aktuality


 • Časopis Fórum sociální práce/Social Work Forum  2/2017 informuje o rozvojových projektech   v článku Šťastná, Křížová: Inovace výuky v oboru sociální práce na Katedře pastorační a sociální práce Evangelické teologické fakulty UK 

  zde • Časopis Fórum sociální práce/Social Work Forum  2/2017  zveřejnil článek E. Křížové  "Zdravotní sebepéče jako aktivita sociální práce — příspěvek aromaterapie k integrativnímu pohledu na zdravotně-sociální služby pro seniory"

  zde


 • Czech Protestant News informoval 27.11.2017 o mezinárodní konferenci zprávou s názvem „Interdisciplinary and international conference on sociology and social work at the Protestant Theological Faculty of Charles University"

  zde


 • Nakladatelství Karolinum vydalo UČEBNICI DR. Evy KŘÍŽOVÉ: SOS - SOCIOLOGIE PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE (2017)


 • Napsali o nás iforum
Poslední změna: 14. prosinec 2017 15:46 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


ID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám