Katedra filosofie

Vedoucí katedry filosofie

prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.

221 988 323


Katedra filosofie se zaměřuje na: dějiny křesťanského myšlení, hermeneutika, filosofické otázky spjaté s náboženstvím.

Lidé na katedře filosofie


vedoucí

prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.

odborný asistent

Mgr. Jan Kranát, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.

věděčtí pracovníci

Vyacheslav Lytvynenko, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Markéta Dudziková, Ph.D.

Mgr. Magdalena Marunová, Ph.D.


Historický vývoj katedry

převzato ze sborníku: 75 let Evangelické bohoslovecké fakulty. Praha : UK ETF, 1994.Poslední změna: 24. listopad 2021 20:22 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám