PhDr. Pavel Pěnkava, Ph.D.

vyučující na katedře sociální práce


221 988 502

5. patro, č. dv. 508

konzultační hodiny


Profil v SIS (předměty, rozvrh)

WhoIs
Na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové absolvoval obory Sociální patologie a prevence (2007, Bc.) a Sociální pedagogika (2009, Mgr.). Na katedře sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (2010, PhDr.), zde se v rámci rigorózní práce zabýval tématem Otázky reedukace u osob bez přístřeší. Disertační práci zpracoval na téma Sociální aspekty stárnutí u osob bez domova v souvislosti se systémovými opatřeními v Praze, obhajoval na katedře sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (2019, Ph.D.).


Od roku 1994 působí jako sociální kurátor a vedoucí oddělení sociální prevence na Úřadu městské části Praha 1. V rámci mimo klientských aktivit se věnuje rozvoji sociální práce v profesní organizaci Společnost sociální pracovníků České republiky, kde je místopředsedou výboru a zároveň předsedou Sekce sociálních kurátorů. V roce 2015 byl jmenován ředitelem odboru sociální práce na přípravu podkladů pro vznik komory sociálních pracovníků v rámci profesního zákona.


Poslední změna: 18. srpen 2022 09:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám