Ohlasy našich studentů


"JE LEPŠÍ ROZSVÍTIT JEN MALOU SVÍČKU, NEŽ PROKLÍNAT TEMNOTU"

(J. R. R. Tolkien)


„Studium sociální a pastorační práce na ETF UK mne oslovilo propojením praxe, teoretických znalostí a spirituality. Ke studiu mne totiž přivedla služba u HZS hl. m. Prahy, kde působím, mimo jiné, jako krizový intervent a peer v týmu první posttraumatické péče (lze chápat jako kolegu, jehož úlohou je poskytnout podporu a pomoc spolupracovníkům v těžkých/traumatizujících  pracovních situacích). Právě duchovní rozměr při provázení člověka mimořádnými životními událostmi byl, a stále je, okruhem znalostí a dovedností, které bych rád prohluboval. Kultura fakulty, nebojím se říct společenství, je velice inspirativní a přátelská. Vládne zde tolerance a respekt, což je v dnešní individualistické společnosti zaměřené na výkon velmi osvobozující prostředí. Otevřenost a konstruktivní debata – dialog, nad náročnými tématy sociální práce, mne velmi posunuly nejen profesně, ale i jako člověka. Při studiu jsem získal mnoho nových dovedností, znalostí, vědomí o svých hranicích a limitech. Ujasnil jsem si, kdo jsem a kam směřuji. Získal jsem také mnoho cenných kontaktů z řad profesionálů z oboru a také (možná především) několik skvělých přátel. Jsem hrdý, že jsem mohl studovat na fakultě ve svazku „naší“ nejstarší české univerzity – Univerzity Karlovy a těším se, jaké nové výzvy a „dary“mi přinese studium navazujícího oboru Komunitní krizová a pastorační práce – diakonika na ETF.“


- Jakub Jašek, profesionální hasič, krizový intervent, výtvarník a student navazujícího oboru Komunitní krizová a pastorační práce – diakonika na ETF.


"NEJEN ODBORNOST, ALE I LIDSKOST"


„Na fakultě jsem nejvíce oceňovala bezpečné, stimulující prostředí a osobní přístup ze strany vyučujících. Myslím, že je jejím specifikem, že zde lidé pobývají rádi. Studium poskytuje nejen kvalitní odborné vzdělání, ale systém praxí umožňuje studentům najít si a ujistit oblast, která je profesně nejvíce zajímá a baví. Důraz na profesní etiku tříbí vlastní morální kompas a pomáhá najít bezpečná východiska v obtížných rozhodováních, která práci sociálních pracovníků často doprovází. A propojení s pastorační perspektivou klade nároky nejen na odbornost, ale i lidskost budoucích absolventů a absolventek.“


- Johana Vaňková, studentka navazujícího oboru Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika a průvodkyně v lesní mateřské školce


"STUDIUM MĚ POSUNULO JAKO ČLOVĚKA"


„Studium Pastorační a sociální práce na ETF mi dalo více než jsem mohla tušit, nejen znalostmi, ale především mě to posunulo jako člověka a toho si velice vážím. Každá z praxí pro mě měla velký význam v pochopení celistvosti. Posouvali mě semináře, kde jsme diskutovali o etice a nutili mě přemýšlet i v každodenním životě. Jsem velice ráda, že si svých vyučujících mohu vážit nejen jako odborníků, ale i jako lidí. V současné době studuji magisterský obor Teologie, spiritualita a etika, kde bych chtěla prohloubit svoje teologické a pastorační poznání z bakalářského studia.“


- Johanka Miriam Vorlová, studentka navazujícího oboru Teologie, spiritualita, etika, sociální pracovnice v Komunitním prostoru Smíchov


"NEJVÍCE OCEŇUJI ETICKO - FILOZOFICKÝ RÁMEC"


„Když se poohlédnu za studiem sociální a pastorační práce na fakultě, nejvíc oceňuji, že je nám předáván eticko - filosofický rámec, na místo rigidních postupů, které v praxi nefungují. Právě etika posouvá a transformuje sociální práci. Zároveň mám pocit, že se katedra, popř. fakulta snaží o zavedení praktických předmětů: Krizová intervence, Logoterapie apod. Sice je zde vždy prostor pro zlepšení, ale mám pocit, že tato loď míří správným směrem.“


- Dominik Ertner, spolukoordinátor Humanitárního hostelu a student navazujícího oboru Diakonika"ZÍSKAL JSEM PEVNÉ ZÁKLADY PRO NAVAZUJÍCÍ STUDIUM"


„Studium sociální práce v propojení s teologií mi umožnilo se dívat na klienta sociální práce jako na svého bližního. Takový pohled diametrálně proměňuje můj současný pracovní přístup ke klientovi a napomáhá mi nalézt pochopení, soucit a porozumění, které člověka neodsuzuje. Ve zkratce bych řekl, že se student sociální a pastorační práce stane o trochu více člověkem.

Tři roky na fakultě bych rozhodně nevzal zpět. Atmosféra na fakultě je unikátně familiární, člověk se zde nemusí obávat sdílet názory, nebo o nich diskutovat s vyučujícími. Studium sociální práce na ETF UK mě v mnoha směrech obohatilo a umožnilo osobnostní rozvoj. S odstupem času si uvědomuji, že jsem při studiu získal pevné základy pro navazující magisterské studium sociální práce na FSS MU.“


- Filip Nývlt, student navazujícího oboru sociální práce na FSS MU


"VŠECHNY INFORMACE ZAPADAJÍ DO KONTEXTU FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB"


„V sociální oblasti pracuji 11 let. Mezi mé klienty již patřila řada skupin: senioři, osoby se zdravotními obtížemi, lidé bez domova, osoby ve výkonu trestu a nejnověji lidé v sociální nouzi obecně.

Má práce je náročná a vyžaduje neustálý posun kupředu. Mým snem je pracovat jednou jako supervizorka. 10 let po ukončení VOŠ jsem „konečně“ nastoupila na vysokou školu studovat sociální práci na ETF UK. Studium mě utvrzuje v tom, že má profese je pro mě to pravé: všechny informace zapadají do kontextu fungování sociálních služeb.

Na VOŠ mě vůbec nebavila sociální politika, nyní je to jeden z mých oblíbených předmětů, protože všechny studijní materiály si dokážu převést do praxe. Lépe se mi tak pracuje s klienty, kdy jim mohu vysvětlit, jak například fungují dávky hmotné nouze čí státní sociální podpory.

Má práce mě naplňuje především svou pestrostí. Baví mě nejen proto, že pomáháme těm nejvíce potřebným a ohroženým, ale také proto, že celou službou prochází duch křesťanské pomoci, kdy pomáháme bez předsudků, s důvěrou a lidskostí.“


- Barbora Deutschová, koordinátorka programu Pomoci lidem v sociální nouzi, Maltézská pomoc, studentka navazujícího oboru Diakonika

Poslední změna: 11. říjen 2023 13:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám