• Uchazeči
  • Uchazeči se speciálními potřebami

Uchazeči se speciálními potřebami

Jsme rádi, že uvažujete o studiu na Univerzitě Karlově. Víte, že jako uchazeč se speciálními potřebami můžete vyžadovat zohlednění svých potřeb?


Víte například, že jako uchazeč se speciálními potřebami můžete žádat o modifikaci přijímací zkoušky?

Víte, že každá ze 17 fakult UK má určenou kontaktní osobu, která je povinna poskytnout všem uchazečům se speciálními potřebami podporu?


Veškeré informace o studiu, budově a odkazy k dalším informacím naleznete na stránce ETF UK.


Zde základní informace na stránkách UK pro uchazeče o studium

Před podáním přihlášky

Modifikace přijímacího řízení


Popis budovy ETF


Prosím neváhejte nás kontaktovat!

Pověřené kontaktní osoby


Evangelická teologická fakulta:

Ladislav Beneš, Dr.

221 988 415


Knihovna ETF:

Mgr. Veronika Zemanová

221 988 603/602
Poslední změna: 15. listopad 2021 15:00 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám