Ohlasy našich studentů

"STUDIUM MĚ POSUNULO JAKO ČLOVĚKA"


„Studium Pastorační a sociální práce na ETF mi dalo více než jsem mohla tušit, nejen znalostmi, ale především mě to posunulo jako člověka a toho si velice vážím. Každá z praxí pro mě měla velký význam v pochopení celistvosti. Posouvali mě semináře, kde jsme diskutovali o etice a nutili mě přemýšlet i v každodenním životě. Jsem velice ráda, že si svých vyučujících mohu vážit nejen jako odborníků, ale i jako lidí. V současné době studuji magisterský obor Teologie, spiritualita a etika, kde bych chtěla prohloubit svoje teologické a pastorační poznání z bakalářského studia.“


- Johanka Miriam Vorlová, studentka navazujícího oboru Teologie, spiritualita, etika, sociální pracovnice v Komunitním prostoru Smíchov


"NEJVÍCE OCEŇUJI ETICKO - FILOZOFICKÝ RÁMEC"


„Když se poohlédnu za studiem sociální a pastorační práce na fakultě, nejvíc oceňuji, že je nám předáván eticko - filosofický rámec, na místo rigidních postupů, které v praxi nefungují. Právě etika posouvá a transformuje sociální práci. Zároveň mám pocit, že se katedra, popř. fakulta snaží o zavedení praktických předmětů: Krizová intervence, Logoterapie apod. Sice je zde vždy prostor pro zlepšení, ale mám pocit, že tato loď míří správným směrem.“


- Dominik Ertner, spolukoordinátor Humanitárního hostelu a student navazujícího oboru Diakonika"ZÍSKAL JSEM PEVNÉ ZÁKLADY PRO NAVAZUJÍCÍ STUDIUM"


„Studium sociální práce v propojení s teologií mi umožnilo se dívat na klienta sociální práce jako na svého bližního. Takový pohleddiametrálně proměňuje můj současný pracovní přístup ke klientovi a napomáhá mi nalézt pochopení, soucit a porozumění, které člověka neodsuzuje. Ve zkratce bych řekl, že se student sociální a pastorační práce stane o trochu více člověkem.

Tři roky na fakultě bych rozhodně nevzal zpět. Atmosféra na fakultě je unikátně familiární, člověk se zde nemusí obávat sdílet názory, nebo o nich diskutovat s vyučujícími. Studium sociální práce na ETF UK mě v mnoha směrech obohatilo a umožnilo osobnostní rozvoj. S odstupem času si uvědomuji, že jsem při studiu získal pevné základy pro navazující magisterské studium sociální práce na FSS MU.“


- Filip Nývlt, student navazujícího oboru sociální práce na FSS MU


"VŠECHNY INFORMACE ZAPADAJÍ DO KONTEXTU FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB"


„V sociální oblasti pracuji 11 let. Mezi mé klienty již patřila řada skupin: senioři, osoby se zdravotními obtížemi, lidé bez domova, osoby ve výkonu trestu a nejnověji lidé v sociální nouzi obecně.

Má práce je náročná a vyžaduje neustálý posun kupředu. Mým snem je pracovat jednou jako supervizorka. 10 let po ukončení VOŠ jsem „konečně“ nastoupila na vysokou školu studovat sociální práci na ETF UK. Studium mě utvrzuje v tom, že má profese je pro mě to pravé: všechny informace zapadají do kontextu fungování sociálních služeb.

Na VOŠ mě vůbec nebavila sociální politika, nyní je to jeden z mých oblíbených předmětů, protože všechny studijní materiály si dokážu převést do praxe. Lépe se mi tak pracuje s klienty, kdy jim mohu vysvětlit, jak například fungují dávky hmotné nouze čí státní sociální podpory.

Má práce mě naplňuje především svou pestrostí. Baví mě nejen proto, že pomáháme těm nejvíce potřebným a ohroženým, ale také proto, že celou službou prochází duch křesťanské pomoci, kdy pomáháme bez předsudků, s důvěrou a lidskostí.“


- Barbora Deutschová, koordinátorka programu Pomoci lidem v sociální nouzi, Maltézská pomoc, studentka navazujícího oboru Diakonika

Poslední změna: 24. leden 2022 11:49 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám