Doc. PhDr. Eva Křížová, Ph.D.

vedoucí katedry sociální práce


221 988 501

5. patro, č. dv. 509

konzultační hodiny


ORCID: 0000-0001-5651-5853

Scopus ID: 6603546852


Profil v SIS (předměty, rozvrh)

WhoIs

ResearchGate

Wikipedie


specializace:

sociologie se zaměřením na medicínu a zdravotnictví, výzkumné metody, kvantitativní metodologie, sociální výzkum - výzkum v sociální práci

Narozena: 1. dubna 1959 v Praze


Absolventka sociologie na Filosofické fakultě UK (1978), kde dále dosáhla titul Ph.D. (2004) a habilitovala v roce 2018 v oboru sociologie (jmenována docentkou od 1. března 2019).


Od r. 1990 působí na Univerzitě Karlově. Dvacet let vyučovala na Ústavu lékařské etiky (později Ústavu lékařské etiky a ošetřovatelství) 3. LF, dále na Ústavu humanitních základů medicíny 2. LF UK (2010-2016).


Od r. 2013 je členem Katedry pastorační a sociální práce a od roku 2019 katedru vede, dnes Katedra sociální práce ETF UK.


V průběhu celé své akademické dráhy se zajímala o problematiku medicíny a zdravotnictví jako sociálních institucí a rozvíjela obor sociologie medicíny a zdravotnictví.

Je spoluzakladatelkou a ředitelkou Centra pro sociologii medicíny a zdravotnictví. Pravidelně se účastní konferencí Evropské společnosti pro sociologii zdraví a medicíny (European Society for Health and Medical Sociology).


Absolvovala řadu studijních pobytů, např. badatelský pobyt na Silver School of Social Work, New York University, New York, USA, letní školu ve zdravotnickém právu Bergen Summer School in Health Law, Bergen University, Norsko, výukový program ve veřejném zdravotnictví Fall School in Public Health, Barcelona, Španělsko. V r. 1996 pobývala na Oxford university – Nuffield College v rámci programu Oxford Hospitality Scheme.


Významně se angažuje v mezinárodních výukových programech v rámci Erasmus, a to jako vyjíždějící učitel na partnerské školy, i jako organizátor či partner řady intenzívních programů pro studenty zdravotnických a sociálních oborů (INCCAR Integrating complementary care 2009-2011, COHCA Complementary health care 20062009, EVIBAS Evidence based health and social care 2013). Byla lektorkou na University of Applied Sciences v Mikkeli, Finsko, přednášela v programu Health and social change, 2005-2006, na Linkoping University, Švédsko a v kurzu lékařské etiky Humanizing Tomorrow´s medicine 2008-2011 v Udine, Itálie .


Je členkou redakční rady časopisu PsychoSom a rakouského časopisu Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit /Annual Review of Social Work & Social Pedagogy in Austria. Recenzuje odborné práce pro různá periodika a akademické i neakademické instituce, spolupracuje s Technologickou agenturou ČR. Organizovala mezinárodních konference Zdravotnické reformy v zemích střední a východní Evropy (2000) a Sociologie a sociální práce v postsekulární společnosti (2015).


Publikační činnost - výběr z bibliografie


Poslední změna: 10. říjen 2023 12:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám