Přijímací řízení

Přijímací řízení na ak. rok 2018/19

Stránka pro bakalářské a navazující magisterské obory. Pro obory doktorské viz ZDE


Den otevřených dveří: 20. února 2018 od 14 do 16 hod.


INFORMACE o oborech otevíraných v akademickém roce 2018/19 a podmínkách přijetí ZDE Prosíme, pečlivě čtěte.


Základní podmínky:


zde - Prosíme, pečlivě čtěte.


Podoba přijímacích zkoušek zde v listinné podobě.


Lhůta pro podání přihlášek:

a) do 31. března 2018 pro bakalářské a magisterské studijní programy /dodatečné přijímací řízení do 10.8.2018

b) do 30. dubna 2018 pro doktorské studijní programyForma přihlášky:

a) papírová (listinná) - administrativní poplatek 650,- Kč

.......................................- přihlášku je možné si stáhnout zde

b) elektronická - administrativní poplatek 600,- Kč

.......................................- založení přihlášky zde

......................................


Přílohy k přihlášce:

a) stručný životopis

b) doklad o zaplacení poplatku

c) úředně ověřená kopie dokladu o předchozím vzdělání - u zájemců o bakalářské studium je požadovaným dokladem maturitní vysvědčení

- u zájemců o magisterské studium je požadovaným dokladem VŠ diplom (bakalářský či magisterský)

d) motivační dopis - pouze u uchazečů oboru TKT

e) studenti se zdravotním omezením mohou požádat o modifikaci přijímacího řízení - bližší informace zde.


Náležitosti přihlášky se doručují na studijní oddělení. Vše v listinné podobě. Přílohy a), b), c) požadujeme u všech uchazečů. Známky se do přihlášky nevyplňují, lékařská prohlídka není vyžadována.Platební údaje:

Banka: Komerční banka a.s.

Účet: 85439011/0100

IBAN: CZ28 0100 0000 0000 8543 9011

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol: a) u elektronické přihlášky - vygenerované číslo přihlášky

..................................b) v případě papírové (listinné) přihlášky - rodné číslo (bez lomítka)

Specifický symbol: 11


Upozornění pro uchazeče ze zahraničí: bankovní poplatky vždy hradí uchazeč, tj. uchazeč uhradí takovou částku, aby fakulta obdržela celý určený poplatek.


Vzorový test všeobecných znalostí:

zde


Další informace:

Veškeré informace ohledně přijímacího řízení a studia na ETF UK rádi zodpoví referenti jednotlivých oborů.

Všechny zájemce o studium na ETF UK srdečně zveme na den otevřených dveří, který se uskuteční 20. 2. 2018 od 14:00 do 16:00.

Informace pro studenty se zdravotním postižením /speciálními potřebami jsou zde.Další informace:


Počty přihlášených na jednotlivé obory k 31.3.2018 zde


a) bakalářské studijní obory

Pastorační a sociální práceAbsolventům vyšších odborných škol Jabok, ETS, EA Praha, EA Brno, Dorkas Olomouc, VOŠS Ostrava, VOŠ Most mohou být za podmínek, stanovených na každý akademický rok zvláštním opatřením děkana, uznány vybrané předměty. V AR 2018/19 se tak může stát na základě rozdílových zkoušek.Evangelická teologie


Uchazeče bakalářského oboru Evangelická teologie, kteří nemají maturitu z češtiny nebo slovenštiny, upozorňujeme, že v červnu 2018 (bude upřesněno) se bude konat zkouška z českého jazyka. Uchazeči, kteří nemají maturitu z češtiny nebo slovenštiny, ale mají certifikát o vykonané zkoušce z češtiny na stupni CCE-C1, nemusí již skládat další zkoušku z českého jazyka, pouze předloží certifikát.


Upozorňujeme, že studium v 1. ročníku začíná intenzivním kurzem řečtiny, ve 2. ročníku intenzivním kurzem hebrejštiny. Jedná se o čtyřtýdenní kurz vždy v září. Studenti kombinovaného studia mohou absolvovat dva týdny prezenčně, další dva týdny jsou rozložené do zvláštních sobotních konzultací. Podrobnější informace v Harmonogramu roku.


Teologie křesťanských tradic

prezenční studium


K materiálům zasílaných na studijní oddělení (přihláška, ověřená kopie maturitního vysvědčení, doklad o zaplacení, životopis) uchazeč připojí i motivační dopis, tedy vysvětlení, proč se uchází právě o tento obor.b) navazující magisterské obory

Evangelická teologie


Absolventi bakalářského oboru Evangelická teologie se přijímají bez přijímacího řízení, pouze na základě podaní přihlášky ke studiu.


Uchazeče, kteří budou skládat přijímací zkoušky, upozorňujeme na požadavky, které svým rozsahem odpovídají zhruba znalostem a dovednostem požadovaným k bakalářským zkouškám oboru Evangelická teologie na ETF. Proto viz www stránky kateder historické, systematické a biblické teologie, religionistiky a filosofie UK ETF – požadavky k bakalářské zkoušce. Uchazeč si předem připraví exegeticky zpracované minimálně 4 oddíly SZ textu (cca á 20 veršů) a 4 oddíly z Nového zákona, každý o rozsahu nejméně 10 veršů (podrobnosti viz požadavky k bakalářské zkoušce příslušných kateder).


Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika

Teologie - spiritualita - etika

c) doktorské studijní obory

Informace o doktorském studiu zde
Poslední změna: 3. květen 2018 12:34 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočkyID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám