NABÍDKY akcí v zahraničí

Ohm International Summer School 2024

V areálu Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm se bude konat od 15. do 26. července mezinárodní letní škola. Studentům z celého světa nabízí možnost účastnit se čtyř různých kurzů a pestrého kulturního a volnočasového programu. Kurzy:

 • AI-based Early Stage Planning for the AEC Industry

 • Confident and Effective Communication

 • Electronic Music Production

 • New Forms of Sustainable Management: Due Diligence and Digitalization in Sustainable Supply Chains

Podrobné informace o učebních plánech a profilech pro přijetí do jednotlivých kurzů jsou k dispozici na webových stránkách.

Uzávěrka přihlášek je 15. května 2024.

Případné zájemce prosíme, aby nás o podání žádosti informovali emailem 


Universität Hamburg - virtual study abroad - intercultural training

Univerzita v Hamburku pokračuje v pořádání virtuálních studijních programů pro studenty z partnerských univerzit. 26. a 27. dubna 2024 proběhne v angličnitě online workshop Transcultural Awareness Training. Účast je zdarma, využijte manuál k přihlášení na webu univerzity.


DAAD - nabídka výzkumných stipendijních pobytů v Německu

Německá akademická výměnná služba (DAAD) vyhlásila jarní výzvu pro podávání žádostí o výzkumné stipendijní pobyty v následujících programech:

Uchazeči se mohou hlásit přes portál DAAD do úterý 30. dubna 2024 včetně. Stipendijní pobyt může začít nejdříve v prosinci 2024.

Konzultace e-mailem a na telefonních číslech +420 224 931 182 a +420 702 142 340.

Případné zájemce prosíme, aby nás o podání žádosti informovali emailem

 

Nabídka praktických stáží Erasmus+ v zahraničí


Informujeme o aktuálně uvolněných pozicích na praktickou stáž Erasmus+ v Českých centrech ve Stockholmu a Berlíně

Více informací naleznete na:  

Dále na základě osobních kontaktů pracovníků EDUCA International je stále možnost využít tyto stážistické pozice: 

Případné zájemce prosíme, aby nás o podání žádosti informovali emailem


Stipendia Fulbrightova programu pro studenty i vědecké pracovníky AR 2025/2026

Fulbrightovo postgraduální stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM. Podmínkou je dokončené bakalářské studium a dobrá znalost angličtiny.

Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny. Podmínkou je titul Ph.D., předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA.

Více informací o podmínkách a termínech uzávěrek najdete zde

Případné zájemce prosíme, aby nás o podání žádosti informovali emailem



AIA: Stipendia, pozvánky na akce, vzdělávací aktivity

Pravidelný měsíční přehled aktualit AIA s pozvánkami na akce, nabídkou stipendií a dalších vzdělávacích aktivit si nyní můžete zobrazit a stáhnout ve formátu PDF:

na květen pod tímto odkazem

na duben pod tímto odkazem - některé nabídky platí až do května

na březen pod tímto odkazem - některé nabídky platí až do května


Případné zájemce prosíme, aby nás o své žádosti o stipendium informovali .


S dotazy a připomínkami se neváhejte obrátit na kolegy z AIA.

 

Akademická informační agentura (AIA)

Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů

 

Tel.: (+420) 221 850 504, 221 850 505 

E-mail:aia@dzs.cz

 

Nabídka stipendijních pobytů na partnerských univerzitách v Německu a ve Švýcarsku v AR 2024/2025


Stipendia na partnerských univerzitách v Německu a ve Švýcarsku – AR 2024/2025


Podobně jako v uplynulých letech nabízí naše partnerské univerzity několik stipendijních pobytů na akademický rok 2024/2025 pro studenty a doktorandy v rámci meziuniverzitní spolupráce. Jedná se o univerzity:


Universität Hamburg

Universität des Saarlandes

Universität Leipzig

Universität Heidelberg

Universität Basel


Veškeré dokumenty studenti nahrají do online aplikace do 16. 4. 2024.


Podrobnější informace ZDE.


K vyplnění: Academic Visitor Application (doktorandi)


Studijní plán (studenti)


 Případné zájemce prosíme, aby nás o své žádosti o stipendium informovali .


Výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v LS AR 2024/2025


Odbor zahraničních vztahů RUK vyhlašuje výběrové řízení na výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v letním semestru akademického roku 2024/2025 na Hebrew University of Jerusalem (2 místa) a University of Jordan (2 místa).


K výběrovému řízení studenti nahrají do webové aplikace následující dokumenty v anglickém jazyce, není-li uvedeno jinak:

· životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)

· motivační dopis

· konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě (formulář ke stažení)

· doporučující dopis z katedry (pro VŘ lze česky, doporučujeme v angličtině)

· aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ

· doklad o jazykové způsobilosti

· Studenti doktorského studijního programu, kteří se hlásí na výzkumný pobyt a nemají zájem o předměty, přiloží navíc ještě příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity. Upozorňujeme, že v některých případech se studenti na výzkumný pobyt hlásí sami, mimo výběrové řízení. Informace lze najít na webu u jednotlivých univerzit nebo dotazem na příslušného koordinátora OZV RUK.


Příjem přihlášek studentů prostřednictvím online aplikace: 1. - 30. dubna 2024 včetně

O podané žádosti informujte Zahraniční oddělení ETF .


Podrobnější informace k výběrovému řízení včetně manuálu k online aplikaci a kritérií pro hodnocení prorektorkou pro zahraniční záležitosti se nacházejí na webových stránkách

https://cuni.cz/uk-37.html Podmínky přijímacího řízení a studia na zahraniční univerzitě si studenti vyhledají na internetových stránkách příslušné univerzity.



Nabídka 4EU+ online kurzů v letním semestru na Univerzitě v Heidelbergu.

Rádi bychom vás upozornili na nově zveřejněnou nabídku 4EU+ online kurzů, kterou pro letošní letní semestr vypsala Univerzita v Heidelbergu. V nabídce jsou kurzy v angličtině a němčině v oblasti práva, religionistiky, překladatelství, geografie, politické ekologie a dalších. Veškeré informace o kurzech a registračním postupu jsou dostupné na 4EU+ studentském portále: https://sp.4euplus.eu/courses. Přihlašování je otevřené do 30. března 2024.


Vaše dotazy zodpoví 4EU+ Officer at CU / 4EU+ Communication Officer


Případné zájemce prosíme, aby nás o své přihlášce informovali .



Třetí ročník stipendijního programu „France Excellence Europa“

Právě byl zahájen třetí ročník stipendijního programu "France Excellence Europa", který umožňuje studentům z 26 zemí Evropské unie získat stipendium na magisterské studium na francouzské vysoké škole.


Veškeré informace o tomto stipendiu, podmínkách, výhodách a postupu podávání žádostí najdete na tomto odkazu a přihlášku zašlete nejpozději do 29. března 2024 na adresu:


Nemluvíte francouzsky vůbec nebo neumíte dostatečně dobře ke studiu ve francouzštině? Žádný strach, ve Francii existuje mnoho programů vyučovaných v angličtině na magisterské úrovni! Podívejte se do online katalogu programů vyučovaných v angličtině.


Se svými dotazy se obraťte na Mathilde Lagarde, vedoucí informační kanceláře Campus France v Praze


Výběrové řízení - Exchange scholarship winter semester 2024/25 HHU Düsseldorf

HHU Düsseldorf vypisuje výběrové řízení na stipendium pro 1 studenta UK (bakalářské + magisterské studium) v zimním semestru 2024/2025 (na max. 5 měsíců). Výše stipendia je 934 EUR měsíčně.


Podklady k žádosti o stipendium pro studenty (bakalářské a magisterské studium)

 

 • strukturovaný životopis v němčině nebo v angličtině

 • motivační dopis v němčině nebo v angličtině

 • konkrétní studijní plán – Study plan

 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga UK v němčině, popř. angličtině

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě) – min. úroveň B2

 • potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr

 • předběžný příslib přijetí od pedagoga z HHU Düsseldorf

 

Studenty prosíme o nahrání veškerých dokumentů do online aplikace do 8. 3. 2024. Případné zájemce prosíme, aby nás o své žádosti o stipendium informovali .

 

Building transformative and sustainable societies

Protestant University of Applied Sciences Freiburg pořádá v zimním semestru 2024/2025 mezinárodní kurz pro studenty bakalářského studijního programu sociálních a vzdělávacích profesí. Jazykem výuky je angličtina - požadována úroveň B2. Kurz probíhá od 25. září 2024 do 25. ledna 2025.

Uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2024. Veškeré informace o Univerzitě, programu kurzu, ubytování najdete zde

Pro financování pobytu je možno požádat o Baden-Württemberg STIPENDIUM viz. níže.



Výběrové řízení na stipendia Baden-Württemberg-STIPENDIUM 2024/25


Protestant University of Applied Sciences Freiburg již pošestnácté vypisuje výběrové řízení na stipendia pro studenty, která uděluje Bádensko-Württemberská nadace ve Stuttgartu.

Deadline pro přihlášky je 31. března 2024.

Informace o průběhu výběrového řízení, podmínkách účasti a požadavcích na uchazeče najdete zde

Formulář žádosti si můžete stáhnout zde



International Summer School 2024 - Applications Now Open

Mezinárodní letní škola 2024 na University of Glasgow nabízí v červnu a červenci mnoho zajímavých kurzů.


Bližší informace najdete zde.


Jako studenti UK máte nárok na 10 % slevu z kurzovného. Kurzovné zahrnuje vyzvednutí na letišti při příletu, orientační a uvítací akci, společenský a kulturní program včetně celodenního výletu. Ubytování je pro všechny účastníky zajištěno a platí se zvlášť.


S případnými dotazy se obraťte na:




Stipendia pro asistenty výuky českého jazyka na školách v Sasku


Saské ministerstvo školství nabízí zájemcům z České republiky stipendia pro stáže na školách ve Svobodném státě Sasko. Stážisté budou působit jako asistenti německých učitelů při výuce češtiny (nepovedou samostatnou výuku). Stážisté budou pobírat stipendium ve výši 1000 EUR měsíčně. Přihlásit se mohou absolventi a studenti (po 4. semestru studia) zpravidla v oborech germanistika nebo učitelství německého jazyka ve věku 20 až 29 let.


Přihlášky přijímá saská strana emailem do 31. května 2024.


Bližší informace naleznete v přehledu nabídky zde


S dotazy se prosím obracejte na paní Marii Ledwa na: .



TEL AZEKA 2024 – ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V IZRAELI

Termín: 17. - 30. srpna 2024


Kde: Tel Azeka, Izrael


Uzávěrka přihlášek: STŘEDA 13. března 2024 do 14:00


Formulář přihlášky ZDE zasílejte na tento


Pohovory: ČTVRTEK 21. března 2024 od 9:00 (čas a místo budou upřesněny všem řádně přihlášeným)


Informační leták ZDE


Propozice čtěte ZDE



Mimo-projektové mobility zaměstnanců a studentů UK v rámci 4EU+



Mimo-projektové mobility v rámci Aliance 4EU+ jsou takové mobility, které probíhají na partnerských univerzitách Aliance 4EU+ bez vazby na konkrétní schválený projekt (EDU projekty, SEED4EU+, minigranty atp.). Zároveň do této kategorie spadají také mobility, které se nekonají na partnerských institucích, ale mají zřejmou vazbu na aktivity Aliance (např. prezentace výsledků aliančního projektu, rozšíření alianční spolupráce atp.).

 

Nově je možné na takovou mobilitu žádat o finanční podporu ze zdrojů 4EU+ v rámci výběrových řízení, a to čtyřikrát ročně (v březnu, červnu, září a prosinci) na následující dva kvartály tak, aby bylo možné jak dlouhodobé plánování stáží, tak i flexibilní reakce na neplánované výjezdy.

 

Více informací, včetně popisu procesů a online přihlášky, naleznete zde.



Vyhlášení výzvy stipendijního programu SYLFF Fellowship Program


Stipendijní program SYLFF japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research (TKFD) slouží k podpoře vzdělávání vynikajících studentů - doktorandů - s vůdčím potenciálem, kteří vynikají svou osobností, dosavadními pracovními výsledky, tématem dizertační práce i vizí. Ve výběrovém řízení poté Univerzitní komise vybere dva nejlepší, které nominuje japonské nadaci Tokyo Foundation for Policy Research. Ta rozhodne o jejich schválení a přiznání stipendia.


Postup nominací a výběru uchazečů je blíže specifikován v příloze SYLFF_Postup nominace a výběru uchazečů. Příhlášky do fakultního výběrového řízení posílejte k rukám na studijním oddělení do 30. dubna 2024.


Podrobnější informace k programu a výběrovému řízení jsou k dispozici na webových stránkách



Online vzdělávání na Universität Hamburg v LS 2024 / Online education offer from Universität Hamburg in SS 2024


Application Form SS 2024


Virtual Courses SS 2024


Uzávěrka přihlášek na intenzivní kurzy je 16. února 2024

Application deadline for intensive courses is February, 16th, 2024


Kontakt/Contact: Annika Johannsen


Odbor zahraničních vztahů Rektorátu Univerzity Karlovy informuje o vyhlášení výběrového řízení na stipendijní pobyty na letní kurzy německého jazyka na HHU Düsseldorf (3 - 4 stipendijní místa). Výběrové řízení na tyto stipendijní pobyty pro studenty je opět vyhlášeno přes online aplikaci. Zde najdete podrobné informace v angličtině a němčině.

Studenty prosíme o nahrání veškerých dokumentů do online aplikace do 14. 2. 2024.

 

Podklady k žádosti o jazykový kurz:

 

- vyplněný formulář přihlášky na jazykový kurz

- strukturovaný životopis v NJ nebo v AJ

- motivační dopis v NJ nebo v AJ


 Případné zájemce prosíme, aby nás o své žádosti o stipendium informovali .



IEG - Stipendia pro PhD studenty


Leibniz Institute of European History (IEG) uděluje stipendia pro PhD studenty v oblasti evropské historie, historie náboženství a dalších historických disciplínách. Pro studijní pobyty začínající v září 2024 a později. Více informací naleznete na letáku v anličnině nebo němčině. Uzávěrka přihlášek je 15. února 2024.


Případné zájemce prosíme, aby nás o své žádosti o stipendium informovali .



Gustav-Adolf-Werk e.V. - nabídka stipendií na AR 2024/2025


GAW uděluje šest stipendií studentům/studentkám teologie ke studiu v Lipsku v období od 1. září 2024 do 31. července 2025.


Vybraným studentům bude poskytnuto:

• Měsíční stipendium ve výši 655 EUR, zdravotní pojištění, příspěvek na literaturu (až 100 EUR na celé období), úhrada cestovních nákladů při příjezdu a odjezdu, poplatek za semestr, semestrální jízdenka v Lipsku


V rámci přípravy na studijní pobyt proběhne v září 2024 intenzivní kurz němčiny. Tento kurz je přizpůsoben studiu teologie a je pro studenty povinný. Vyžaduje se znalost němčiny minimálně na úrovni B1.


Přihlášky a další podmínky naleznete také na webových stránkách: https://www.gustav-adolf-werk.de/stipendien.html a na tomto letáku.


DŮLEŽITÉ: Žádost o stipendium GAW a poté žádost o místo na univerzitě jsou dva nezávislé procesy!

Při žádosti o místo na univerzitě můžete využít ZOOM informační schůzky s vedoucí stipendií .


Kompletní přihlášky v němčině (příp. angličtině) je nutné zaslat do 28. února 2024 prostřednictvím vedení vašeho církevního sboru na následující adresu:


S dotazy se obracejte na Carmen Klimasch (sekretariát), tel.: (0049 341) 490 62 23, e-mail:


Případné zájemce prosíme, aby nás o své žádosti o stipendium informovali .




Bridging Gaps 2024 – výběrové řízení


Bridging Gaps je iniciativa Centre for Contextual Biblical Interpretation (CCBI) ve spolupráci s Faculty of Religion and Theology of the Vrije Universiteit Amsterdam (FRT, VU Amsterdam), Protestant Theological University (PThU Amsterdam), holandskou organizací Kerk in Actie a dalšími partnery.


Program Bridging Gaps umožňuje studentům z Latinské Ameriky, východní Evropy, Afriky, Asie a Středního východu pracovat na vlastním výzkumu po dobu tří měsíců pod záštitou školitele VU Amsterdam nebo PThU. Během programu se studenti teologie z celého světa seznámí s nizozemskou společností a církevním životem.

V brožuře naleznete podrobné informace o obsahu programu, kritériích přihlášky a výběrového řízení.


Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je 14. ledna 2024.


Případní zájemci se mohou informovat o postupu na zahraničním oddělení. Schůzku si domluvte předem .



Nabídka měsíčních stipendijních pobytů pro doktorandy a akademiky na partnerských univerzitách v roce 2024


Podobně jako v uplynulých letech nabízí naše partnerské univerzity několik měsíčních stipendijních pobytů pro doktorandy a akademiky v rámci meziuniverzitní spolupráce.


Jedná se o tyto univerzity:


Universität zu Köln

• 3 jednoměsíční stipendia pro doktorandy – 1200 EUR měsíčně

• 1 jednoměsíční stipendium pro akademiky – 2000 EUR měsíčně


Universität Hamburg

• 6 jednoměsíčních stipendií pro doktorandy – 1200 EUR měsíčně

• 5 jednoměsíčních stipendií pro akademiky – 1900 EUR měsíčně


Universität Heidelberg

• 1 jednoměsíční stipendium pro doktorandy - 1200 EUR měsíčně


Universität Bonn

• 1 jednoměsíční stipendium pro doktorandy - 1200 EUR měsíčně


Požadované přílohy:


a) Academic Visitor Application

b) Strukturovaný životopis (jen u doktorandů)

c) Předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity (u akademiků zvací dopis)

d) Podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině (jen u doktorandů)

e) Studijní průměr z předešlého studia (jen u doktorandů)


Prosíme akademiky o zaslání všech podkladů na zahraniční oddělení fakult do 5. 12. 2023. Výběrové řízení na tyto měsíční pobyty pro doktorandy bude již vyhlášeno přes online aplikaci. Doktorandy prosíme o nahrání veškerých dokumentů do online aplikace do 5. 12. 2023.


Případné zájemce prosíme, aby nás o podání přihlášky informovali



Stipendia na letní semestr 2024 do Německa - GFPS-CZ


Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě (GFPS-CZ) vás s radostí informuje, že bylo vypsáno výběrové řízení na poskytnutí stipendií na letní semestr 2024. 

 

Jedná se o stipendium na výjezd českých studentů do sousedního Německa, resp. na vybranou německou vysokou školu či univerzitu. GFPS zprostředkovává tato stipendia všem studentům, kteří mají zájem o německý jazyk (a chtějí ho zlepšit), o německou kulturu a obecně o zkušenosti ze zahraničí. Tato stipendia jsou poskytována studentům za podpory Česko-německého fondu budoucnosti. 

 

Podrobné informace o základních požadavcích a z nich plynoucích výhodách naleznete zde:

Leták pro stipendia na studium

Leták pro stipendia na praxi

Přihláška


Uzávěrka pro příjem přihlášek je 15. 11. 2023.


Případné zájemce prosíme, aby nás o podání přihlášky informovali emailem:


Výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod

Odbor zahraničních vztahů RUK vyhlašuje výběrové řízení na výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v akademickém roce 2024/2025 na

Hebrew University of Jerusalem, Izrael - 2 místa na jeden akademický rok


K výběrovému řízení studenti nahrají do webové aplikace následující dokumenty v anglickém jazyce, není-li uvedeno jinak:

• Životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)

• Motivační dopis

• Konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě (formulář ke stažení)

• Doporučující dopis z katedry (lze česky, doporučujeme v angličtině)

• Aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ

• Doklad o jazykové způsobilosti

• Studenti doktorského studijního programu, kteří se hlásí na výzkumný pobyt a nemají zájem o předměty, přiloží navíc ještě příslib přijetí od akademického pracovníka

partnerské univerzity. Upozorňujeme, že v některých případech se studenti na výzkumný pobyt hlásí sami, mimo výběrové řízení. Informace lze najít na webu u jednotlivých

univerzit nebo dotazem na příslušného koordinátora OZV RUK.


Příjem přihlášek studentů prostřednictvím online aplikace: 7. - 31. října 2023 včetně


Podrobnější informace k výběrovému řízení včetně manuálu k online aplikaci a kritérií pro hodnocení prorektorkou pro zahraniční záležitosti se nacházejí na webových stránkách https://cuni.cz/uk-37.html. Podmínky přijímacího řízení a studia na zahraniční univerzitě si studenti vyhledají na internetových stránkách příslušné univerzity.


INFORMUJTE ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ FAKULTY , JESTLIŽE SI PODÁTE ŽÁDOST!


DAAD - aktuální stipendijní nabídka

Zveřejňujeme nabídku stipendií Německé akademické výměnné služby (DAAD) pro Českou republiku na akademický rok 2024-2025.


STIPENDIA PRO JEDNOTLIVCE

15. listopadu 2023 – deadline pro odevzdání přihlášek na následující stipendia:

 • pro studenty:

-Studijní stipendia - magisterské studium pro všechny vědní obory

 • pro absolventy a doktorandy:

- Krátká výzkumná stipendia pro absolventy a doktorandy(1-6 měsíců)

- Roční výzkumná stipendiapro doktorandy (7-12 měsíců)

- Výzkumná stipendia v rámci doktorátu s dvojím vedením/v rámci Cotutelle (max. 2 roky)

 • pro postdoktorandy a vysokoškolské učitele:

- Krátká výzkumná stipendia pro postdoktorandy(1-6 měsíců)

- Bilaterální výměna vědců (1-3 měsíce)

- Výzkumné pobyty pro VŠ-učitele a vědce (1-3 měsíce)

- Pobyty pro VŠ-učitele v oblastech umění a architektura(1-3 měsíce)

 • pro bývalé stipendisty:

- Nová pozvání pro bývalé stipendisty (1-3 měsíce)


1. prosince2023 - deadline pro odevzdání přihlášek na Letní kurzy v Německu pro zahraniční studenty (3-4 týdny)


STIPENDIA PRO SKUPINY

1. listopadu 2023 - deadline pro odevzdání přihlášek na Studijní cesty skupin zahraničních studentů do Německa


Kompletní nabídku PROJEKTOVÝCH STIPENDIÍ a PROGRAMŮ PRO VYSOKÉ ŠKOLY vypisovaných organizací DAAD najdete zde.

Pro úplnost leták se stipendijními programy DAAD pro ČRna akademický rok 2024-2025 a informační leták naší kanceláře s užitečnými odkazy.


DAAD IP Prag

Masarykovo nábř. 32

110 00 Praha 1

Tschechische Republik

Tel.: +420 224 931 182

Mob: +420 702 142 340

E-mail:

Web: www.daad.cz

www.facebook.com/daadceskarepublika

www.instagram.com/daad_ceskarepublika



Semestrální stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel na Universität Hamburg na letní semestr 2024

Partnerská Universität Hamburg nabízí v rámci meziuniverzitní dohody studentům a doktorandům Univerzity Karlovy semestrální stipendijní pobyty na letní semestr akademického roku 2024 - Stipendium za účelem přípravy bakalářské, diplomové nebo dizertační práce


Délka stipendia: 4 měsíce - v letním semestru - 2. 4. – 13. 7. 2024

Výše stipendia: 930,- EUR měsíčně

Počet nabízených stipendií v rámci Univerzity Karlovy je 5 - 7 stipendií


Veškeré dokumenty studenti nahrají do ONLINE APLIKACE do 25. 9. 2023. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení na RUK je 3. 10. 2023.


Podklady k žádosti o stipendium pro studenty bakalářského a magisterského studia

• strukturovaný životopis (v němčině nebo v angličtině)

• studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině

konkrétní studijní plán

• 2 doporučující dopisy vysokoškolských pedagogů na UK v němčině, popř. angličtině

• potvrzení o stupni znalosti němčiny min. úroveň B1+ nebo potvrzení o stupni znalosti angličtiny min. úroveň B2 - v případě výběru kurzů v AJ (certifikát o složení jazykové zkoušky nebo potvrzení z katedry jazyků/jazykového centra fakulty)

• potvrzený výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ, studijní průměr


Podklady k žádosti o stipendium pro doktorandy

• strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)

vyplněný formulář Academic visitor application

• studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině

• shrnutí tématu dizertační práce (v němčině nebo angličtině)

• 2 doporučující dopisy vysokoškolských pedagogů na UK (v němčině, popř. angličtině)

• potvrzení o přijetí do doktorského studia

• potvrzený výpis studijních výsledků z předešlého studia, studijní průměr

• potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny - min. úroveň B2 (certifikát o složení jazykové zkoušky nebo potvrzení z katedry jazyků/jazykového centra fakulty)

• předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity


INFORMUJTE ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ FAKULTY , JESTLIŽE SI PODÁTE ŽÁDOST!


Dodatečná nabídka semestrálních pobytů pro studenty a doktorandy na partnerských univerzitách v Německu a ve Švýcarsku na LS 2024


G

oethe Universität Frankfurt am Main

• 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia - 300 EUR měsíčně


Universität des Saarlandes

• 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského nebo magisterského studia - 934 EUR měsíčně

• 2 semestrální stipendia pro doktorandy - 1200 EUR měs. (možné vyjet na několik týdnů – max. 3 měsíce v období leden – prosinec 2024)


Heinrich Heine Universität Düsseldorf

• 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského a magisterského studia – 934 EUR měsíčně (není určeno pro doktorandy)

Požadavek: písemné potvrzení od školitele z HHU Düsseldorf, že je ochotný se o studenta postarat v průběhu pobytu


Universität Basel

• 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia - 1500 CHF měsíčně


Prozatím nadále umožňujeme, aby si studenti zvolili navíc jednu univerzitu jako náhradní řešení.

Veškeré dokumenty studenti nahrají do ONLINE APLIKACE do 2. 10. 2023. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení na RUK je 11. 10. 2023.


Podklady k žádosti o stipendium pro studenty bakalářského a magisterského studia

• strukturovaný životopis (v němčině nebo v angličtině)

• studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině

konkrétní studijní plán

• doporučující dopis vysokoškolského pedagoga na UK v němčině, popř. angličtině

• potvrzení o stupni znalosti němčiny min. úroveň B1+ nebo potvrzení o stupni znalosti angličtiny min. úroveň B2 - v případě výběru kurzů v AJ (certifikát o složení jazykové zkoušky nebo potvrzení z katedry jazyků/jazykového centra fakulty)

• potvrzený výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ, studijní průměr

• písemné potvrzení od školitele z partnerské univerzity, že je ochotný se o studenta postarat v průběhu pobytu (pouze u HHU Düsseldorf)


Podklady k žádosti o stipendium pro doktorandy

• strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)

vyplněný formulář Academic visitor application

• studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině

• shrnutí tématu dizertační práce (v němčině nebo angličtině)

• doporučující dopis vysokoškolského pedagoga na UK (v němčině, popř. angličtině)

• potvrzení o přijetí do doktorského studia

• potvrzený výpis studijních výsledků z předešlého studia, studijní průměr

• potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny - min. úroveň B2 (certifikát o složení jazykové zkoušky nebo potvrzení z katedry jazyků/jazykového centra fakulty)

• předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity


INFORMUJTE ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ FAKULTY , JESTLIŽE SI PODÁTE ŽÁDOST!













Poslední změna: 3. květen 2024 12:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám