Seznam stipendií přes ETF

Stipendijní pobyty přes zahraniční oddělení ETF


Možnosti nabízené pro akademický rok 2021/2022


Upozornění:

Tato stipendia jsme získali díky kontaktům zahraničního oddělení a učitelů fakulty. Stipendia mohou být jak církevní, tak státní či jiná. Udělení stipendia, které zprostředkujeme, podléhá kromě podmínek zahraničního partnera také interním podmínkám fakulty.


O tom, kdy a jak žádat o "fakultní" stipendium, čtěte zde.


Informace o nabízených stipendiích


BELGIE


Catholieke Universiteit Leuven, druh stipendia ERASMUS+, smlouva uzavřena pro studentskou a také pro akademickou (učitelskou) mobilitu

Podmínka: angličtina nebo vlámština


VIVES Kortrijk, druh stipendia ERASMUS+, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu

Podmínka: jazyk angličtina nebo vlámština; pro studenty oboru Pastorační a sociální práce


ESTONSKO


University of Tartu, druh stipendia ERASMUS+, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu

Podmínka: angličtina nebo estonština


FINSKO


University of Helsinki, druh stipendia ERASMUS+, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu

Podmínka: angličtina nebo finština


 DIAK, Diaconia University of Applied Sciences Helsinki, druh stipendia ERASMUS+

Podmínka: angličtina nebo finština; pro studenty oboru Pastorační a sociální práce nebo oboru Diakonika


FRANCIE


Université Marc Bloch de Strasbourg,druh stipendia ERASMUS+ Podmínka: francouzština


Institut Protestant de Théologie Paris et Montpellier, druh

stipendia  ERASMUS+

Podmínka: francouzština nebo stipendium udělované francouzskou vládou Institut français de Prague

Stipendia jsou určena většinou studentům doktorského programu.


MAĎARSKO


Lutheran Theological University Budapest, druh stipendia ERASMUS+, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu

Podmínka: maďarština


Debrecen University of Reformed Theology, druh stipendia ERASMUS+, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu

Podmínka: maďarština


Pápa Reformed Theological Seminary, druh stipendia ERASMUS+, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu

Podmínka: maďarština, angličtina


Sárospatak Reformed Theological Academy, druh stipendia ERASMUS+, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu

Podmínka: maďarština, angličtina


NĚMECKO


Stipendia na základě meziuniverzitních dohod, jež jsou každoročně aktualizovány najdete zde.


Humboldt-Universität zu Berlin, druh stipendia ERASMUS+

Podmínka: němčina


Universität Bonn, druh stipendia ERASMUS+

Podmínka: němčina


Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, druh stipendia ERASMUS+

Podmínka: němčina


Evangelische Hochschule Freiburg, druh stipendia ERASMUS

Zejména pro studenty oboru Pastorační a sociální práce

Podmínka: němčina


Stipendium Gustav-Adolf-Werk, Universität Leipzig a Universität Heidelberg

Církevní stipendium. Kandidát/ka absolvuje během studijního pobytu

praktikum v církevním sboru.

Podmínky: němčina, doporučení Českobratrské církve evangelické, stipendium poskytováno pro rozvoj církevních vztahů, stipendista/ka by měl/a směřovat do církevní služby nebo do pracovního oboru spojeného s ČCE nebo s ETF


 Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, druh stipendia ERASMUS+

Pro studenty oboru Evangelická teologie i pro studenty oboru Diakonika

Podmínka: němčina


stipendium od Evangelische Kirche Hessen-Nassau

Církevní stipendium. Zatím využíváno na univerzitách v Mainzu, Marburgu, Frankfurtu, kandidát/ka absolvuje během studijního pobytu praktikum v církevním sboru. Stipendista/ka by měl/a směřovat do církevní služby nebo do pracovního oboru spojeného s ČCE nebo s ETF

Podmínky: němčina, doporučení Českobratrské církve evangelické


Friedrich-Schiller Universität Jena, druh stipendia ERASMUS+, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu

Podmínka: němčina


Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, druh stipendia ERASMUS+, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu

Podmínka: němčina


Universität Leipzig, druh stipendia ERASMUS+, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu

Podmínka: němčina


Evangelische Hochschule Reutlingen-Ludwigsburg, druh stipendia, ERASMUS+, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu

Pro studenty oboru Pastorační a sociální práce

Podmínka: němčina


Johannes Gutenberg Universität Mainz, druh stipendia ERASMUS+

Podmínka: němčina


Philipps-Universität Marburg, druh stipendia ERASMUS+, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu

Podmínka: němčina


Hochschule Merseburg, druh stipendia ERASMUS+

Zejména pro studenty oboru Pastorační a sociální práce

Podmínka: němčina


Ludwig-Maxmilians Universität München, druh stipendia ERASMUS+, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu

Podmínka: němčina


Westfälische Wilhelms-Universität Münster, druh stipendia ERASMUS+, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu

Podmínka: němčina


 Georg-Simon-Ohm Hochschule Nürnberg, druh stipendia ERASMUS+

Zejména pro studenty oboru Pastorační a sociální práce

Podmínka: němčina


 Universität Rostock, druh stipendia ERASMUS+

Podmínka: němčina


 Eberhard-Karls-Universität Tübingen, druh stipendia ERASMUS+, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu

Podmínka: němčina


 Kirchliche Hochschule Wuppertal, druh stipendia ERASMUS+, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu

Podmínka: němčina


NIZOZEMÍ


Vrije Universiteit Amsterdam, druh stipendia ERASMUS+

Podmínka: nizozemština nebo angličtina


Protestantse Theologische Universiteit, PThU, Groningen a Amsterdam, druh stipendia ERASMUS+, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu

Podmínka: nizozemština nebo angličtina

Pro studenty, kteří již mají ukončené bakalářské vzdělání nabízí tato univerzita možnost získat stipendium od holandské vlády na na Master's programme (tzn.roční studijní pobyt pouze v angličtině)


Windesheim University of Applied Sciences, druh stipendia ERASMUS+, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu

Zejména pro studenty oboru Pastorační a sociální práce

Podmínka: angličtina


Stipendium Bernardinum, stipendium nabízí zahraniční škola nebo církev, je určeno pro studenty maďarské národnosti či maďarské státní příslušnosti studující na ETF Protestantse Theologische Universiteit Groningen - Amsterdam

Podmínky: angličtina (jazyková zkouška TOEFL apod.) nebo nizozemština


NORSKO


Norwegian Lutheran School of Theology, Oslo, druh stipendia ERASMUS+

Podmínka: angličtina nebo norština


VID Specialised University (Stavanger a Oslo), Oslo, druh stipendia ERASMUS+

Podmínka: angličtina nebo norština


POLSKO


Christian Theological Academy in Warsaw, druh stipendia ERASMUS+, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu

Podmínka: polština


Evangelical School of Theology, Wroclaw, druh stipendia  ERASMUS+, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu

Podmínka: angličtina nebo polština


RAKOUSKO


Universität Wien Církevní stipendium

Podmínky: němčina, členství v protestantské církvi


Universtät Wien, druh stipendia  ERASMUS+

Podmínka: němčina


RUMUNSKO


Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi, druh stipendia ERASMUS+, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu

Podmínka: angličtina nebo rumunština


ŘECKO


Aristotle University of Thessaloniki, druh stipendia  ERASMUS+, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu

Podmínka: angličtina, řečtina


National and Kapodistrian University of Athens, druh stipendia ERASMUS+, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu

Podmínka: řečtina


SLOVENSKO


Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, druh stipendia ERASMUS+, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu

Podmínka: slovenština, čeština


Univerzita J. Selyeho, Komárno, druh stipendia ERASMUS+, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu

Podmínka: maďarština, slovenština nebo angličtina


SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ


Columbia Theological Seminary Církevní stipendium

1 student/ka na 1 semestr každý rok

Podmínky: jazyková zkouška TOEFL, členství v protestantské církvi


ŠVÝCARSKO


Stipendia na základě meziuniverzitních dohod, jež jsou každoročně aktualizovány najdete zde


Universität Bern, druh stipendia SWISS-EUROPEAN MOBILITY PROGRAMME, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu

Podmínka: němčina


Université de Lausanne, la Faculté de théologie et de sciences des religions;

církevní stipendium, nutno přihlásit se do výběrového řízení na Teologické fakultě na UNI Lausanne

Podmínka: francouzština, pouze pro studenty magisterského oboru Evangelické teologie


VELKÁ BRITÁNIE


Durham University, druh stipendia ERASMUS+, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu

Podmínka: angličtina


University of Glasgow, druh stipendia ERASMUS+, smlouva

uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu

Podmínka: angličtina


University of Leeds, druh stipendia ERASMUS+

Podmínka: angličtina


Newman University College, Birmingham, druh stipendia ERASMUS+, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu

Pro studenty oborů: Teologie, Pastorační a sociální práce, Diakonika

Podmínka: angličtina


St Mary's University College, Twickenham, London, druh stipendia ERASMUS+, smlouva uzavřena také pro akademickou (učitelskou) mobilitu, určeno nejen pro studenty magisteského a doktorského programu Evangelické teologie, ale také pro studenty oborů Pastorační a sociální práce, Diakonika a Teologie křesťanských tradic

Podmínka: angličtina


Stipendium Church of Scotland - Církevní stipendium, které je určeno na financování studijního pobytu na některé ze skotských univerzit.


Přijetí na univerzitu si vyřizuje žadatel/ka sám/a.


Podmínky: jazyková zkouška IELTS nebo TOEFL, členství v ČCE, církevní doporučení.


Poslední změna: 7. prosinec 2021 11:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám