Mgr. David Cielontko, Ph.D.

odborný asistent na katedře Nového zákona


221 988 410

4. patro, č. dv. 410

konzultační hodiny


ORCID: 0000-0002-6711-1026


Profil v SIS (předměty, rozvrh)

WhoIs


Academia.edu

Profil na FLÚ AV ČR


specializace:

dějiny a literatura judaismu druhého chrámu, henochovská literatura, apokalyptika, historický Ježíš, Tomášovo evangelium dětství

STUDIUM

 • 2015 – 2020: postgraduální studium (Ph.D.): Evangelická teologická fakulta UK, obor Biblická teologie - Nový zákon, disertační práce: Vidění moudrosti proroka Henocha. O funkci Podobenství Henochových, školitel: prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc. Dr.h.c. / doc. Jiří Mrázek, Th.D.

 • 2013 – 2015 magisterské studium: Evangelická teologická fakulta UK, obor evangelická teologie

GRANTY

 • 2020 - 2023, účast v grantu Teologická antropologie v ekumenické perspektivě (hlavní řešitel: prof. Ivana Noble), Univerzitní výzkumné centrum UK č. 204052

 • 2020 – 2022, účast v grantu Textualita v judaismu druhého chrámu: kompozice, funkce a způsoby tradování textů (hlavní řešitel: dr. Jan Rückl) PRIMUS/20/HUM/10

 • 2019 – 2021, účast v grantu Přenos a transformace idejí: Helénismus, raný judaismus a rané křesťanství (hl. řešitel: doc. Jiří Hoblík) GAČR 19-02741S

 • 2017, účast v grantu Donatio Universitatis Carolinae – Biblical Roots of Christian Culture (hl. řešitel: Prof. Petr Pokorný) Donatio 280101

 • 2016 – 2018, hlavní řešitel grantu Sociální realita Podobenství Henochovych GAUK 728516, ETF UK.

ZAHRANIČNÍ STÁŽE

 • kratší badatelské pobyty (1–4 týdny): Oxford (2015), Tübingen (2016, 2017, 2018), Heidelberg (2017), Leuven (2018, 2019), Řím (2019), Vídeň (2021), Řezno (2021, 2023)

 • 30. září – 6. řijna 2019: účast na Hiob Ludolf Centre Summer School in Ethiopian and Eritrean Manuscript Studies, Addis Ababa (Ethiopia) organizované Univerzitami v Hamburku a Addis Ababa 

 • jaro 2019: Účast na archeologických vykopávkách v lokalitě Tel Moza (Izrael) organizované Univerzitou v Tel Avivu a Israel Antiquities Authority.

 • říjen 2017 – prosinec 2017: tříměsíční studijní pobyt (program AKTION) na Universität Wien (Rakousko), Institut für Judaistik, školitel: Prof. Dr. Armin Lange.

 • říjen 2016 – únor 2017: semestrální studijní pobyt (Erasmus+) na Katholieke Universiteit Leuven (Belgie), Research Unit Biblical Studies, školitel: Prof. Dr. Eibert Tigchelaar.

 • léto 2015: Účast na archeologických vykopávkách 'The Lautenschläger Azekah Excavation Project' organizované Univerzitou v Tel Avivu a Univerzitou v Heidelbergu v lokalitě Tel Azeka (Izrael).

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH

 • Society of Biblical Literature (od 2016)

 • European Association of Biblical Studies (od 2017) - volený člen řídící "Committee" (2021 – 2024)

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE

Publikační a další odborná činnost evidována v databázi OBD.

Kompletní bibliografiePoslední změna: 11. říjen 2023 19:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám