Akce

Výběrové řízení na studium do zahraničí


Podmínky výběrového řízení pro studenty všech studijních oborů Evangelické teologické fakulty najdete  zde.


Jedná se o tyto obory: Evangelická teologie; Teologie křesťanských tradic; Ekumenika; Pastorační a sociální práce; Diakonika, doktorské programyO nabízená stipendia se mohou ucházet studenti řádně zapsaní v bakalářských a magisterských programech či v doktorském programuVýběrová řízení na stipendia do zahraničí v akademickém roce 2019/2020


I.kolo je již uzavřeno.

Na výsledky výběrového řízení v I. kole se můžete podívat ZDE


II.kolo je již uzavřeno.

Na výsledky výběrového řízení ve II. kole se můžete podívat ZDE


III.kolo je již uzavřeno.

Na výsledky výběrového řízení ve III. kole se můžete podívat ZDEUPOZORŇUJEME, že v rámci programu ERASMUS+ nyní mohou studenti vyjíždět OPAKOVANĚ na studijní pobyty do zahraničí, a to v každé úrovni studia: bakalářské, magisterské i doktorské, na dobu max. 2 semestrů. Pokud plánujete výjezd do zahraničí, přijďte se s námi o svých plánech poradit!


POSTUP VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - OBECNĚ


Pro vstup do výběrového řízení je nezbytné učinit tyto kroky:1. krok: Prohlédněte si MOŽNOSTI, tj. zahraniční školy, které nabízíme na našich stránkách2. krok: VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU KE STUDIU V ZAHRANIČÍ, jejíž formulář si stáhnete viz níže3. krok: další požadované podklady jsou:


- CV (strukturovaný, v jazyce, v němž budete v zahraničí studovat)


- studijní záměr (v češtině, případně v jazyce, němž budete v zahraničí studovat)


- studenti doktorských programů doloží doporučení od vedoucího své disertační práce (v jazyce, němž budete v zahraničí studovat)3. krok: Přihlášku se všemi dalšími požadovanými dokumenty odevzdejte na zahraničním oddělení


v termínech uvedených pro jednotlivá kola výbětových řízení (viz výše) Přihlášku i přílohy nám lze také zaslat e-mailem v PDF formátu.Postup čtěte  zde.


Formulář přihlášky si stáhněte ZDE  prihlaska_CJ verze   application_EN version


Informace o nabízených stipendiích naleznete  zde.Pozn: TERMÍNY pro podání přihlášek jsou vyhlašovány pro I. kolo výběrového řízení vždy v zimním semestru a pro II. a eventuálně III. kolo výběrového řízení v letním semestru aktuálního akademického rokuARCHEOLOGICKÉ EXPEDICE DO IZRAELE - AKTUÁLNÍ


Archeologické expedice v roce 2019 proběhnou v Izraeli ve dvou lokalitách:

TEL MOCA - JERUZALÉM (v termínu 29.3. - 12.4.2019) a TEL AZEKA (v termínu 3. - 16.8.2019)


Informační leták je stažení zde


Propozice pro zájemce najdete zde


PŘIHLÁŠKU do Tel Moca - Jeruzaléma 2019 si stáhněte zde

PŘIHLÁŠKU do Tel Azeka 2019 si stáhněte zde


DEADLINE pro přihlášky je PONDĚLÍ 11. února 2019 do 24:00 a můžete je posílat i elektronicky na


POHOVORY se zájemci proběhnou ve ČTVRTEK 21. února 2019 od 9:00, místnost č. 403, 4.p., budova ETFARCHEOLOGICKÉ EXPEDICE DO IZRAELE - MINULÉ


Jeruzalém 2017 - ARCHEOLOGICKÁ EXPEDICE V IZRAELI

Ve dnech 6. - 20. května 2017 se skupina studentů a vyučujících UK ETF opět zúčastní archeologického výzkumu, tentokrát v Jeruzalémě. Jedná se o účast na vykopávkách, které vede prof. Yuval Gadot   z Archeologického institutu Tel Aviv University.Expedice se uskuteční v rámci Institučního rozvojového projektu, jehož garanty jsou   Věra Fritzová a   Filip Čapek. V rámci tohoto projektu budou účastníkům uhrazeny náklady přepravy do Izraele, pojištění, výlohy za vedení archeologického výzkumu i za ubytování a stravu na místě vykopávek. Účastníci si sami hradí náklady spojené s víkendovým pobytem v Jeruzalémě a osobní výdaje.Expedice je určena především studentům doktorských programů ETF v oblasti biblistiky, případně doktorandům dalších oborů nebo magisterským a bakalářským studentům programu Evangelická teologie.Podmínky účasti: absolvované magisterské, resp. bakalářské studium uvedených oborů, aktivní znalost angličtiny, velmi dobrý zdravotní stav (a způsobilost k fyzické práci), základní orientace v problematice biblické archeologie (viz doporučená literatura), odpovídající zaměření studia (disertační nebo diplomový projekt apod.)


a smysl pro teamovou spolupráci.Doporučenou literaturu najdete na stránkách katedry   Starého zákona (texty jsou dostupné odkazem )FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY ke stažení  zdeZájemci o účast v expedici, zašlete své PŘIHLÁŠKY elektronicky nejpozději do NEDĚLE 15. ledna 2017 do 24:00 na adresu zahraničního oddělení UK ETF (k rukám Mgr. Věry Fritzové,   e-mail).Účastníci budou vybráni na základě ústního pohovoru vedeného v angličtině, který proběhne ve ČTVRTEK 16. února 2017 od 10:00 v pracovně č. 403


na Evangelické teologické fakultě (4. patro)Účastníci si na letní semestr 2016/2017 zapisují předmět   RET1054 - Archeologický výzkum - Jeruzalém 2017Na expedici bude v zimním semestru akademického roku 2017/2018 navazovat seminář věnovaný problematice biblické archeologie, v rámci kterého proběhne i návštěva jednoho či více zahraničních učitelů z Tel Aviv University.


Tel Azeka 2016 - ARCHEOLOGICKÁ EXPEDICE V IZRAELI (IV. ročník)

Ve dnech 16. – 30. července 2016 se skupina studentů a vyučujících UK ETF (za vyučující Dr. Filip Čapek a doc. Petr Sláma) zúčastní v rámci konsorcia The Lautenschläger Azekah Excavation Project pokračujícího archeologického výzkumu v Izraeli vedeného univerzitami Tel Aviv a Heidelberg v lokalitě Tel Azeka. (podrobnosti k projektu najdete na  http://archaeology.tau.ac.il/azekah/)Expedice do Azeky se uskuteční v rámci Rozvojového projektu fakulty 2016, jehož garanty jsou Věra Fritzová a Filip Čapek. Díky tomu budou účastníkům uhrazeny cesta do Izraele, výlohy za vedení archeologického výzkumu i za ubytování a stravu na místě vykopávek. Účastníci si sami hradí náklady spojené s víkendovým pobytem v Jeruzalémě, zdravotní pojištění a zbylé osobní výdaje.Expedice je určena studentům doktorských programů ETF v oblasti biblistiky, případně doktorandům dalších oborů a studentům magisterského příp. bakalářského programu Evangelická teologie.Podmínky účasti: absolvované magisterské, resp. bakalářské studium, aktivní znalost angličtiny, velmi dobrý zdravotní stav (!), základní orientace v problematice biblické archeologie a odpovídající zaměření studia


Doporučenou literaturu najdete na stránkách katedry   Starého zákona (texty jsou dostupné odkazem )FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY ke stažení  zde


INFORMAČNÍ LETÁK ke stažení  zdeZájemci o účast v expedici, zašlete své PŘIHLÁŠKY elektronicky nejpozději ve STŘEDU 9. března 2016 do 15:00 na adresu zahraničního oddělení UK ETF (k rukám Mgr. Věry Fritzové,   e-mail).


Účastníci expedice budou vybráni na základě ústního pohovoru vedeného v angličtině, který proběhne ve ČTVRTEK 10. března 2016 od 9:30 v pracovně č. 403


na Evangelické teologické fakultě (4. patro)Na expedici bude v zimním semestru akademického roku 2016/2017 navazovat seminář věnovaný problematice biblické archeologie, v rámci kterého proběhne i návštěva jednoho či více zahraničních učitelů z univerzity Tel Aviv.STUDIA GENOCID A MASOVÉHO NÁSILÍ - NOVÝ KURZ ETF UK

Unikátní kurz určený studentům bakalářských a magisterských oborů UK, jako je historie, politologie, religionistika, psychologie, teologie, kulturní antropologie, sociologie, sociální práce, filozofie, lékařství nebo právo.První kurz svého druhu na Univerzitě Karlově a v České republice.Absolvováním kurzu získáte rozsáhlé znalosti o:


• příčinách a motivech genocid


• některých nejvýznamnějších případech genocid a masového násilí


• způsobech, jakými jsou tyto zločiny proti lidskosti reprezentovány v různých typech médií a umění


• způsobech, jak může být tento předmět vyučován na různých vzdělávacích stupníchKurz je založen na interdisciplinárním přístupu. Bude vyučován v angličtině mezinárodními a domácími odborníky na danou problematiku.Studia genocid jsou špičkovým oborem, který poskytuje vhled do problematiky příčin, průběhu a následků genocidního násilí. Vznikl v 80. letech minulého století v severní Americe, v současnosti je uváděn do akademického prostředí v evropských zemích.Přednáška + seminář, 2 hodiny týdně, 6 kreditůSIS kód kurzu:  RET8059Jednosemestrální kurz „Genocide Studies and Massive Violence“ začíná 7. října 2015. Výuka bude probíhat každou středu od 15:10 do 16:45 na Evangelické teologické fakultě, Černá 9, Praha 1.Více informací naleznete zde:  the course description a  course leaflet.Kirchentag 2015

35. setkání německých evangelických církví  Kirchentag 2015 se bude konat ve dnech 3.  – 7.6. 2015 ve Stuttgartu


Termín pro odevzdání přihlášek je PÁTEK 20.2.2015 na Ekumenické radě církví v ČR


Formulář přihlášky si stáhněte  zde


AIA - Stipendijní nabídky na základě mezinárodních smluv v AR 2015/2016

Podrobné informace k jednotlivým stipendijním nabídkám jsou k dispozici na stránkách akademické informační agentury zde


Na přehled stipendijních nabídek do jednotlivých zemí se podívejte  zde


The Ahrenberg- Coimbra Group Prize

Podrobnosti o podmínkách soutěže čtěte  zde nebo se nás přijďte zeptat osobně.


Vyhlášení ceny "The Ahrenberg- Coimbra Group Prize 2013" pro studeny, kteří se účastnili v uplynulém roce 2012 programu Erasmus.


Deadline: Esej v anglickém jazyce  v délce max. 4 strany zašlete na zahraniční odd. do 10.1.2013.


Stipendijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v akademickém roce 2013/2014

Termín pro podání přihlášek (pokud není stanoveno jinak) je čtvrtek 15.11.2012 do 15:00 na zahraničním oddělení ETF.Podrobnosti o nabízených možnostech a přihlášku najdete  zde.


Akademická mobilita 2015 - Pracovní programy v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce


Termín pro odevzdání návrhů je PONDĚLÍ 10.11.2014 do 15:00 na zahraničním oddělení.Informace a formuláře najdete  zde.


Cizojazyčné kurzy na ETF v akademickém roce 2014/2015

Cizojazyčné kurzy jsou organizovány nejen pro naše zahraniční studenty, ale jsou určeny VŠEM studentům a studentkám ETF, kteří/které se chtějí zdokonalit v cizím jazyce a také se blíže seznámit s našimi zahraničními studenty.Podrobnosti o kurzech  v zimním semestru čtěte zde a  v letním semestru čtěte zde


Letní jazykové kurzy němčiny v rámci meziuniverzitních dohod - léto 2015


Termín pro podání přihlášek je STŘEDA 18.2. 2015 do 14:00 na zahraničním oddělení.Informace a formuláře najdete  zde.


Termíny pro podávání návrhů do Fondu mobility Univerzity Karlovy v roce 2015

Jarní termín pro podávání návrhů je PONDĚLÍ 23.3.2015 do 14:00 na zahraničním odd. ETF.


Podzimní termín pro podávání návrhů je PONDĚLÍ 12.10.2015 do 14:00 na zahraničním odd. ETF.Podrobnosti, priority a přihlášky do Fondu mobility UK pro rok 2015 najdete  zde


Setkání Spolku přátel Evangelické teologické fakulty

XIV. Setkání Spolku přátel Evangelické teologické fakulty proběhlo ve dnech 14.-16 .11. 2014 na téma "Injustice and Reconciliation; Europe's Responsibility"


Program setkání Spolku najdete   zde.


Více informací o Spolku a možnost přihlásit se na další Setkání Spolku V ROCE 2015 najdete zde

Poslední změna: 24. září 2019 18:59 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám