Katedra filosofie

Vedoucí katedry filosofie

prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.

221 988 323


Katedra filosofie se zaměřuje na: dějiny křesťanského myšlení, hermeneutika, filosofické otázky spjaté s náboženstvím.


Poslední změna: 14. únor 2022 17:26 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám