Mgr. David Cielontko, Ph.D.

vědecký pracovník - CBS


221 988 410

4. patro, č. dv. 410

konzultační hodiny


ORCID: 0000-0002-6711-1026


Profil v SIS (předměty, rozvrh)

WhoIs


Academia.edu

Profil na FLÚ AV ČR


specializace:

dějiny a literatura judaismu druhého chrámu, historický Ježíš, synoptická evangelia, Tomášovo evangelium dětství

STUDIUM

 • 2015 – 2020: postgraduální studium (Ph.D.): Evangelická teologická fakulta UK, obor Biblická teologie - Nový zákon, disertační práce: Vidění moudrosti proroka Henocha. O funkci Podobenství Henochových, školitel: prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc. Dr.h.c. / doc. Jiří Mrázek, Th.D.

 • 2013 – 2015 magisterské studium: Evangelická teologická fakulta UK, obor evangelická teologie

GRANTY

 • 2020 - 2023, účast v grantu Teologická antropologie v ekumenické perspektivě (hlavní řešitel: prof. Ivana Noble), Univerzitní výzkumné centrum UK č. 204052

 • 2020 – 2022, účast v grantu Textualita v judaismu druhého chrámu: kompozice, funkce a způsoby tradování textů (hlavní řešitel: dr. Jan Rückl) PRIMUS/20/HUM/10

 • 2019 – 2021, účast v grantu Přenos a transformace idejí: Helénismus, raný judaismus a rané křesťanství (hl. řešitel: doc. Jiří Hoblík) GAČR 19-02741S

 • 2017, účast v grantu Donatio Universitatis Carolinae – Biblical Roots of Christian Culture (hl. řešitel: Prof. Petr Pokorný) Donatio 280101

 • 2016 – 2018, hlavní řešitel grantu Sociální realita Podobenství Henochovych GAUK 728516, ETF UK.

ZAHRANIČNÍ STÁŽE

 • kratší badatelské pobyty (1–4 týdny): Oxford (2015), Tübingen (2016, 2017, 2018), Heidelberg (2017), Leuven (2018, 2019), Řím (2019), Vídeň (2021).

 • 30. září – 6. řijna 2019: účast na Hiob Ludolf Centre Summer School in Ethiopian and Eritrean Manuscript Studies, Addis Ababa (Ethiopia) organizované Univerzitami v Hamburku a Addis Ababa 

 • jaro 2019: Účast na archeologických vykopávkách v lokalitě Tel Moza (Izrael) organizované Univerzitou v Tel Avivu a Israel Antiquities Authority.

 • říjen 2017 – prosinec 2017: tříměsíční studijní pobyt (program AKTION) na Universität Wien (Rakousko), Institut für Judaistik, školitel: Prof. Dr. Armin Lange.

 • říjen 2016 – únor 2017: semestrální studijní pobyt (Erasmus+) na Katholieke Universiteit Leuven (Belgie), Research Unit Biblical Studies, školitel: Prof. Dr. Eibert Tigchelaar.

 • léto 2015: Účast na archeologických vykopávkách 'The Lautenschläger Azekah Excavation Project' organizované Univerzitou v Tel Avivu a Univerzitou v Heidelbergu v lokalitě Tel Azeka (Izrael).

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH

 • Society of Biblical Literature (od 2016)

 • European Association of Biblical Studies (od 2017) - volený člen řídící "Committee" (2021 – 2024)

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE

Publikační a další odborná činnost evidována v databázi OBD.

Kompletní bibliografie


 • Herodes, Židé a jeho odpůrci, Teologická reflexe 28/2 (2022), s. 170–193.

 • Remembering martyrs in 2 and 4 Maccabees, in: Thomas R. Hatina – Jiří Lukeš (eds.), Social Memory Theory and Conceptions of Afterlife in Jewish and Christian Antiquity (Studies in Cultural Contexts of the Bible 8) Paderborn: Brill Schöningh, 2023, s. 98–119.

 • The Elephant Mosaic Panel in the Huqoq Synagogue: A Reappraisal of the Maccabean Interpretation, in: Radka Fialová – Jiří Hoblík – Petr Kitzler (eds.), Hellenism, Early Judaism, and Early Christianity. Transmission and Transformation of Ideas (Arbeiten zur Kirchengeschichte 155) Berlin – Boston: De Gruyter, 2023, s. 179–204.

 • Vidění proroka Henocha. O funkci Podobenstvích Henochových, Praha: Karolinum, 2022, 234s.

 • Nesnáze dospívání malého Ježíše. O christologii Pseudo-Tomášova evangelia dětství, Studia Theologica 24/2 (2022), s. 21–43.

 • Spor o Belzebula: analýza jedné synoptické tradice v kritické reflexi, Teologická reflexe 27/1 (2021), s. 64–89.

 • On the Origin of the Archdemon Beelzebul/Beelzebub, Biblica 102/1 (2021), s. 68–77.

 • Otázka původu ohnivého jezera ze Zj 19–20, in: Jan Roskovec (ed.), Od Mojžíše k novému Jeruzalému. Deset biblických výkladů, Jihlava: Mlyn, 2021, s. 166–186.

 • Two Faces of Manasseh: The Reception of Manasseh in Early Jewish Literature, in: Filip Čapek – Oded Lipschits (eds.), The Last Century in the History of Judah: The Seventh Century BCE in Archaeological, Historical, and Biblical Perspectives, Atlanta: SBL Press, 2019, s. 239–260.

 • Doba vzniku Podobenství Henochových, Studie a texty Evangelické teologické fakulty, 2015, sv. 25, s. 63–85.


Poslední změna: 16. prosinec 2022 15:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám