Vnitřní kritéria ETF

Vnitřní kritéria ETF pro výběr uchazečů o stipendium do zahraničí


Kritéria pro komisi výběrového řízení, která rozhoduje o vysílání studentů ETF na studium do zahraničí


A) Absolutní kritéria


Studenti mohou být přes stipendia ETF vysláni, když:


i) jsou zapsáni jako řádní studenti UK ETF prezenčního i kombinovaného studia;

ii)

- studenti magisterského programu - jestliže dokončili druhý semestr studia;

- studenti bakalářského programu - jestliže dokončili druhý semestr studia;

- studenti doktorského programu – školitel rozhoduje a doporučuje, kdy by měli být vysláni do zahraničí;


iii) mají splněné studijní povinnosti a jsou řádně zapsáni do odpovídajícího semestru;

iv) dokáží, že ovládají cizí jazyk v zemi, kam je stipendium určeno, natolik, aby tam mohli studovat (tzn. absolvují úspěšně jazykový test organizovaný zahraničním oddělením, nebo předloží vysvědčení o svých jazykových schopnostech na přijatelné úrovni);

v) předloží studijní záměr (plán) studia v zahraničí;

vi) jejich zdravotní stav nepředstavuje překážku pro studium v zahraničí.


B) Druhotná kritéria


Pokud je více kandidátů, kteří splňují absolutní kritéria, než máme stipendií, nebo je více takových kandidátů, kteří mají zájem o stejné stipendium, komise by měla brát v úvahu následující aspekty:


i) studenti již studovali v zahraničí (přes zahraniční oddělení);

ii) semestr studia;

iii) pro církevní stipendia členství v církvi, příp. vztah k církvi;

iv) úroveň studijních výsledků;

v) úroveň jazykových schopností.


Děkan ve všech případech povoluje výjimky.


Aktualizováno a schváleno kolegiem děkana dne 8. 1. 2007


Poslední změna: 7. prosinec 2021 11:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám