• Kontakty
  • Kontaktní a fakturační údaje

Kontaktní a fakturační údaje

KONTAKTNÍ ÚDAJE


děkan

Jan Roskovec, Ph.D.

Tel.: 221 988 200

sekretariát děkana

Zuzana Veselá

Tel.: 221 988 216

tajemník

Pavel Moskala, Th.D.

Tel.: 221 988 219


Adresa pro

poštovní styk:

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


FAKTURAČNÍ ÚDAJE


Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

bankovní spojení: 85439011/0100


Pozn.: název musí být vždy uveden přesně v tomto znění, bez zkratek.


Poslední změna: 22. prosinec 2023 01:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám