Mgr. Alžběta Matochová

vyučující na katedře sociální práce


221 988 502

5. patro, č. dv. 508

konzultační hodiny


Profil v SIS (předměty, rozvrh)

WhoIs

ResearchGate
Alžběta Matochová vystudovala sociální práci na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy za vedení PhDr. Jiřiny Šiklové, kde získala v roce 2000 titul Mgr.


Pracovala jako poradkyně pro národnostní menšiny. Od roku 1997 se podílela na vzniku pětiletého dálkového středoškolského vzdělávání v oboru Sociální činnost

v prostředí etnických minorit v multidisciplinárním týmu tvořeném zástupci Nadace Dr. Rajko Djuriče, katedry sociální práce FFUK, Českého centra vyjednávání a řešení konfliktů (Facie) a Evangelické akademie Praha. Dlouhodobě se věnuje tématu sociální práce s menšinami. V oblasti neziskového sektoru řadu let spolupracuje

s Nová škola, o.p.s., kde se zabývala organizací kvalifikačních kurzů pro asistenty pedagoga a i nadále usiluje o podporu asistentů pedagoga formou skupinové supervize.


Od října 2019 studuje na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy doktorské studium oboru sociální práce u doc. Zuzany Havrdové.Ve své disertační práci se věnuje výzkumu neformálních pečovatelů, hledá pozitivní aspekty péče a účinné strategie zvládání péče.


Od roku 2020 působí jako odborná asistentka na Katedře sociální práce ETF UK.


Během pandemie využila možnost online studia přes Coursera a absolvovala tyto kurzy:

  • Social Work Practice: Advocating Social Justice and Change. The online course by University of Michigan.

  • The Science of Well-Being. The on-line course by Yale University

  • Finding Purpose and Meaning In Life: Living for What Matters Most. The on-line course by University of Michigan.

  • Positive Psychology: Martin E. P. Seligman´s Visionary Science. The on-line course by University of Pennsylvania.


Poslední změna: 17. únor 2022 10:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám