Přijímací řízení

Přijímací řízení na ak. rok 2022/23


1) Lhůta pro podání přihlášek:


a) do 7. srpna 2022 pro bakalářské a magisterské studijní programy (dodatečné přijímací řízení, "druhé kolo přihlášek")

b) do 30. dubna 2022 pro doktorské studijní programy


Stránka pro bakalářské a navazující magisterské programy ZDE.

Pro obory doktorské viz. ZDE


2) Forma přihlášky:


a) papírová (listinná) - administrativní poplatek 870,- Kč

b) elektronická - administrativní poplatek 820,- Kč (prosíme, upřednostňujte elektronickou formu přihlášky)


Platební údaje:

Banka: Komerční banka a.s.

Účet: 85439011/0100

IBAN: CZ28 0100 0000 0000 8543 9011

SWIFT: KOMBCZPPXXX


Variabilní symbol:

a) u elektronické přihlášky - vygenerované číslo přihlášky

b) v případě papírové (listinné) přihlášky - rodné číslo (bez lomítka)

Specifický symbol: 11


Upozornění pro uchazeče ze zahraničí: bankovní poplatky vždy hradí uchazeč, tj. uchazeč uhradí takovou částku, aby fakulta obdržela celý určený poplatek.


3) Přijímací řízení a testy


Bližší informace, vzorové testy a požadavky k přijímacím zkouškám naleznete ZDE


4) Obecné a fakultní podmínky přijímacího řízení (obory, přijímačky, podoba testů, poplatky atd.)


Prosíme čtěte pečlivě na webu UK


5) Kontanty pro vaše dotazy


- Veškeré informace ohledně přijímacího řízení a studia na ETF UK rádi zodpoví referenti jednotlivých oborů.

- Informace pro studenty se zdravotním postižením /speciálními potřebami jsou zde.


Doplňující informace pro bakalářské studijní obory

Sociální a pastorační práce


Absolventům vyšších odborných škol Jabok, ETS, EA Praha, EA Brno, Dorkas Olomouc, VOŠS Ostrava, VOŠ Most mohou být za určitých podmínek uznány vybrané předměty - splnění studijních povinností.


Evangelická teologie


Uchazeče bakalářského oboru Evangelická teologie, kteří nemají maturitu z češtiny nebo slovenštiny, upozorňujeme, že budou skládat zkoušku z českého jazyka. Uchazeči, kteří nemají maturitu z češtiny nebo slovenštiny, ale mají certifikát o vykonané zkoušce z češtiny na stupni CCE-C1, nemusí již skládat další zkoušku z českého jazyka, pouze předloží certifikát.


Upozorňujeme, že studium v 1. ročníku začíná intenzivním kurzem řečtiny, ve 2. ročníku intenzivním kurzem hebrejštiny. Jedná se o čtyřtýdenní kurz vždy v září. Studenti kombinovaného studia mohou absolvovat dva týdny prezenčně, další dva týdny jsou rozložené do zvláštních sobotních konzultací. Podrobnější informace v Harmonogramu roku.


Teologie křesťanských tradic


K materiálům zasílaných na studijní oddělení (přihláška, ověřená kopie maturitního vysvědčení, doklad o zaplacení, životopis) uchazeč připojí i motivační dopis, tedy vysvětlení, proč se uchází právě o tento obor.


Doplňující informace pro navazující magisterské obory

Evangelická teologie


Absolventi bakalářského oboru Evangelická teologie se přijímají bez přijímacího řízení, pouze na základě podaní přihlášky ke studiu.


Uchazeče, kteří budou skládat přijímací zkoušky, upozorňujeme na požadavky, které svým rozsahem odpovídají zhruba znalostem a dovednostem požadovaným k bakalářským zkouškám oboru Evangelická teologie na ETF. Proto viz www stránky kateder historické, systematické a biblické teologie, religionistiky a filosofie UK ETF – požadavky k bakalářské zkoušce. Uchazeč si předem připraví exegeticky zpracované minimálně 4 oddíly SZ textu (cca á 20 veršů) a 4 oddíly z Nového zákona, každý o rozsahu nejméně 10 veršů (podrobnosti viz požadavky k bakalářské zkoušce příslušných kateder).


Doplňující informace pro doktorské studijní obory

Informace o doktorském studiu zde
Poslední změna: 11. duben 2022 15:42 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám