Stipendia přes ETF 

Stipendijní pobyty přes zahraniční oddělení ETF


Možnosti nabízené pro akademický rok 2019/2020Upozornění:


Tato stipendia jsme získali díky kontaktům zahraničního oddělení a učitelů fakulty. Stipendia mohou být jak církevní, tak státní či jiná. Udělení stipendia, které zprostředkujeme, podléhá kromě podmínek zahraničního partnera také interním podmínkám fakulty.O tom, kdy a jak žádat o "fakultní" stipendium, čtěte zdeStudenti bakalářského oboru Pastorační a sociální práce žádají o stipendia na smluvně určené zahraniční školy Podmínky najdete  zde.


Podrobnější informace o nabízených stipendiích naleznete níže.BELGIE


 Catholieke Universiteit Leuven, druh stipendia  ERASMUS, smlouva uzavřena pro studentskou a také pro akademickou (učitelskou) mobilitu


Podmínka: jazyk angličtina nebo vlámština  VIVES Kortrijk, druh stipendia  ERASMUS, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu


Podmínka: jazyk angličtina nebo vlámština; pro studenty oboru Pastorační a sociální práceESTONSKO


University of Tartu, druh stipendia  ERASMUS, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu


Podmínka: angličtina nebo estonština


FINSKO


 University of Helsinki, druh stipendia  ERASMUS, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu


Podmínka: angličtina nebo finština DIAK, Diaconia University of Applied Sciences Helsinki, druh stipendia  ERASMUS


Podmínka: angličtina nebo finština; .pro studenty oboru Pastorační a sociální práce nebo oboru DiakonikaFRANCIE


 Université Marc Bloch de Strasbourg,druh stipendia  ERASMUS Podmínka: francouzština


Institut Protestant de Théologie Paris et Montpellier, druh

stipendia  ERASMUS Podmínka: francouzštinanebo stipendium udělované francouzskou vládou  Institut français de Prague


Stipendia jsou určena většinou studentům doktorského programu.

Podmínka: francouzštinaMAĎARSKO


Lutheran Theological University Budapest, druh stipendia  ERASMUS, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu


Podmínka: maďarština


 Debrecen University of Reformed Theology, druh stipendia  ERASMUS, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu


Podmínka: maďarština


Pápa Reformed Theological Seminary, druh stipendia  ERASMUS, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu


Podmínka: maďarština, angličtina


 Sárospatak Reformed Theological Academy, druh stipendia ERASMUS, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu


Podmínka: maďarština, angličtinaNĚMECKO


Stipendia na základě meziuniverzitních dohod, jež jsou každoročně aktualizovány najdete  zde


 Humboldt-Universität zu Berlin, druh stipendia  ERASMUS


Podmínka: němčina Universität Bonn, druh stipendia  ERASMUS


Podmínka: němčina Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, druh stipendia  ERASMUS


Podmínka: němčina Evangelische Hochschule Freiburg, druh stipendia  ERASMUS


Zejména pro studenty oboru Pastorační a sociální práce


Podmínka: němčinaStipendium Gustav-Adolf-Werk,  Universität Leipzig a  Universität Heidelberg


Církevní stipendium. Kandidát/ka absolvuje během studijního pobytu praktikum v církevním sboru.


Podmínky: němčina, doporučení Českobratrské církve evangelické, stipendium poskytováno pro rozvoj církevních vztahů, stipendista/ka by měl/a směřovat do církevní služby nebo do pracovního oboru spojeného s ČCE nebo s ETF Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, druh stipendia  ERASMUS


Pro studenty oboru Evangelická teologie i pro studenty oboru Diakonika


Podmínka: němčinastipendium od  Evangelische Kirche Hessen-Nassau


Církevní stipendium. Zatím využíváno na univerzitách v Mainzu, Marburgu, Frankfurtu, kandidát/ka absolvuje během studijního pobytu praktikum v církevním sboru. Stipendista/ka by měl/a směřovat do církevní služby nebo do pracovního oboru spojeného s ČCE nebo s ETF


Podmínky: němčina, doporučení Českobratrské církve evangelické Friedrich-Schiller Universität Jena, druh stipendia  ERASMUS, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu


Podmínka: němčina Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, druh stipendia  ERASMUS, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu


Podmínka: němčina Universität Leipzig, druh stipendia  ERASMUS, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu


Podmínka: němčina Evangelische Hochschule Reutlingen-Ludwigsburg, druh stipendia,  ERASMUS, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu


Pro studenty oboru Pastorační a sociální práce


Podmínka: němčina Johannes Gutenberg Universität Mainz, druh stipendia  ERASMUS


Podmínka: němčinaPhilipps-Universität Marburg, druh stipendia  ERASMUS, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu


Podmínka: němčina Hochschule Merseburg, druh stipendia  ERASMUS


Zejména pro studenty oboru Pastorační a sociální práce


Podmínka: němčina Ludwig-Maxmilians Universität München, druh stipendia  ERASMUS, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu


Podmínka: němčinaWestfälische Wilhelms-Universität Münster, druh stipendia  ERASMUS, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu


Podmínka: němčina Georg-Simon-Ohm Hochschule Nürnberg, druh stipendia  ERASMUS


Zejména pro studenty oboru Pastorační a sociální práce


Podmínka: němčina Universität Rostock, druh stipendia  ERASMUS


Podmínka: němčina Eberhard-Karls-Universität Tübingen, druh stipendia  ERASMUS, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu


Podmínka: němčina Kirchliche Hochschule Wuppertal, druh stipendia  ERASMUS, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilituPodmínka: němčinaNIZOZEMÍ


 Vrije Universiteit Amsterdam, druh stipendia  ERASMUS


Podmínka: nizozemština nebo angličtina Protestantse Theologische Universiteit, PThU, Groningen a Amsterdam, druh stipendia  ERASMUS, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu Podmínka: nizozemština nebo angličtina


Pro studenty, kteří již mají ukončené bakalářské vzdělání nabízí tato univerzita možnost získat stipendium od holandské vlády na na Master's programme (tzn.roční studijní pobyt pouze v angličtině)Windesheim University of Applied Sciences, druh stipendia ERASMUS, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu


Podmínka: jazyk angličtina; pro studenty oboru Pastorační a sociální práceStipendium Bernardinum, stipendium nabízí zahraniční škola nebo církev, je určeno pro studenty maďarské národnosti či maďarské státní příslušnosti studující na ETF  Protestantse Theologische Universiteit Groningen - Amsterdam


Podmínky: angličtina (jazyková zkouška TOEFL apod.) nebo nizozemštinaNORSKO


 Norwegian Lutheran School of Theology, Oslo, druh stipendia  ERASMUS


Podmínka: angličtina nebo norština


VID Specialised University (Stavanger a Oslo), Oslo, druh stipendia  ERASMUS


Podmínka: angličtina nebo norštinaPOLSKO


Christian Theological Academy in Warsaw, druh stipendia  ERASMUS, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu


Podmínka: polština


Evangelical School of Theology, Wroclaw, druh stipendia  ERASMUS, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu


Podmínka: angličtina nebo polština


RAKOUSKO


 Universität Wien Církevní stipendium


Podmínky: němčina, členství v protestantské církvi Universtät Wien, druh stipendia  ERASMUS


Podmínka: němčinaRUMUNSKO


Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi, druh stipendia  ERASMUS, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu


Podmínka: angličtina nebo rumunštinaŘECKO


 Aristotle University of Thessaloniki, druh stipendia  ERASMUS, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu


Podmínka: angličtina, řečtina


National and Kapodistrian University of Athens, druh stipendia ERASMUS, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu


Podmínka: řečtina


SLOVENSKO


 Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, druh stipendia  ERASMUS, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu


Podmínka: slovenština, čeština


Univerzita J. Selyeho, Komárno, druh stipendia ERASMUS, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu


Podmínka: maďarština, slovenština nebo angličtina


SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ


 Columbia Theological Seminary Církevní stipendium


1 student/ka na 1 semestr každý rok


Podmínky: jazyková zkouška TOEFL, členství v protestantské církviŠVÝCARSKO


Stipendia na základě meziuniverzitních dohod, jež jsou každoročně aktualizovány najdete  zde Universität Bern, druh stipendia  SWISS-EUROPEAN MOBILITY PROGRAMME, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu


Podmínka: němčina Université de Lausanne, la Faculté de théologie et de sciences des religions;


církevní stipendium , nutno přihlásit se do výběrového řízení na Teologické fakultě na UNI Lausanne, podrobnosti pro AR 13/14 čtěte  zde


Podmínka: francouzština, pouze pro studenty magisterského oboru Evangelické teologieVELKÁ BRITÁNIE


Durham University, druh stipendia ERASMUS, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu


Podmínka: angličtina University of Glasgow, druh stipendia  ERASMUS, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu


Podmínka: angličtina University of Leeds, druh stipendia  ERASMUS


Podmínka: angličtina Newman University College, Birmingham, druh stipendia  ERASMUS, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu


Pro studenty oborů: Teologie, Pastorační a sociální práce, Diakonika


Podmínka: angličtina St Mary´s University College, Twickenham, London, druh stipendia  ERASMUS, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu, určeno nejen pro studenty magisteského a doktorského programu Evangelické teologie, ale také pro studenty oborů Pastorační a sociální práce, Diakonika a Teologie křesťanských tradic


Podmínka: angličtinaStipendium Church of Scotland - Církevní stipendium, které je určeno na financování studijního pobytu na některé ze skotských univerzit.


Přijetí na univerzitu si vyřizuje žadatel/ka sám/a.


Podmínky: jazyková zkouška IELTS nebo TOEFL, členství v ČCE, církevní doporučení
Poslední změna: 28. srpen 2019 15:00 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám