (Hughes Hall) Master of Law in International Law (LL.M., 2011). Na ročních zahraničních pobytech byl dále v Aténách (Ethnikon kai Kapodistriakon Panepistimion Athinon) a v Paříži (Institut protestant de théologie, École Pratique des Hautes Études).


V současnosti působí jako samostatný advokát v Praze a jako odborný asistent na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Ve své advokátní i akademické praxi se zaměřuje na náboženskou svobodu, lidská práva, pomoc obětem trestné činnosti a právo duševního vlastnictví. Působil v řadě mezinárodních neziskových organizacích věnujících se ekumenismu, mezináboženskému dialogu a vzdělávání k lidským právům; těmto tématům se v menší míře věnuje dodnes. Je výpomocným kazatelem Českobratrské církve evangelické.


Publikační a odborná činnost evidována v databázi OBD.


Poslední změna: 14. únor 2022 15:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám