Aktuality

Výběrové řízení na studium / stáž do zahraničí


Podmínky výběrového řízení pro studenty všech studijních oborů Evangelické teologické fakulty najdete zde.

O nabízená stipendia se mohou ucházet studenti řádně zapsaní v bakalářských a magisterských programech či v doktorském programu.


VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ na stipendia /stáž do zahraničí v akademickém roce 2024/2025:


I. kolo - na výsledky se můžete podívat ZDE


II. kolo - na výsledky se můžete podívat ZDE


III. kolo - termín bude či nebude vyhlášen v závislosti na finančním limitu fakulty

pro výjezdy v AR 2024/2025VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ na stipendia /stáž do zahraničí v akademickém roce 2023/2024:


I. kolo - na výsledky se můžete podívat ZDE


II. kolo - na výsledky se můžete podívat ZDE


III. kolo - toto kolo nebylo vyhlášeno z důvodu překročení finančního limitu

fakulty pro výjezdy v AR 2023/2024VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ na stipendia /stáž do zahraničí v akademickém roce 2022/2023:


I. kolo - na výsledky se můžete podívat ZDE


II. kolo - na výsledky se můžete podívat ZDE


III. kolo - na výsledky se můžete podívat ZDE
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ na stipendia /stáž do zahraničí v akademickém roce 2021/2022:


I. kolo - na výsledky se můžete podívat ZDE


II. kolo - na výsledky se můžete podívat ZDE


III. kolo - na výsledky se můžete podívat ZDE


UPOZORŇUJEME, že v rámci programu ERASMUS+ mohou studenti vyjíždět OPAKOVANĚ na studijní pobyty nebo stáže do zahraničí, a to v každé úrovni studia: bakalářské, magisterské i doktorské, na dobu max. 2 semestrů.

Pokud plánujete výjezd do zahraničí, přijďte se s námi o svých plánech poradit!


POSTUP VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - OBECNĚ


Pro vstup do výběrového řízení je nezbytné učinit tyto kroky:


1. krok: Prohlédněte si MOŽNOSTI, tj. zahraniční školy, které nabízíme na našich stránkách


2. krok: VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU KE STUDIU / STÁŽI V ZAHRANIČÍ, formulář si stáhněte Prihlaska_CJ verze Application_EN version


3. krok: další požadované podklady jsou:


  • CV (strukturovaný, v jazyce, v němž budete v zahraničí studovat / pracovat)

  • studijní / pracovní záměr (v češtině, případně v jazyce, v němž budete v zahraničí studovat / pracovat)

  • studenti doktorských programů doloží doporučení od vedoucího své disertační práce


3. krok: Přihlášku se všemi dalšími požadovanými dokumenty odevzdejte na zahraničním oddělení v termínech uvedených pro jednotlivá kola výběrových řízení (viz výše). Přihlášku i přílohy nám lze také zaslat e-mailem v PDF formátu.


TERMÍNY pro podání přihlášek na STUDIJNÍ pobyty jsou vyhlašovány pro I. kolo výběrového řízení vždy v zimním semestru a pro II. a eventuálně III. kolo výběrového řízení v letním semestru aktuálního akademického roku.


TERMÍN pro podání přihlášek na PRAKTICKÉ STÁŽE je otevřen celoročně a není omezen konkrétními termíny stanovenými pro výběrová řízení na dlouhodobé studijní pobyty (ale přihláška na stáž může být v rámci těchto výběrových řízení také podána). Přihláška na stáž musí být podána nejpozději 2 měsíce před předpokládaným začátkem stáže v zahraničí.

Výběr studenta/studentky na stáž je posuzován individuálně s ohledem na stav přidělených financí pro studentské mobility programu ERASMU+ v konkrétním akademickém roce.


Poslední změna: 13. březen 2024 10:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám