Lidé na katedře

Prof. ThDr. Martin PRUDKÝ - vedoucí katedry (viz osobní stránka)


Doc. Petr SLÁMA, Ph.D. viz osobní stránka

Doc. Filip ČAPEK, Ph.D.viz osobní stránka

Doc. Jan DUŠEK, PhD. viz osobní stránka


Konzultační hodiny a kontaktní údaje pracovníků jsou uvedeny v aktuálním adresáři ETF (na stránkách jednotlivých osob): Pracovníci Katedry SZ.


další spolupracovníci v rámci grantových projektů:

a) projekt GAČR: Dějiny a interpretace Bible (Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze )

Mgr. Viktor Ber, Th.D.

Lydie Kucová, BA, MTh, PhD.

Mgr. Jan Rückl, Ph.D. viz osobní stránka


b) projekt GAČR: Metaforická konceptualizace pojmové oblasti zákon, spravedlnost, soud a právo v poetických textech starozákonního biblického kánonu

Mgr. Ivana Procházková, Th.D.


c) projekt MŠMT (OP Výzkum, vývoj, vzdělávání): Biblická archeologie

Mgr. David Rafael Moulis, Ph.D.


pomocná vědecká síla:

Mgr. Jáchym ŠENKYŘÍKPoslední změna: 17. prosinec 2018 11:50 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám