Sociální a pastorační práce (Bc.)

Rozvrh výuky na ETF je vytvářen a zveřejněn v rámci SIS, v modulu Rozvrh NG.

Možnosti uznání předmětů z předchozího studia na VOŠ - dole.

Studijní plány a předměty

23/24

Studenti SPP si mohou vybrat volitelné předměty na VOŠ Jabok a budou jim uznány v rámci studia na ETF. Máte-li zájem o absolvování těchto předmětů, pište prosíme přímo uvedeným vyučujícím a domluvte se s nimi na výuce.


Při zápisu předmětů kontrolujte, zda Vámi vybraný předmět není zajišťován jiným předmětem. Například RP431 je zajišťován RPK431.

Studijní plán pro prezenční a kombinované studium SPP v AR 2023/24


Studijní plán pro prezenční a kombinované studium SPP v AR 2023/24 - upravený

Upraveno pro LS v oblasti povinně volitelných předmětů, skupiny 5 a 6.

UPOZORNĚNÍ:

1) Pokud bude třeba vysvětlení k možnostem zápisu povinně volitelných předmětů, obracejte se prosíme na vedoucí katedry sciální práce, případně jednotlivé vyučující. Nikoliv studijní oddělení.

2) V oblasti volitelných a povinně volitelných předmětů je vhodné využívat nabídky jiných fakult v rámci UK. Žádáte-li jejich uznání jakožto splnění povinných předmětů, domluvte se prosíme s vedoucí katedry.


Volitelné předměty nabízené VOŠ Jabok pro studenty SPP na ETF v ZS 2023/2024

Volitelné předměty nabízené VOŠ Jabok pro studenty SPP na ETF v LS 2023/2024


Kurzy Centra dalšího vzdělávání Jabok - nabídka na LS 2023/2024


2022/23

Volitelné předměty nabízené VOŠ Jabok pro studenty SPP na ETF v LS 2022/23

Volitelné předměty nabízené VOŠ Jabok pro studenty SPP na ETF v ZS 2022/23


Studijní plán pro prezenční a kombinované studium SPP 2022/23


2021/22

Studijní plán pro prezenční a kombinované studium SPP 2021/22


Volitelné předměty nabízené VOŠ Jabok, uznatelné v rámci studia SPP na ETF v LS 2021/22


Studijní plán pro prezenční i kombinované studium SPP 2020/21

Studijní plán pro prezenční i kombinované studium SPP 2019/20

Studijní plán prezenční i kombinované studium 2018/19

Studijní plán prezenční i kombinované studium 2017/18


Pracoviště Jabok


Výběrové předměty - JABOK v LS 2018/19

studijní plán 2017/18

studijní plán 2016/17


Poznámka: Pokud student nemůže v rozvrhu v SIS najít svoje zapsané předměty, obvykle to mívá tyto příčiny:


1) Nemá je vůbec zapsané.

2) Hledá je ve špatném semestru (Rozvrh NG - přepínání semestru vpravo nahoře).

3) Po kliknutí na "Můj rozvrh" je třeba zakliknout např. "Normální" (tj. týdenní) a ve filtru "zobrazit všechny předměty".

Uznávání předmětů z předchozího studia na VOŠ


UPOZORNĚNÍ pro studenty z VOŠ: na základě dohod mezi ETF a některými VOŠ je možno uznat velkou část absolvovaných předmětů z VOŠ.


Na základě vzájemné dohody mezi ETF a dalšími VOŠ mohou být uznány některé předměty studentům, resp. absolventům VOŠ Jabok, VOŠ Evangelikální teologický seminář, VOŠ EA Praha, VOŠ EA Brno, VOŠ Dorkas, VOŠS Ostrava a VOŠ Most, VOŠ Varnsdorf a VOŠ Plzeň. Uznávání předmětů se rámcově řídí Opatřením děkana 3/2011. Studenti podávají příslušně vyplněnou žádost o uznání předmětů. Odevzdají je na studijním oddělení, pokud možno při zápisu.

V praxi to znamená, že studenti nemusí uznané povinnosti znovu absolvovat, případně stačí dodělat rozdílové zkoušky atp. Pokud to umožní rozvrh, studium je možno absolvovat v kratší době než je standardní doba studia. Upozorňujeme však, že je to zcela individuální podle množství uznaných předmětů a aktuálních možností rozvrhu.


Formuláře - žádost o uznání předmětů:

Prosíme, čtěte pozorně až do konce, čtěte všechny informace zejména u předmětů označených fialovou barvou.


VOŠ JABOK - PDF

VOŠ JABOK - PDF

VOŠ JABOK - DOC - platné od AR 2021/22

VOŠ JABOK - DOC - platné do AR 2020/21


EA Praha - PDFEA Praha -DOC


EA BRNO - PDF


EA Brno - DOC

VOŠS Ostrava - PDF


VOŠS Ostrava - DOC


VOŠ Most - PDF


VOŠ Most - DOC

ETS VOŠ Praha - PDF


ETS VOŠ Praha - DOC


VOŠ DORKAS - PDF


VOŠ DORKAS - DOC

VOŠ Varnsdorf - PDF

VOŠ Varnsdorf - DOC

VOŠ Plzeň - PDF

VOŠ Plzeň - DOC

ETF UK - PDF*)

ETF UK - DOC

VOŠ Brno, Kotlářská - PDF

VOŠ Brno, Kotlářská - DOC


*) Týká se studentů, kteří studují Sociální a pastorační práci, byli zapsáni v AR 2018 („nová akreditace“) nebo později, a žádají o uznání splněných studijních povinností z předchozího (nedokončeného) studia programu Pastorační a sociální práce na ETF v letech 2012 – 2018.


Poslední změna: 23. březen 2024 17:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám