Evidování publikační činnosti

Evidence publikační a další tvůrčí činnosti na ETF

Zaměstnanci a studenti fakulty jsou jako autoři povinni evidovat všechny výsledky tvůrčí činnosti, které vznikly v rámci jejich pracovních úvazků či studia (především publikace), a to nejpozději do 3 měsíců od jejich zveřejnění.

Obecné informace, odkazy na předpisy a další dokumenty jsou na univerzitním webu o evidenci výsledků tvůrčí činnosti.


Fakultní koordinátorka: Mgr. Janina Moskalová, Th.D.

Formuláře se záznamy publikací zasílejte na


Vstup do databáze OBD v režimu prohlížení záznamů (pro kontrolu správnosti a úplnosti údajů) je na webu IS věda - evidence a hodnocení tvůrčí činnosti UK.


Přehled publikační činnosti fakulty (chronologicky) - veřejný vyhledavač


Aplikace pro vkládání záznamů (OBD)

Aplikace pro samostatné vkládání záznamů publikační činnosti verso.is.cuni.cz.


Metodika hodnocení


Formuláře pro odevzdání záznamů publikační činnosti

K odevzdání jednotlivých záznamů využijte následující formuláře:Formuláře se záznamy publikací zasílejte na


Forms for Submitting Publication Records (in English)Forms with publication records should be submitted to


Centrální evidence publikační činnosti v České republice


RIV Rejstřík informací o výsledcích

CEP Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje


Poslední změna: 26. září 2022 13:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám