Filozofie náboženství

Doktorský program "Filosofie náboženství" na ETF UK ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR


Doktorský program "Filosofie náboženství" na ETF UK ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR


Nový 4-letý doktorský program "Filosofie náboženství" s výukou v českém, anglickém a německém jazyce garantovaný společně ETF UK a Filosofickým ústavem AV ČR navazuje na dobíhající doktorské programy ETF UK "Filosofie" a "Historická teologie a teologie náboženství".


Společně akreditovaný doktorský studijní program umožňuje doktorandům mj. zvolit si školitele svého doktorského studia kromě pedagogů z ETF UK rovněž z řad pracovníků Filosofického ústavu AV ČR. Termín podání přihlášky: 30. dubna.


MŠMT udělilo akreditaci oboru 3. března 2016 na základě souhlasného stanoviska Akreditační komise z 18. února 2016 a to s platností do 31. března 2024:

Rozhodnutí o akreditaci

Od r. 2015 spolupráce s programem: The History of Human Freedom and Dignity in Western Civilization (A Marie Curie Innovative Training Network ITN-HHFDWC-676258):

http://itn-humanfreedom.eu/project-description/Oborová rada doktorského programu "Filosofie náboženství":


Doc. Dalibor Antalík, ThD. (FF UK)

Prof. PhDr. Ivan Blecha (FF UP Olomouc)

Doc. Jakub Čapek, PhD. (FF UK)

Doc. Pavel Hošek, ThD. (ETF UK)

Prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. (garant oboru, předsedkyně)

PhDr. Petr Kitzler, PhD., DSc. (FLÚ AV ČR)

Prof. PhDr. Pavel Kouba (FF UK)

Jan Kranát, PhD. (ETF UK)

Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr., DSc. (FLÚ AV ČR)

PhDr. Milan Lyčka, PhD. (FF UK)

Václav Němec, PhD. (FF UK)

Doc. MUDr. Štěpán Špinka, PhD. (FF UK)


Informace ke studiu oboru "Filosofie náboženství"


Forma státní doktorské zkoušky a obhajoby disertace


Ukázky tezí podávaných ke zkoušce z filosofie v rámci doktorského studia


Dobíhající doktorský program "Filosofie" na ETF UK


Oborová rada doktorského programu filosofie na ETF UK:


Prof. PhDr. Ivan Blecha (FF UP Olomouc)

Doc. Jakub Čapek, PhD. (FF UK)

Doc. Pavel Hošek, ThD. (ETF UK)

Prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. (předsedkyně)

Prof. PhDr. Pavel Kouba (FF UK)

Jan Kranát, PhD. (ETF UK)

Václav Němec, PhD. (FF UK)

Doc. MUDr. Štěpán Špinka, PhD. (FF UK)


Absolventi doktorského studia na katedře filosofie (dle roku obhajoby disertace):

 • 2003 – MUDr. Jan Payne, PhD.: Odkud zlo? : o nezkrotnosti čili slabosti lidské vůle : disertační práce. Praha, 2003.

 • 2014 - Mgr. Olga Navrátilová, PhD.: Stát a náboženství v Hegelově právní filosofii

 • 2014 - Mgr. Jindřich Veselý, PhD.: Mýtus v myšlení Jana Patočky

 • 2014 - Vyacheslav Lytvynenko, PhD.: The Doctrine of God and Deification in Athanasius of Alexandria

 • 2014 - Mgr. Jan Černý, PhD.: Jevení a spása: Subjektivita v materiální fenomenologii Michela Henryho

 • 2014 - doc. ThDr. Petr Macek: Filosofický teismus Charlese Hartshorna a jeho význam pro diskusi o vztahu teologie a filosofie

 • 2014 - Mgr. Filip Outrata: Teologie stvoření Juliana z Aeclana

 • 2016 - Mgr. Jakub Formánek: Pojem rozumu u Leibnize a jeho místo v přirozené teologii

 • 2019 - Mgr. Markéta Bendová-Dudziková: Interpretace Mojžíšova života podle Řehoře z Nyssy v návaznosti na myšlení Filóna Alexandrijského

 • 2020 - Morten Kock Møller, Echoes of Origen: Augustine’s reception of the Commentary on RomansDoktorandi katedry filosofie (dle roku přijetí):

 • 2017 - Samuel Zajíček, Lidská duše ve smyslovém světě dle Plótínovy filosofie, školitelka L. Karfíková

 • 2018 - Ivanna Dovhoruk, Pojem libido v myšlení S. Freuda a sv. Augustina, školitelka L. Karfíková

 • 2020 - Mgr. Miloš David, Pohled současného pravoslavného teologického myšlení na některé aspekty Augustinova myšlení, školitelka L. KarfíkováPoslední změna: 13. prosinec 2023 05:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám