Evidování publikační činnosti

Centrální evidence publikační činnosti v České republice


RIV (Rejstřík informací o výsledcích)

CEP (Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje)


Evidence publikační a další tvůrčí činnosti na ETF

Zaměstnanci a studenti fakulty jsou jako autoři povinni evidovat všechny výsledky tvůrčí činnosti, které vznikly v rámci jejich pracovních úvazků či studia (především publikace), a to nejpozději do 3 měsíců od jejich zveřejnění.

Obecné informace, odkazy na předpisy a další dokumenty jsou na univerzitním webu Evidence výsledků tvůrčí činnosti.

Fakultní koordinátorkou této agendy je .

Vstup do databáze OBD v režimu prohlížení záznamů (pro kontrolu správnosti a úplnosti údajů) je na webu IS věda - evidence a hodnocení tvůrčí činnosti UK.

Formuláře pro odevzdání záznamů publikační činnosti na ETF

K odevzdání jednotlivých záznamů využijte následující formuláře:FORMULÁŘE SE ZÁZNAMY PUBLIKACÍ ZASÍLEJTE NA .


Publication activity - formsPLEASE SUBMIT THE COMPLETED FORMS TO:

riv@etf.cuni.cz


Aplikace pro vkládání záznamů - OBD

- aplikace pro vkládání záznamů publikační činnosti - OBD


Metodika hodnoceníPoslední změna: 29. červenec 2019 16:58 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám