Doktorské studium

Doktorský program "Filosofie náboženství" na ETF UK ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR


Nový 4-letý doktorský program "Filosofie náboženství" s výukou v českém, anglickém a německém jazyce garantovaný společně ETF UK a Filosofickým ústavem AV ČR navazuje na dobíhající doktorské programy ETF UK "Filosofie" a "Historická teologie a teologie náboženství".

Filosofický ústav AV ČR se sídlem Jilská 361/1, Praha 1, PSČ 110 00

MŠMT udělilo akreditaci oboru 3. března 2016 na základě souhlasného stanoviska Akreditační komise z 18. února 2016 a to s platností do 31. března 2024:

Rozhodnutí o akreditaci

Od r. 2015 spolupráce s programem: The History of Human Freedom and Dignity in Western Civilization (A Marie Curie Innovative Training Network ITN-HHFDWC-676258):

http://itn-humanfreedom.eu/project-description/Oborová rada doktorského programu "Filosofie náboženství"


 • Doc. Dalibor Antalík, ThD. (FF UK)

  Prof. PhDr. Ivan Blecha (FF UP Olomouc)

  Doc. Jakub Čapek, PhD. (FF UK)

  Doc. Pavel Hošek, ThD. (ETF UK)

  Prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. (garant oboru, předsedkyně)

  PhDr. Petr Kitzler, PhD. (FLÚ AV ČR)

  Prof. PhDr. Pavel Kouba (FF UK)

  Jan Kranát, PhD. (ETF UK)

  Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. (FLÚ AV ČR)

  PhDr. Milan Lyčka, PhD. (FF UK)

  Václav Němec, PhD. (FLÚ AV ČR)

  Prof. Jan Sokol, PhD. CSc. (FHS UK)

  Doc. MUDr. Štěpán Špinka, PhD. (FF UK)


Informace ke studiu oboru "Filosofie náboženství"


Forma státní doktorské zkoušky a obhajoby disertace


Ukázky tezí podávaných ke zkoušce z filosofie v rámci doktorského studia


Dobíhající doktorský program "Filosofie" na ETF UK


Oborová rada doktorského programu filosofie na ETF UK


 • Prof. PhDr. Ivan Blecha (FF UP Olomouc)

  Doc. Jakub Čapek, PhD. (FF UK)

  Doc. Pavel Hošek, ThD. (ETF UK)

  Prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. (předsedkyně)

  Prof. PhDr. Pavel Kouba (FF UK)

  Jan Kranát, PhD. (ETF UK)

  Václav Němec, PhD. (FLÚ ČAV)

  Prof. Jan Sokol, PhD. CSc. (FHS UK)

  Doc. MUDr. Štěpán Špinka, PhD. (FF UK)


Absolventi doktorského studia na katedře filosofie (dle roku obhajoby disertace)

 • 2003 – MUDr. Jan Payne, PhD.: Odkud zlo? : o nezkrotnosti čili slabosti lidské vůle : disertační práce. Praha, 2003.

 • 2014 - Mgr. Olga Navrátilová, PhD.: Stát a náboženství v Hegelově právní filosofii

 • 2014 - Mgr. Jindřich Veselý, PhD.: Mýtus v myšlení Jana Patočky

 • 2014 - Vyacheslav Lytvynenko, PhD.: The Doctrine of God and Deification in Athanasius of Alexandria

 • 2014 - Mgr. Jan Černý, PhD.: Jevení a spása: Subjektivita v materiální fenomenologii Michela Henryho

 • 2014 - doc. ThDr. Petr Macek: Filosofický teismus Charlese Hartshorna a jeho význam pro diskusi o vztahu teologie a filosofie

 • 2014 - Mgr. Filip Outrata: Teologie stvoření Juliana z Aeclana

 • 2016 - Mgr. Jakub Formánek: Pojem rozumu u Leibnize a jeho místo v přirozené teologii

 • 2019 - Mgr. Markéta Bendová-Dudziková: Interpretace Mojžíšova života podle Řehoře z Nyssy v návaznosti na myšlení Filóna AlexandrijskéhoDoktorandi katedry filosofie (dle roku přijetí)

 • 2016 - Morten Kock Møller, Origenian Ideas in Augustine’s Interpretation of Romans 9, školitelka L. Karfíková,

  studium v rámci programu: The History of Human Freedom and Dignity in Western Civilization (A Marie Curie Innovative Training Network ITN-HHFDWC-676258):

  http://itn-humanfreedom.eu/project-description/

 • 2017 - Samuel Zajíček, Lidská duše ve smyslovém světě dle Plótínovy filosofie, školitelka L. Karfíková

 • 2018 - Ivanna Dovhoruk, Pojem libido v myšlení S. Freuda a sv. Augustina, školitelka L. KarfíkováPoslední změna: 21. říjen 2019 22:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám