Evangelická teologie (Mgr.)

Rozvrh výuky na ETF je vytvářen a zveřejněn v rámci SIS, v modulu Rozvrh NG.


Prezenční a kombinovaná forma studia - "nová akreditace" - od AR 2021/22


Studijní plán prezenční a kombinované formy studia pro studenty přijaté ke studiu v AR 2021/22 a pozdějiPrezenční forma studia (studenti přijatí ke studiu v AR 2020/21 a dříve)


studijní plán - prezenční forma - platný pro AR 2021/22 a dále


studijní plán navazujícího magisterského studia 2020/21

studijní plán navazujícího magisterského studia 2019/20

studijní plán navazujícího magisterského studia 2018/19

studijní plán navazujícího magisterského studia 2017/18Kombinovaná forma studia (studenti přijatí ke studiu v AR 2020/21 a dříve)studijní plán - kombinovaná forma - platný pro AR 2021/22 a dálestudijní plán navazujícího magisterského studia 2020/21

studijní plán navazujícího magisterského studia 2019/20

studijní plán navazujícího magisterského studia 2018/19

studijní plán navazujícího magisterského studia 2017/18


Poznámky:


1) Rozvrh výuky na ETF je vytvářen a zveřejněn v rámci SIS, v modulu Rozvrh NG.

2) Pokud student nemůže v rozvrhu v SIS najít svoje zapsané předměty, obvykle to mívá tyto příčiny:


- Nemá je vůbec zapsané.

- Hledá je ve špatném semestru (Rozvrh NG - přepínání semestru vpravo nahoře).

- Po kliknutí na "Můj rozvrh" je třeba zakliknout např. "Normální" (tj. týdenní) a ve filtru "zobrazit všechny předměty".


Poslední změna: 21. září 2021 15:25 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám