Přijímací řízení

Přijímací řízení na ak. rok 2020/21


1) Lhůta pro podání přihlášek:


a) do 10. srpna 2020 pro bakalářské a magisterské studijní programy

b) do 30. dubna 2019 pro doktorské studijní programy


- Stránka pro bakalářské a navazující magisterské obory ZDE.

- Pro obory doktorské viz ZDE


2) Forma přihlášky:


a) papírová (listinná) - administrativní poplatek 810,- Kč

b) elektronická - administrativní poplatek 760,- Kč


Platební údaje:

Banka: Komerční banka a.s.

Účet: 85439011/0100

IBAN: CZ28 0100 0000 0000 8543 9011

SWIFT: KOMBCZPPXXX


Variabilní symbol:

a) u elektronické přihlášky - vygenerované číslo přihlášky

b) v případě papírové (listinné) přihlášky - rodné číslo (bez lomítka)

Specifický symbol: 11


Upozornění pro uchazeče ze zahraničí: bankovní poplatky vždy hradí uchazeč, tj. uchazeč uhradí takovou částku, aby fakulta obdržela celý určený poplatek.


3) Přijímací řízení a testy


- Vzorový test všeobecných znalostí zde

- Podoba přijímacích zkoušek zde v listinné podobě.


4) Obecné a fakultní podmínky přijímacího řízení (obory, přijímjačky, podoba testů, poplatky atd.)


Prosíme čtěte pečlivě na webu UK


5) Kontanty pro vaše dotazy


- Veškeré informace ohledně přijímacího řízení a studia na ETF UK rádi zodpoví referenti jednotlivých oborů.

- Informace pro studenty se zdravotním postižením /speciálními potřebami jsou zde.6) Další informacea) bakalářské studijní obory

Pastorační a sociální práce


Absolventům vyšších odborných škol Jabok, ETS, EA Praha, EA Brno, Dorkas Olomouc, VOŠS Ostrava, VOŠ Most mohou být za podmínek, stanovených na každý akademický rok zvláštním opatřením děkana, uznány vybrané předměty. Předpokládáme, že i v AR 2019/20 se tak může stát na základě rozdílových zkoušek.


Evangelická teologie


Uchazeče bakalářského oboru Evangelická teologie, kteří nemají maturitu z češtiny nebo slovenštiny, upozorňujeme, že v červnu 2018 (bude upřesněno) se bude konat zkouška z českého jazyka. Uchazeči, kteří nemají maturitu z češtiny nebo slovenštiny, ale mají certifikát o vykonané zkoušce z češtiny na stupni CCE-C1, nemusí již skládat další zkoušku z českého jazyka, pouze předloží certifikát.


Upozorňujeme, že studium v 1. ročníku začíná intenzivním kurzem řečtiny, ve 2. ročníku intenzivním kurzem hebrejštiny. Jedná se o čtyřtýdenní kurz vždy v září. Studenti kombinovaného studia mohou absolvovat dva týdny prezenčně, další dva týdny jsou rozložené do zvláštních sobotních konzultací. Podrobnější informace v Harmonogramu roku.


Teologie křesťanských tradic

prezenční studium


K materiálům zasílaných na studijní oddělení (přihláška, ověřená kopie maturitního vysvědčení, doklad o zaplacení, životopis) uchazeč připojí i motivační dopis, tedy vysvětlení, proč se uchází právě o tento obor.b) navazující magisterské obory

Evangelická teologie


Absolventi bakalářského oboru Evangelická teologie se přijímají bez přijímacího řízení, pouze na základě podaní přihlášky ke studiu.


Uchazeče, kteří budou skládat přijímací zkoušky, upozorňujeme na požadavky, které svým rozsahem odpovídají zhruba znalostem a dovednostem požadovaným k bakalářským zkouškám oboru Evangelická teologie na ETF. Proto viz www stránky kateder historické, systematické a biblické teologie, religionistiky a filosofie UK ETF – požadavky k bakalářské zkoušce. Uchazeč si předem připraví exegeticky zpracované minimálně 4 oddíly SZ textu (cca á 20 veršů) a 4 oddíly z Nového zákona, každý o rozsahu nejméně 10 veršů (podrobnosti viz požadavky k bakalářské zkoušce příslušných kateder).


Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika

Teologie - spiritualita - etika

c) doktorské studijní obory

Informace o doktorském studiu zde
Poslední změna: 16. duben 2020 13:19 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám