• Kontakty
  • Kontaktní a fakturační údaje

Kontaktní a fakturační údaje

KONTAKTNÍ ÚDAJE


Děkan:

doc.Jiří Mrázek, Th.D.

Tel.: 221 988 200


Sekretariát:

Ing. Táňa Sáblíková

Tel.: 221 988 216

Fax: 221 988 215


Tajemnice:

Ing. Eva Svobodová

Tel.: 221 988 219

FAKTURAČNÍ ÚDAJE


Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

bankovní spojení: 85439011/0100


Pozn.: název musí být vždy uveden přesně v tomto znění, bez zkratek.


Poslední změna: 16. listopad 2021 09:56 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám