Sociální a pastorační práce (Bc.)

Rozvrh výuky na ETF je vytvářen a zveřejněn v rámci SIS, v modulu Rozvrh NG.

Studijní plány a předměty

23/24

Studenti SPP si mohou vybrat volitelné předměty na VOŠ Jabok a budou jim uznány v rámci studia na ETF. Máte-li zájem o absolvování těchto předmětů, pište prosíme přímo uvedeným vyučujícím a domluvte se s nimi na výuce. (Předměty budou zveřejněné, jakmile dostaneme přehled)


Studijní plán pro prezenční a kombinované studium SPP v AR 2023/24

Volitelné předměty nabízené VOŠ Jabok pro studenty SPP na ETF v ZS 2023/24


2022/23

Volitelné předměty nabízené VOŠ Jabok pro studenty SPP na ETF v LS 2022/23

Volitelné předměty nabízené VOŠ Jabok pro studenty SPP na ETF v ZS 2022/23


Studijní plán pro prezenční a kombinované studium SPP 2022/23


2021/22

Studijní plán pro prezenční a kombinované studium SPP 2021/22


Volitelné předměty nabízené VOŠ Jabok, uznatelné v rámci studia SPP na ETF v LS 2021/22


Studijní plán pro prezenční i kombinované studium SPP 2020/21

Studijní plán pro prezenční i kombinované studium SPP 2019/20

Studijní plán prezenční i kombinované studium 2018/19

Studijní plán prezenční i kombinované studium 2017/18


Pracoviště Jabok


Výběrové předměty - JABOK v LS 2018/19

studijní plán 2017/18

studijní plán 2016/17


Poznámka: Pokud student nemůže v rozvrhu v SIS najít svoje zapsané předměty, obvykle to mívá tyto příčiny:


1) Nemá je vůbec zapsané.

2) Hledá je ve špatném semestru (Rozvrh NG - přepínání semestru vpravo nahoře).

3) Po kliknutí na "Můj rozvrh" je třeba zakliknout např. "Normální" (tj. týdenní) a ve filtru "zobrazit všechny předměty".

Uznávání předmětů z předchozího studia na VOŠ


UPOZORNĚNÍ pro studenty z VOŠ: na základě dohod mezi ETF a některými VOŠ je možno uznat velkou část absolvovaných předmětů z VOŠ.


Na základě vzájemné dohody mezi ETF a dalšími VOŠ mohou být uznány některé předměty studentům, resp. absolventům VOŠ Jabok, VOŠ Evangelikální teologický seminář, VOŠ EA Praha, VOŠ EA Brno, VOŠ Dorkas, VOŠS Ostrava a VOŠ Most, VOŠ Varnsdorf a VOŠ Plzeň. Uznávání předmětů se rámcově řídí Opatřením děkana 3/2011. Studenti podávají příslušně vyplněnou žádost o uznání předmětů. Odevzdají je na studijním oddělení, pokud možno při zápisu.


Prosíme, čtěte pozorně až do konce, čtěte všechny informace zejména u předmětů označených fialovou barvou.

Formuláře - žádost o uznání předmětů:


VOŠ JABOK - PDF

VOŠ JABOK - PDF

VOŠ JABOK - DOC - platné od AR 2021/22

VOŠ JABOK - DOC - platné do AR 2020/21


EA Praha - PDFEA Praha -DOC


EA BRNO - PDF


EA Brno - DOC

VOŠS Ostrava - PDF


VOŠS Ostrava - DOC


VOŠ Most - PDF


VOŠ Most - DOC

ETS VOŠ Praha - PDF


ETS VOŠ Praha - DOC


VOŠ DORKAS - PDF


VOŠ DORKAS - DOC

VOŠ Varnsdorf - PDF

VOŠ Varnsdorf - DOC

VOŠ Plzeň - PDF

VOŠ Plzeň - DOC

ETF UK - PDF*)

ETF UK - DOC


*) Týká se studentů, kteří studují Sociální a pastorační práci, byli zapsáni v AR 2018 („nová akreditace“) nebo později, a žádají o uznání splněných studijních povinností z předchozího (nedokončeného) studia programu Pastorační a sociální práce na ETF v letech 2012 – 2018.


Poslední změna: 26. září 2023 09:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám