Přijímací řízení

Přijímací řízení na ak. rok 2024/25

Bylo otevřeno PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na ETF UK pro akademický rok 2024/2025.


1) Lhůta pro podání přihlášek:


a) do 31. března 2024 pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy


b) do doktorských studijních programů uskutečňovaných na ETF UK je 30. dubna 2024, přijímací pohovor proběhne v červnu, studium začne v říjnu 2024.Stránka pro bakalářské programy ZDE.

Stránka pro navazující magisterské programy ZDE.

Pro obory doktorské viz. ZDE


Informace o přihláškách, poplatcích, přijímacích zkouškách pro jednotlivé studijní programy jsou k nalezení na webu UK.2) Forma přihlášky:


a) papírová (listinná)

b) elektronická - (prosíme, upřednostňujte elektronickou formu přihlášky; je i levnější!)


Platební údaje:

Banka: Komerční banka a.s.

Účet: 85439011/0100

IBAN: CZ28 0100 0000 0000 8543 9011

SWIFT: KOMBCZPPXXX


Variabilní symbol:

a) u elektronické přihlášky - vygenerované číslo přihlášky

b) v případě papírové (listinné) přihlášky - rodné číslo (bez lomítka)

Specifický symbol: 11


Upozornění pro uchazeče ze zahraničí: bankovní poplatky vždy hradí uchazeč, tj. uchazeč uhradí takovou částku, aby fakulta obdržela celý určený poplatek.


3) Přijímací řízení a testy


Bližší informace, vzorové testy a požadavky k přijímacím zkouškám naleznete ZDE


4) Obecné a fakultní podmínky přijímacího řízení (obory, přijímačky, podoba testů, poplatky atd.)


Prosíme čtěte pečlivě na webu UK


5) Kontakty pro vaše dotazy


- Veškeré informace ohledně přijímacího řízení a studia na ETF UK rádi zodpoví referenti jednotlivých oborů.

- Informace pro studenty se zdravotním postižením/specifickými potřebami jsou zde.

Doplňující informace pro bakalářské studijní obory

Sociální a pastorační práce


Absolventům některých vyšších odborných škol (např. Jabok, ETS, EA Praha, EA Brno, Dorkas Olomouc, VOŠS Ostrava, VOŠ Most, VOŠ Varnsdorf, VOŠ Plzeň, případně další) mohou být za určitých podmínek uznány vybrané předměty - splnění studijních povinností. Bližší informace zde - dole.

Evangelická teologie


Uchazeče bakalářského studijního programu Evangelická teologie v češtině, kteří nemají maturitu z češtiny nebo slovenštiny, upozorňujeme, že budou skládat zkoušku z českého jazyka. Uchazeči, kteří nemají maturitu z češtiny nebo slovenštiny, ale mají certifikát o vykonané zkoušce z češtiny na stupni CCE-C1, nemusí již skládat další zkoušku z českého jazyka, pouze předloží certifikát.


Upozorňujeme, že studium v 1. ročníku začíná intenzivním kurzem řečtiny, ve 2. ročníku intenzivním kurzem hebrejštiny. Jedná se o dvou či čtyřtýdenní kurz vždy v září. Studenti kombinovaného studia mohou absolvovat dva týdny prezenčně, další dva týdny jsou rozložené do zvláštních sobotních konzultací. Podrobnější informace v Harmonogramu roku.

Teologie křesťanských tradic


K materiálům zasílaných na studijní oddělení (přihláška, ověřená kopie maturitního vysvědčení, doklad o zaplacení, životopis) uchazeč připojí i motivační dopis, tedy vysvětlení, proč se uchází právě o tento obor.

Doplňující informace pro navazující magisterské obory

Evangelická teologie


Absolventi bakalářského studijního programu Evangelická teologie se přijímají bez přijímacího řízení, pouze na základě podaní přihlášky ke studiu.


Uchazeče, kteří budou skládat přijímací zkoušky, upozorňujeme na požadavky, které svým rozsahem odpovídají zhruba znalostem a dovednostem požadovaným k bakalářským zkouškám oboru Evangelická teologie na ETF.

Uchazeči si k přijímací zkoušce předem připraví exegeticky zpracované minimálně 2 oddíly starozákonního textu (cca á 20 veršů) a 2 oddíly z Nového zákona, každý o rozsahu nejméně 10 veršů (další podrobnosti viz informace pro uchazeče - požadavky k přijímacím zkouškám: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-806.html.


Uznání zahraničního VŠ vzdělání – nostrifikace

Pro účely přijímacího řízení provádí uznání zahraničního vzdělání sama fakulta. Pokud je žádáno uznání titulu ze zahraniční VŠ, je třeba postupovat prostřednictvím rektorátu UK.


Více informací na webu ETF UK ZDE

případně na webu Univerzity Karlovy ZDE.Poslední změna: 6. prosinec 2023 09:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám