aktuality • Nakladatelství Karolinum vydalo publikaci Evy Křížové

  „Zdraví, kultura, společnost“ (2018)

 • VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ZÁJEM O DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ

  zde • Ve dnech 18.4. - 20.4.2018 se za naší katedru zúčastnili PhDr. Eva Křížová,

  Ph.D. a PhDr. Pavel Pěnkava, vědecké konference Sekce sociální patologie České

  sociologické společnosti - Luhačovice 2018 s tématickým zaměřením

  „VÝVOJOVÉ ZMĚNY SOCIÁLNĚ >PATOLOGICKÝCH JEVŮ V PROMĚNÁCH ČASU". Dr. Eva

  Křížová prezentovala příspěvek: Pastorační streetwork jako nová forma

  prevence pouliční kriminality, který vychází z tématu zpracovaného v

  diplomové práci studentky Diakoniky Daniely Klenovcové.


  fotografie
 • Pozvánka na

  studentský workshop dne 28.4. 2018


  zde
 • Časopis Fórum sociální práce/Social Work Forum  2/2017 informuje o rozvojových projektech   v článku Šťastná, Křížová: Inovace výuky v oboru sociální práce na Katedře pastorační a sociální práce Evangelické teologické fakulty UK 

  zde • Časopis Fórum sociální práce/Social Work Forum  2/2017  zveřejnil článek E. Křížové  "Zdravotní sebepéče jako aktivita sociální práce — příspěvek aromaterapie k integrativnímu pohledu na zdravotně-sociální služby pro seniory"

  zde


 • Czech Protestant News informoval 27.11.2017 o mezinárodní konferenci zprávou s názvem „Interdisciplinary and international conference on sociology and social work at the Protestant Theological Faculty of Charles University"

  zde


 • Nakladatelství Karolinum vydalo UČEBNICI DR. Evy KŘÍŽOVÉ: SOS - SOCIOLOGIE PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE (2017)


 • Napsali o nás iforum
Poslední změna: 12. říjen 2018 14:25 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočkyID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám