Vyučované předměty

KursyRozvrh katedry filosofie v akademickém roce 2019/2020


ZS

Úvod do filosofie (O. Navrátilová) anotace

st 13.30–15.00 Velká posl.

Přednáška: Antická filosofie (J. Kranát) anotace

st 15.10–16:40 Velká posl.

Přednáška: Ruská filosofie (J. Kranát) anotace

út 15.10–16.40 H

Proseminář: Stoa: spiritualita pozdní antiky (L. Karfíková) anotace

út 16.50–18.20 H

Seminář: Augustin a Marius Victorinus o božské Trojici (L.Karfíková, V. Němec)

čt 17.30–19.00, FF UK, místnost 218

Výběrový seminář: Ruská filosofie, Pavel Florenskij (J. Kranát, K. Bauer Kočandrle)

st 10.05–11.35 Malá posl.

Doktorandský seminář: (L. Karfíková, J. Kranát, O. Navrátilová) anotace

út 18.30–20.00 G (3. patro)

Seminář UNCE: Imago Dei (L. Karfíková, Š. Špinka) anotace

st 16.50-18.20 H (4. patro)

LS

Úvod do filosofie 2 (J. Kranát)

st 13.30–15.00 Velká posl.

Filosofie novověku (Německý idealismus) - repetitorium (J. Kranát, O. Navrátilová)

út 13.30–15.00 Velká posl.

Seminář: Wilhelm Dilthey (J. Kranát, O. Navrátilová)

st 15.10–16.40 C

(Pro)seminar Deutsch: Johann Gottfried Herder (J. Kranát, O. Navrátilová)

út 16.50–18.25 C

            


Zkoušky


Ke zkoušce je třeba se zapsat pomocí Studijního informačního systému:

UPOZORNĚNÍ: Mimo vypsané termíny se z filosofie nezkouší!


  • Podmínky ke zkouškám .doc

  • Doporučená četba ke zkouškám .doc

  • Otázky ke zkouškám .doc

  • Ukázky tezí podávaných ke zkoušce z filosofie v rámci doktorského studia .pdfInformace pro dálkaře


  • RETK7002 Úvod do filosofie II - proseminář anotace

  • RETK7032 Filosofie 2 (Filosofie 20. století) anotacePoslední změna: 8. říjen 2019 15:49 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám