Přijímací řízení

Přijímací řízení na ak. rok 2023/24

Vzhledem k zájmu o vybrané studijní programy bylo otevřeno DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

Nový termín podávání přihlášek do vybraných studijních programů je 6. srpna 2023.


1) Lhůta pro podání přihlášek:


a) do 6. srpna 2023 pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy


b) do 31. prosince 2022 pro doktorské studijní programy se zahájením studia 1. 3. 2023 a 30. 4. 2023 pro studium zahájené 1. 10.


Stránka pro bakalářské a navazující magisterské programy ZDE.

Pro obory doktorské viz. ZDE


Informace o přihláškách, poplatcích, přijímacích zkouškách pro jednotlivé studijní programy jsou k nalezení na webu UK.


Přijímací zkoušky do studijního programu Teologie křesťanských tradic se uskuteční v pátek 2. června od 9:00 hod. v kanceláři TKT v 5. patře. Z přijímacích zkoušek se uskuteční pouze motivační pohovor.


2) Forma přihlášky:


a) papírová (listinná)

b) elektronická - (prosíme, upřednostňujte elektronickou formu přihlášky; je i levnější!)


Platební údaje:

Banka: Komerční banka a.s.

Účet: 85439011/0100

IBAN: CZ28 0100 0000 0000 8543 9011

SWIFT: KOMBCZPPXXX


Variabilní symbol:

a) u elektronické přihlášky - vygenerované číslo přihlášky

b) v případě papírové (listinné) přihlášky - rodné číslo (bez lomítka)

Specifický symbol: 11


Upozornění pro uchazeče ze zahraničí: bankovní poplatky vždy hradí uchazeč, tj. uchazeč uhradí takovou částku, aby fakulta obdržela celý určený poplatek.


3) Přijímací řízení a testy


Bližší informace, vzorové testy a požadavky k přijímacím zkouškám naleznete ZDE


4) Obecné a fakultní podmínky přijímacího řízení (obory, přijímačky, podoba testů, poplatky atd.)


Prosíme čtěte pečlivě na webu UK


5) Kontakty pro vaše dotazy


- Veškeré informace ohledně přijímacího řízení a studia na ETF UK rádi zodpoví referenti jednotlivých oborů.

- Informace pro studenty se zdravotním postižením/specifickými potřebami jsou zde.

Doplňující informace pro bakalářské studijní obory

Sociální a pastorační práce


Absolventům vyšších odborných škol Jabok, ETS, EA Praha, EA Brno, Dorkas Olomouc, VOŠS Ostrava, VOŠ Most, VOŠ Varnsdorf a VOŠ Plzeň mohou být za určitých podmínek uznány vybrané předměty - splnění studijních povinností.

Evangelická teologie


Uchazeče bakalářského oboru Evangelická teologie, kteří nemají maturitu z češtiny nebo slovenštiny, upozorňujeme, že budou skládat zkoušku z českého jazyka. Uchazeči, kteří nemají maturitu z češtiny nebo slovenštiny, ale mají certifikát o vykonané zkoušce z češtiny na stupni CCE-C1, nemusí již skládat další zkoušku z českého jazyka, pouze předloží certifikát.


Upozorňujeme, že studium v 1. ročníku začíná intenzivním kurzem řečtiny, ve 2. ročníku intenzivním kurzem hebrejštiny. Jedná se o dvou či čtyřtýdenní kurz vždy v září. Studenti kombinovaného studia mohou absolvovat dva týdny prezenčně, další dva týdny jsou rozložené do zvláštních sobotních konzultací. Podrobnější informace v Harmonogramu roku.

Teologie křesťanských tradic


K materiálům zasílaných na studijní oddělení (přihláška, ověřená kopie maturitního vysvědčení, doklad o zaplacení, životopis) uchazeč připojí i motivační dopis, tedy vysvětlení, proč se uchází právě o tento obor.

Doplňující informace pro navazující magisterské obory

Evangelická teologie


Absolventi bakalářského oboru Evangelická teologie se přijímají bez přijímacího řízení, pouze na základě podaní přihlášky ke studiu.


Uchazeče, kteří budou skládat přijímací zkoušky, upozorňujeme na požadavky, které svým rozsahem odpovídají zhruba znalostem a dovednostem požadovaným k bakalářským zkouškám oboru Evangelická teologie na ETF. Proto viz www stránky kateder historické, systematické a biblické teologie, religionistiky a filosofie UK ETF – požadavky k bakalářské zkoušce. Uchazeč si předem připraví exegeticky zpracované minimálně 4 oddíly SZ textu (cca á 20 veršů) a 4 oddíly z Nového zákona, každý o rozsahu nejméně 10 veršů (podrobnosti viz požadavky k bakalářské zkoušce příslušných kateder).Poslední změna: 22. srpen 2023 13:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám