Akce

Výběrové řízení na studium do zahraničí


Podmínky výběrového řízení pro studenty všech studijních oborů Evangelické teologické fakulty najdete  zde.


Jedná se o tyto obory: Evangelická teologie; Teologie křesťanských tradic; Ekumenika; Pastorační a sociální práce; Diakonika, doktorské programyO nabízená stipendia se mohou ucházet studenti řádně zapsaní v bakalářských a magisterských programech či v doktorském programuVÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ na stipendia do zahraničí v akademickém roce 2020/2021


I. kolo je již uzavřeno.

Na výsledky výběrového řízení v I. kole se můžete podívat ZDE


II. kolo je již uzavřeno.

Na výsledky výběrového řízení ve II. kole se můžete podívat ZDE


Termín pro III. kolo výběrového bude vyhlášen v létě 2020 - výběrové řízení proběhne v září 2020


UPOZORŇUJEME, že v rámci programu ERASMUS+ nyní mohou studenti vyjíždět OPAKOVANĚ na studijní pobyty do zahraničí, a to v každé úrovni studia: bakalářské, magisterské i doktorské, na dobu max. 2 semestrů. Pokud plánujete výjezd do zahraničí, přijďte se s námi o svých plánech poradit!


POSTUP VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - OBECNĚ


Pro vstup do výběrového řízení je nezbytné učinit tyto kroky:1. krok: Prohlédněte si MOŽNOSTI, tj. zahraniční školy, které nabízíme na našich stránkách2. krok: VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU KE STUDIU V ZAHRANIČÍ, jejíž formulář si stáhnete viz níže3. krok: další požadované podklady jsou:


- CV (strukturovaný, v jazyce, v němž budete v zahraničí studovat)


- studijní záměr (v češtině, případně v jazyce, němž budete v zahraničí studovat)


- studenti doktorských programů doloží doporučení od vedoucího své disertační práce (v jazyce, němž budete v zahraničí studovat)3. krok: Přihlášku se všemi dalšími požadovanými dokumenty odevzdejte na zahraničním oddělení


v termínech uvedených pro jednotlivá kola výbětových řízení (viz výše) Přihlášku i přílohy nám lze také zaslat e-mailem v PDF formátu.Postup čtěte  zde.


Formulář přihlášky si stáhněte ZDE  prihlaska_CJ verze   application_EN version


Informace o nabízených stipendiích naleznete  zde.Pozn: TERMÍNY pro podání přihlášek jsou vyhlašovány pro I. kolo výběrového řízení vždy v zimním semestru a pro II. a eventuálně III. kolo výběrového řízení v letním semestru aktuálního akademického rokuARCHEOLOGICKÉ EXPEDICE DO IZRAELE - AKTUÁLNÍ


Archeologické expedice v roce 2019 proběhnou v Izraeli ve dvou lokalitách:

TEL MOCA - JERUZALÉM (v termínu 29.3. - 12.4.2019) a TEL AZEKA (v termínu 3. - 16.8.2019)


Informační leták je stažení zde


Propozice pro zájemce najdete zde


PŘIHLÁŠKU do Tel Moca - Jeruzaléma 2019 si stáhněte zde

PŘIHLÁŠKU do Tel Azeka 2019 si stáhněte zde


DEADLINE pro přihlášky je PONDĚLÍ 11. února 2019 do 24:00 a můžete je posílat i elektronicky na


POHOVORY se zájemci proběhnou ve ČTVRTEK 21. února 2019 od 9:00, místnost č. 403, 4.p., budova ETFARCHEOLOGICKÉ EXPEDICE DO IZRAELE - MINULÉ


Jeruzalém 2017 - ARCHEOLOGICKÁ EXPEDICE V IZRAELI

Ve dnech 6. - 20. května 2017 se skupina studentů a vyučujících UK ETF opět zúčastní archeologického výzkumu, tentokrát v Jeruzalémě. Jedná se o účast na vykopávkách, které vede prof. Yuval Gadot   z Archeologického institutu Tel Aviv University.Expedice se uskuteční v rámci Institučního rozvojového projektu, jehož garanty jsou   Věra Fritzová a   Filip Čapek. V rámci tohoto projektu budou účastníkům uhrazeny náklady přepravy do Izraele, pojištění, výlohy za vedení archeologického výzkumu i za ubytování a stravu na místě vykopávek. Účastníci si sami hradí náklady spojené s víkendovým pobytem v Jeruzalémě a osobní výdaje.Expedice je určena především studentům doktorských programů ETF v oblasti biblistiky, případně doktorandům dalších oborů nebo magisterským a bakalářským studentům programu Evangelická teologie.Podmínky účasti: absolvované magisterské, resp. bakalářské studium uvedených oborů, aktivní znalost angličtiny, velmi dobrý zdravotní stav (a způsobilost k fyzické práci), základní orientace v problematice biblické archeologie (viz doporučená literatura), odpovídající zaměření studia (disertační nebo diplomový projekt apod.)


a smysl pro teamovou spolupráci.Doporučenou literaturu najdete na stránkách katedry   Starého zákona (texty jsou dostupné odkazem )FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY ke stažení  zdeZájemci o účast v expedici, zašlete své PŘIHLÁŠKY elektronicky nejpozději do NEDĚLE 15. ledna 2017 do 24:00 na adresu zahraničního oddělení UK ETF (k rukám Mgr. Věry Fritzové,   e-mail).Účastníci budou vybráni na základě ústního pohovoru vedeného v angličtině, který proběhne ve ČTVRTEK 16. února 2017 od 10:00 v pracovně č. 403


na Evangelické teologické fakultě (4. patro)Účastníci si na letní semestr 2016/2017 zapisují předmět   RET1054 - Archeologický výzkum - Jeruzalém 2017Na expedici bude v zimním semestru akademického roku 2017/2018 navazovat seminář věnovaný problematice biblické archeologie, v rámci kterého proběhne i návštěva jednoho či více zahraničních učitelů z Tel Aviv University.


Tel Azeka 2016 - ARCHEOLOGICKÁ EXPEDICE V IZRAELI (IV. ročník)

Ve dnech 16. – 30. července 2016 se skupina studentů a vyučujících UK ETF (za vyučující Dr. Filip Čapek a doc. Petr Sláma) zúčastní v rámci konsorcia The Lautenschläger Azekah Excavation Project pokračujícího archeologického výzkumu v Izraeli vedeného univerzitami Tel Aviv a Heidelberg v lokalitě Tel Azeka. (podrobnosti k projektu najdete na  http://archaeology.tau.ac.il/azekah/)Expedice do Azeky se uskuteční v rámci Rozvojového projektu fakulty 2016, jehož garanty jsou Věra Fritzová a Filip Čapek. Díky tomu budou účastníkům uhrazeny cesta do Izraele, výlohy za vedení archeologického výzkumu i za ubytování a stravu na místě vykopávek. Účastníci si sami hradí náklady spojené s víkendovým pobytem v Jeruzalémě, zdravotní pojištění a zbylé osobní výdaje.Expedice je určena studentům doktorských programů ETF v oblasti biblistiky, případně doktorandům dalších oborů a studentům magisterského příp. bakalářského programu Evangelická teologie.Podmínky účasti: absolvované magisterské, resp. bakalářské studium, aktivní znalost angličtiny, velmi dobrý zdravotní stav (!), základní orientace v problematice biblické archeologie a odpovídající zaměření studia


Doporučenou literaturu najdete na stránkách katedry   Starého zákona (texty jsou dostupné odkazem )FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY ke stažení  zde


INFORMAČNÍ LETÁK ke stažení  zdeZájemci o účast v expedici, zašlete své PŘIHLÁŠKY elektronicky nejpozději ve STŘEDU 9. března 2016 do 15:00 na adresu zahraničního oddělení UK ETF (k rukám Mgr. Věry Fritzové,   e-mail).


Účastníci expedice budou vybráni na základě ústního pohovoru vedeného v angličtině, který proběhne ve ČTVRTEK 10. března 2016 od 9:30 v pracovně č. 403


na Evangelické teologické fakultě (4. patro)Na expedici bude v zimním semestru akademického roku 2016/2017 navazovat seminář věnovaný problematice biblické archeologie, v rámci kterého proběhne i návštěva jednoho či více zahraničních učitelů z univerzity Tel Aviv.STUDIA GENOCID A MASOVÉHO NÁSILÍ - NOVÝ KURZ ETF UK

Unikátní kurz určený studentům bakalářských a magisterských oborů UK, jako je historie, politologie, religionistika, psychologie, teologie, kulturní antropologie, sociologie, sociální práce, filozofie, lékařství nebo právo.První kurz svého druhu na Univerzitě Karlově a v České republice.Absolvováním kurzu získáte rozsáhlé znalosti o:


• příčinách a motivech genocid


• některých nejvýznamnějších případech genocid a masového násilí


• způsobech, jakými jsou tyto zločiny proti lidskosti reprezentovány v různých typech médií a umění


• způsobech, jak může být tento předmět vyučován na různých vzdělávacích stupníchKurz je založen na interdisciplinárním přístupu. Bude vyučován v angličtině mezinárodními a domácími odborníky na danou problematiku.Studia genocid jsou špičkovým oborem, který poskytuje vhled do problematiky příčin, průběhu a následků genocidního násilí. Vznikl v 80. letech minulého století v severní Americe, v současnosti je uváděn do akademického prostředí v evropských zemích.Přednáška + seminář, 2 hodiny týdně, 6 kreditůSIS kód kurzu:  RET8059Jednosemestrální kurz „Genocide Studies and Massive Violence“ začíná 7. října 2015. Výuka bude probíhat každou středu od 15:10 do 16:45 na Evangelické teologické fakultě, Černá 9, Praha 1.Více informací naleznete zde:  the course description a  course leaflet.Kirchentag 2015

35. setkání německých evangelických církví  Kirchentag 2015 se bude konat ve dnech 3.  – 7.6. 2015 ve Stuttgartu


Termín pro odevzdání přihlášek je PÁTEK 20.2.2015 na Ekumenické radě církví v ČR


Formulář přihlášky si stáhněte  zde


AIA - Stipendijní nabídky na základě mezinárodních smluv v AR 2015/2016

Podrobné informace k jednotlivým stipendijním nabídkám jsou k dispozici na stránkách akademické informační agentury zde


Na přehled stipendijních nabídek do jednotlivých zemí se podívejte  zde


The Ahrenberg- Coimbra Group Prize

Podrobnosti o podmínkách soutěže čtěte  zde nebo se nás přijďte zeptat osobně.


Vyhlášení ceny "The Ahrenberg- Coimbra Group Prize 2013" pro studeny, kteří se účastnili v uplynulém roce 2012 programu Erasmus.


Deadline: Esej v anglickém jazyce  v délce max. 4 strany zašlete na zahraniční odd. do 10.1.2013.


Stipendijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v akademickém roce 2013/2014

Termín pro podání přihlášek (pokud není stanoveno jinak) je čtvrtek 15.11.2012 do 15:00 na zahraničním oddělení ETF.Podrobnosti o nabízených možnostech a přihlášku najdete  zde.


Akademická mobilita 2015 - Pracovní programy v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce


Termín pro odevzdání návrhů je PONDĚLÍ 10.11.2014 do 15:00 na zahraničním oddělení.Informace a formuláře najdete  zde.


Cizojazyčné kurzy na ETF v akademickém roce 2014/2015

Cizojazyčné kurzy jsou organizovány nejen pro naše zahraniční studenty, ale jsou určeny VŠEM studentům a studentkám ETF, kteří/které se chtějí zdokonalit v cizím jazyce a také se blíže seznámit s našimi zahraničními studenty.Podrobnosti o kurzech  v zimním semestru čtěte zde a  v letním semestru čtěte zde


Letní jazykové kurzy němčiny v rámci meziuniverzitních dohod - léto 2015


Termín pro podání přihlášek je STŘEDA 18.2. 2015 do 14:00 na zahraničním oddělení.Informace a formuláře najdete  zde.


Termíny pro podávání návrhů do Fondu mobility Univerzity Karlovy v roce 2015

Jarní termín pro podávání návrhů je PONDĚLÍ 23.3.2015 do 14:00 na zahraničním odd. ETF.


Podzimní termín pro podávání návrhů je PONDĚLÍ 12.10.2015 do 14:00 na zahraničním odd. ETF.Podrobnosti, priority a přihlášky do Fondu mobility UK pro rok 2015 najdete  zde


Setkání Spolku přátel Evangelické teologické fakulty

XIV. Setkání Spolku přátel Evangelické teologické fakulty proběhlo ve dnech 14.-16 .11. 2014 na téma "Injustice and Reconciliation; Europe's Responsibility"


Program setkání Spolku najdete   zde.


Více informací o Spolku a možnost přihlásit se na další Setkání Spolku V ROCE 2015 najdete zde

Poslední změna: 5. březen 2020 17:39 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám