Centrum biblických studií


Centrum biblických studií je společné pracoviště ETF UK a Ústavu pro klasická studia AV ČR, vzniklé smlouvou ze dne 14. 12. 1998 "pro zajištění pokročilého bádání a doktorského i postgraduálního studia v disciplínách biblických věd a bádání o rané církvi".


ředitel: Jan Roskovec, Th.D.

tajemník: prof. ThDr. Martin Prudký


Další pracovníci CBS jsou uvedeni na stránkách CBS.


http://cbs.etf.cuni.czPoslední změna: 24. únor 2022 10:58 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám